GUIDEDOKUMENTERUNDERSKRIVq&A

Bliv medejer af
Gammalstorp

Vi er nu 70 medejere og dermed fuldtallig til at igangsætte byggeriet af første del af landsbyen.

Herunder finder du de salgsdokumenter, du skal bruge for at sætte dig ind i, og blive medejer af Gammalstorp – klar til underskrift.

almenr.dk/gammalstorp for mere information om landsbyen.
Kom med ↓

Guide: Hvad skal du konkret gøre?

Her tager vi dig gennem hele processen i enkle trin. Skulle du have nogle spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at kontakte Jonas på jonas@almenr.dk og +45 22 81 12 56.

Husk: Almenr er byggefællesskabets professionelle ramme, og du skal aldrig tøve med at bruge vores fagfolk til at få klarhed over de ting, du er i tvivl om.

 • 1. Ansøg

  Udfyld din profil, og hvis der er et match, bliver du inviteret til at blive medejer via email.

  Udfyld ansøgning

 • 2. Sæt dig ind i dokumenterne herunder

 • 3. Skriv under og overfør depositum

  Når du er klar skriver du under på:
  1. Membership Agreement
  2. Dogmas

  SENEST 7 dage efter
  Depositum på 50.000 kr, skal være Almenr i hænde senest 7 dage efter underskrivelsen af Membership Agreement.

 • 4. Overfør restbeløbet, når vi er fuldtallig

  Når vi er nok til at igangsætte næste fase (20 medejere) skal du betale restbeløbet, og vi sætter vi byggeriet i gang. Det tager ca. 8 måneder at bygge.

  I alt 495.000 kr. pr. andel.

  Restbeløbet skal indbetales til Gammalstorp's bankkonto i Merkur Bank med følgende kontooplysninger:

  Reg. nr. [8401]
  Kontonr.: [5440815]
  Reference: Gammalstorp – ”Medejernavn”

  Du er nu formelt fuldgyldig medejer af Fritidslandsbyen Gammalstorp EF og selskabets ejendom og projekt og har også medejer-brugsrettigheder til hele den kommende landsby og fællesskabet.

Dokumenter

Her finder du beskrivelser af projektet, ejendommen, arkitekturen, processen og fællesskabet.
Det er bl.a. vigtigt at du læser vedtægterne (Statutes).

OBS: dokumenterne er på engelsk, da vi er andelshavere fra Sverige og Danmark.

Har du spørgsmål? Send dem til jonas@almenr.dk

Dokumenter

Introduktion

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Juridingelser.pdf

Arkitektur

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betin.pdf

Juringelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Bilag

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Step 1

1. Download dokumentet

Download tegningsdokument

Her skal der stå noget dejligt om noget dejligt

Hvad skal vi skrive for noget dejligt noget? 

Om Almenr

Almenr har sat sig for at innovere landsbyen og skaber fællesskaber omkring boligen og nytænker måden, vi skaber boligfællesskaber på. Vi kalder det Landsby 2.0 og vores motto er ”Mere. Sammen”. Vores vision er at skabe et menneskeligt samfund i landsbyskala med langt flere boligfællesskaber i alle former – et mere mangfoldigt, bæredygtigt og socialt ejendomsmarked på beboernes betingelser.

Det Almenr via en kooperativ platform, der med moderne værktøjer hjælper med at skabe fællesskaber og et alternativ til traditionel developer-finansiering af boliger. Det gør vi med crowd-finansiering og transparente processer og økonomi.  

Missionen er at gøre det let at realisere et bofællesskab (og nu også fritidslandsbyer), og har derfor udviklet værktøjer og finansieringsformer til at fjerne de store barrierer, mange bofællesskabsprojekter løber ind i.

I hjertet af Almenrs processer står arbejdet med at skabe et stærkt og levedygtigt fællesskab

Almenr giver muligheder og sikkerhed
Det tager et typisk selvgroet fællesskab 5-10 år at realisere (med dyre lærepenge). Et Almenr projekt tager 1-3 år.

Fordi vi er mange der går sammen, har vi flere muligheder. Sådan fungerer Almenr også. Som en del af Almenr giver det dig adgang til en vidensbase og et netværk af samarbejdspartnere, som tæller banker, kommuner, arktiekter, jurister og byggefolk der i samspil med os gør det let og effektivt at gå fra drøm til virkelighed.

Upload underskrevne
dokumenter

Start med at underskrive 'Membership agreement' og 'Dogmas' som du finder herover, klik herefter på knappen herunder, hvor du indsender.

Upload underskrevne dokumenter
OPDATERET 14.03.22

Svar til gode spørgsmål


+

Se præsentationen om Gammalstorp her

Gå til Facebook-gruppen her

Hvor stor er grunden?

Den samlede grund, som vi deler med naboerne, er ca. 450.000 m2. Heraf er ca 85.000 m2 udlagt til sommerhuse, hvilket betyder, at der er ca. 365.000 m2 fællearealer (vild natur) der fortsætter direkte videre ud i en stor skov. Vores egen grund er i alt 56.000 m2.

 

I skriver at I venter på byggetilladelse?

Vi har modtaget en foreløbig godkendelse til masterplanen og er i øjeblikket i gang med at bestille den enkelte ’nybyggnadskarta’ for hver grund. Da området er et sommerhusområde, anser vi det ikke for sandsynligt, at vi får problemer med ansøgningerne. Vi er i konstant dialog med Hörby Kommune, og de er tilhængere af projektet.

Er der en holdning til internetforbindelse i landsbyen? Måske kunne nogle godt tænke sig at forlænge opholdet ved at arbejde derfra som mange i dag gør fra deres sommerhuse.

Ja. Vi arbejder på at få det bedst mulige til husene og fælleshusene, så man kan arbejde og streame derfra.  

Finansieringsomkostninger på 1 mio kr. Hvad går de til?

Finansieringsomkostningerne går til renter og gebyrer på banklån og garantier.  

Har der været overvejelser om konsekvenser, hvis kursen på den svenske krone stiger?

Det er Almenr der har en evt. kursrisiko, så ændringer i kursen vil ikke påvirke aktionærerne

Driftsselskabet - jeg går ud fra at det er medejere der skal stille op for at blive valgt.

Ja, det er medejerne selv der skal køre Gammalstorp videre. Til at starte med er Almenr med i bestyrelsen, men det er blot, indtil fællesskabet har godt fat om det hele. Driftsselskabet kan dog vælge at hyre folk udefra.

Hvad hjælper Almenr med? ‍‍1. Gennem fysiske workshops og en række onlinedialoger udfolder vi vores fælles værdigrundlag og alt det, vi vil dele sammen. Vi kalder det: “Det fælles Tredie”.

2. Du kan, alt efter dine interesser, være medlem af en eller flere arbejdsgrupper, der designer f.eks. nyttehaver, eller fælles værksteder. Det er her, vi definerer, hvilke fællesfaciliteter og aktiviteter, vi skal designe ind i projektet. 3. Og så er der det store arbejde med at skabe selve byggeprojektet: Det handler om entreprenørkontrakter, byggestyring og finansiering. Det sørger Almenr for.Designfællesskabet handler frem for alt om FÆLLESSKAB. Mens Almenr ordner alt det svære og kedelige!

Selskabstruktur

Vi skiftede i marts 2022 til at være en Økonomisk Forening, hvilket stadig beskytter den enkelte, men er en meget mere anerkendt form i Sverige og er simplere for medejerene at drifte.

Hvordan kan man sælge sin andel igen?

Man kan sælge sin andel gennem Almenr efter indflytning, eller når som helst hvis man selv gør det. Fællesskabet fastlægger andelsprisen ved den årlige generalforsamling og tager stilling til, om det er tilladt at tage en højere pris.

Der vil blive opbygget en venteliste.

Sikkerhed

Hvordan er vi sikret under byggeriet? Vil man få sin andel tilbage, hvis byggeriet bliver afbrudt eller sæt på pause? Er det en god ide at selv tegne en forsikring? 

Indbetalingen vil kun blive anvendt i takt med at byggeriet opføres. Det resterende beløb vil stå på en spærret konto. Byggeriet igangsættes kun, hvis der er sikkerhed for, at det kan fuldføres, men skulle det ske, at vi ikke kan færdiggøre byggeriet, vil det ubrugte beløb blive tilbagebetalt til medejerne.

Hæftes der solidarisk - eller sagt på anden måde: Risikerer man pludselige ekstraudgifter ifm byggeriet eller senere på driften?

Man hæfter ikke solidarisk for ekstraudgifter fim. byggeriet. Almenr påtager sig risikoen og har afsat midler i budgettet til uforudsete udgifter.

Hvordan ser aftalen ud med entreprenører og hvordan sikres mod prisstigninger?

Vores entrepriseaftaler bygger på bl.a ABT18 og svensk AB06. Endvidere indgår vi fastprisaftaler. Og aftalen indeholder også en såkaldt stadevurdering, der sikrer os, at vi kun betaler for det, der faktisk leveres på grunden.  

Prisstigningerne det seneste i år på materialer har udfordret os løbende, men de byggebudgetter, vi nu er landet på tager højde for situationen.

Forbrug  

Hvad forventes overnatningsprisen at være?

Overnatningsprisen afhænger af serviceniveauet. Hvis vi eksempelvis undgår linned (eller laver separat betaling) og halverer rengøringsomkostningerne, falder prisen til 40 kr pr nat pr. seng.

Vi er åbne for andre modeller, men de skal tage udgangspunkt i driftsbudgettet.

Bemærk, at budgettet er helt åbent og åbent for ændringer. I byggeperioden vil vi sammen med medejerne definere nærmere muligheder for serviceniveau, fleksibilitet og dermed også prisen. Vi anser det nuværende driftsbudget som et maksimum, der sikrer os mod ubehagelige overraskelser.

Gælder overnatningsprisen for forbrug m.m. også for børn?

Ja, for de børn der er store nok til at skulle bruge en af sengepladserne

Der er nævnt månedlige udgifter for 500 kr til vedligehold og 306 kr til skat, og så bliver der nævnt et fradrag på 1200 om året (ca 100 kr om måneden).

Der skal betales skat i Danmark og/eller Sverige. Hvis der skal betales begge steder, trækkes den svenske skat fra den danske, således at man ikke dobbeltbeskattes.

Betaling af aktie

Vi havde forstået at betaling skete i tre rater. Har det ændret sig?

Pengene skal betales ved igangsættelse, men de frigøres i rater til brug i byggeriet, således at vi sikrer, at budgetterne overholdes, og at pengene bruges på den rigtige måde. Alle ikke frigjorte penge vil stå på en spærret konto, hvorfra de kun kan frigøres af banken i overensstemmelse med en aftale, der sikrer medejerne mest muligt.

Kan du stille sikkerhed gennem din bank, kan vi muligvis gøre en undtagelse. Ellers så overvej at tage en snak med Merkur Andelskasse. De bakker op om projektet og kan muligvis hjælpe.  

Deling af rettigheder

En andelshaver kan give brugsrettigheder til tre andre, navngivne personer, der booker på lige vilkår med andelshaveren.  

Jeg ønsker at dele min andel med 3 navngivne venner, gælder også deres og mine børn ikke? Vil du bekræfte dette?

Alle rettighedshavere kan tage familie eller venner med, men der skal altid være en rettighedshaver til stede.


Er det okay, at en anden end den person, som har købt medstifterpladsen, køber andelen, på vegne af medstifteren?

Ja – når du uploader de underskrevne dokumenter, så skriv det som en kommentar, så gør vi den endelige ejer til medstifter også.  

Grundejerforeningen

Hvor meget vægter Landsbyen i Grundejerforeningen i forhold til de eksisterende beboere?

Det er uvist, hvorvidt vi kan opnå flertal i Grundejerforeningen. Flere grunde giver flere stemmer, men hver aktør kan ved generalforsamling kun stemme med 1/5 af de fremmødte stemmer. Vi har i alt 38 grunde, men vi tæller muligvis kun som en eller to aktører.

Har vi både repræsentanter i Fællesskabet i Landsbyen og i Grundejerforeningen?

Det skal vi have!

Masterplan

Kan du beskrive masterplanudviklingen fra de tidlige skitser til det, der nu præsenteres.

De tidligere tegninger og beskrivelser af klynger og huse var baseret på en vision. Her udviklede vi nogle centrale principper og tanker om, hvordan landsbyen kunne udvikle sig. Vi gik derefter ud for at finde en partner, der har en designet og udviklet løsning, der kunne opfylde nogle af disse ønsker til arkitekturen og masterplanen.

Den nuværende masterplan er en måde for os at designe en fleksibel måde for fællesskabet at være i landsbyen, og en der passer til mange forskellige folks behov. Ideen om klynger eksisterer stadig, men med et meget mere fleksibelt bookingsystem for at undgå at senge står tomme og giver flere mennesker mulighed for at dele landsbyen på samme tid. Den nuværende plan er optimeret til at give plads til mere natur til at trives mellem husene og hjælper os med at bevare den vilde skovfølelse, der er så speciel for Gammalstorp.

Der har også været en stigning i priserne på grund af stor efterspørgsel i byggeindustrien. Dette har betydet, at husene er dyrere end tidligere forudsagt, men for at bevare prisen på det aftalte beløb har vi arbejdet med kapacitet og alternative løsninger som skovhytter.

Hvis jeg vil have et traditionelt sommerhus, med alt under samme tag, kan jeg så kun få 4 uger om året?

Vi skal huske, at forskellige mennesker har forskellige behov, og nogle ønsker at blive i en mere enkel sammensætning fra tid til anden. I de scenarier vi har kørt igennem, der er baseret på input fra næsten alle medstiftere, vil dette fungere.  

Beregningen af uger er en indikation af, hvordan point kan bruges, og i virkeligheden vil det være forskelligt fra person til person og tilgængeligheden på tidspunktet for reservationen.  

Pointsystemet er en mere præcis måde at forstå, hvordan landsbyen kan bruges.

Kan vi tilføje muldtoiletter og udendørskøkkener?

Vi undersøger, hvad vi kan tilføje i det nuværende budget og vil tilstræbe at tilføje et par muldtoiletter, og måske kan vi samskabe nogle enkle udendørs køkkener sammen med fællesskabet.

Har I undersøgt, hvilke gruppestørrelser medstifterne forventer at anvende landsbyen med?

Ja! Se Gammalstorp Data i oversigten af bilag . Det er baseret på, hvad folk har svaret.

Vi har designet landsbyen til at opfylde kapacitet i sommermånederne, hvor de fleste ønsker at være der. I 'off' -sæsonen burde det ikke være et problem. Huse kan bookes separat og sammen for at sikre, at senge ikke forbliver ubrugte, hvis andre har brug for det.  

*Se bilag ‘Gammalstorp Data’

Kommer (nogle af) husene til at være koblet sammen i faste klynger, der bookes sammen eller er det 100% fleksibelt?

Vi forestiller os, at bookingsystemet giver folk mulighed for at booke huse sammen med andre eller hver for sig. Fleksibilitet er vigtig, og derfor vil vi sikre, at mennesker har forskellige muligheder afhængigt af deres behov. Vi vil undersøge, hvordan nøglesystemet vil fungere inden for de kommende måneder og vil holde fællesskabet opdateret. Ideen er, at du i nogle situationer kan dele faciliteter og toiletter, og i andre du har dit eget, dette vil afhænge af, hvad du booker, og hvad andre har reserveret. Lad os i gruppen co-designe nærmere når vi når ind i byggefasen.  

 

Hvad med toilet- og badeforhold til de små hytter? Er der fælles toiletter/bad nogen steder?

Alle har adgang til Fælleshuset, der vil have 3-4 toiletter og brusere. Vi ser på at tilføje noget muldtoiletter spredt rundt ved hytter. Vi ser også på, at hytte-nøglerne også kan låse badeværelser op i den nærmeste H40 facilitets hus (med direkte adgang udefra) eller H30 med toilet afhængigt af scenariet.

Kunne i sætte piktogrammer på masterplanen så vi nemt kan gennemskue hvor der er køk, wc og antal sovepladser.

Ja.  

*Se nyt bilag 'Detaljeret masterplan'  

Er der afsat plads til parkering?

Du kan se parkering tæt på ’hovedvejen’ ind til vores veje, man kan derudover parkere langs vejen. Men et ønske mange har udtrykt er, at selve landsbyen holde bilfri.

De er så meget Gammalstorp, Skovhytterne! Kan vi lave nogle for familier også?

Det er en god ide. Vi kan helt sikkert se på at ændre nogle af de 2 personers skovhytter til en dobbeltseng og en køjeseng, når vi designer dem mere detaljeret i den næste fase.

Husene    

Kan vi få Hems-løsningen ført igennem over alle toiletter i husene?

Vi har tilføjet hems i 30m2 husene, så der nu er plads til at der kan sove 4 personer.

Kan de semi-isolerede Skovhytter kun bruges om sommeren?

Den halvisolerede hytter bliver bygget til en god standard og med 10 cm isolering. Vi installerer strøm, så der er mulighed for en el-radiator. Vi bliver nødt til at teste komfortniveauerne i forskellige sæsoner næste år, når de er bygget. Du kan forvente, at de er nyttige det meste af året. PS. Vi har testet en lign hytte uden isolering og radiator, og den var brugbar indtil start november.

Hvad vil der være af indretning?

Husene er som beskrevet i ‘Arkitekturens grundprincipper’. Når husene er bygget, kan vi lave en designgruppe, der kan diskutere, hvorledes vi kan arbejde med individuel identitet og indretning af de enkelte huse.  

Vi har tildelt 2,4m Dkk til indretning.

Vi har endnu ikke defineret specifikke møbler eller mærker og håber at finde en god partner at samarbejde med. Vi i Almenr er designnørder, og går op i at det er funktionelt og holdbart.

Vi vil arbejde for at sikre, at møbler er af en god kvalitet, som tåler slid og kræver lidt eller ingen vedligeholdelse, let rengøres osv.

Udendørs møbler tilføjes, hvis budgettet tillader det.

Opvarmning  

Hvordan opvarmes husene, er der tænkt klimavenligt her?

Vi er i gang med at drøfte disse detaljer med entreprenøren. Husene er i øjeblikket udstyret med elektriske radiatorer og gulvvarme, som kan styres via en app. Vores partner IMEK har stor erfaring med at levere energieffektive løsninger til bygninger. De er en førende rådgiver og bygningskonstruktør, der arbejder på løsninger til bæredygtigt byggeri og forbedret indendørs komfort. Sammen vurderer vi, hvordan vi kan gøre husene energipositive og undersøger løsninger som sol og geotermi.

Husdyr

Kan I garantere, at det bliver tilladt at medbringe hund, i hvert fald i nogle af hytterne?

Ja, men hvis der er allergikere i landsbyen, bliver der huse hvor der absolut ikke må være hunde/husdyr.  

Fællesfacilititer

Det ville være godt med nogle mere detaljerede beskrivelser af faciliteter i fælleshusene. 

Fælleshuset bliver designet i næste fase, når vi er blevet 120 medejere. Fra tidligere workshops med fællesskabet ved vi, at Fælleshuset skal have 3-4 toiletter og brusere, et veludstyret køkken og plads til spisning og aktiviteter – indenfor og omkring. Der er i øjeblikket tildelt 2.260.000 Dkk.

* Se bilag 'Detaljeret masterplan'

 

Hvilke slags toiletter er der i landsbyen? Er der kloakering?

Vi har beregnet med standard skylletoiletter forbundet til vores eget centrale system med en septiktank. Vi leder dog efter mere bæredygtige og miljøvenlige muligheder såsom et insinerator -toilet. Vi ser også på at tilføje muldtoiletter tæt på de mere enkle stuehuse.

Er der privat opbevaring?

Dette er ikke designet endnu, men vil blive taget i det dedikerede 2.260m DKk til fællesfaciliteter. Vi forestiller os et skabssystem med 120 individuelle skabe.  

 

Hvad er demografien i gruppen?

*Se det nye billag: Gammalstorp Data

Vil der være en tid for check-in og -ud?

Det giver mening ift. rengøring og andre brugere.

Har man stadig ret til en overnatning for medstifterbeviset, når Landsbyen er færdig, selv om man vælger at vente med at købe en andel?

Ja, når vi er klar med det (tidligst 2023) giver vi besked.  

Hvis man som medstifter ikke køber en andel nu, er man så forrest i køen, hvis der bliver lavet et Gammalstorp 2?

Ja men ikke til samme pris – materialer stiger fx i pris (i år steg træ med 30%)

Er de 5.000 betalt af medstiftere inkluderet eller ekskluderet?

De første 5000 er betalt som medstiftergebyr.

Booking  

Bookingsystemet er lavet for at sikre størst mulig retfærdighed. Efterspørgslen efter de forskellige huse, placeringer, årstider osv kan være svært at kende på forhånd, men vi har gjort vores bedste for at gætte så professionelt som muligt. Vi har endnu ikke lavet det endelige system, men vi er opmærksom på jeres kommentarer og vil forsøge at tage højde for dem. Vi kan ikke garantere, at der ikke bliver brug for menneskelig indblanding for at sikrefærrest mulige konflikter.

På baggrund af de kommentarer og spørgsmål, vi har fået frem til nu, vil der nok blive tale om en kombination af pointbetaling efter hustype og antal personer. Det kan dog hurtigt blive kompliceret, og vi tilstræber enkelthed.

 

Hvordan er man ellers sikret adgang til køkken, bad og toilet, hvis man kun kommer en eller to personer?

*Se bilag: Detaljeret masterplan

3) Det er meget sent først at kunne planlægge sommerferie i april - er der mulighed for at ændre på tidsspændet til fx et halvt år?

Det kan ændres, lad os tage det op med den endelige gruppe

1. Pointsystem - "Dog har man mulighed for at booke en optaget bolig, hvis man har flere point end den tidligere bestiller" - betyder det at man kan blive smidt ud af sin reservation – kan man risikere, at få at vide dagen før man skulle afsted, at der er en anden der har flere point, som ønsker samme hus, og man derfor må aflyse turen?

Vi bliver nødt til at sikre os mod den situation. Vi forestiller os, at der bliver mulighed for at gå i dialog med hinanden for at finde en løsning, og at der eventuelt vil være en person, der har ansvar for at løse booking-konflikter.

Og koster Skovhytter også point?  

Ja

Er estimeringen på at alle medstiftere kan booke 8 uger om året ikke meget urealistisk for ikke at sige direkte misvisende, når man ser på sammensætningen?

Estimeringen er, at man vil kunne bruge stedet otte uger om året. Ikke alle disse vil være booket. Men derudover mener vi ikke, det er urealistisk. Vi regner med tre personer i gennemsnit, hvilket giver en belastning på ca 78%.

Hvad er konsekvensen, hvis man aflyser sin booking? Får man point tilbage? Eller er de bare tabt, så man lige så godt kan lade være med at afbestille en evt. booking og bare lade huset stå tomt i perioden?

Man kan nok ikke få point tilbage, da man jo har brugt dem, da man bookede. Men vi kan overveje sagen.

Der står i materialet omkring booking, at hvis startperioden for booking af et kvartal  er ovre, booker man uden points. Hvad betyder det i praksis? Koster det så 0 points selvom man booker (og bruger) husene, hvis de bookes efter fristen for booking til den sæson er slut eller betyder det, at hvis man har opbrugt sine point, kan man booke i den efterfølgende tid alligevel? 

Det betyder, at man booker uden at bruge point. Pointene anvendes til prioritering – ikke til betaling, og tanken er, at hvad der er tilovers, når bookingperioden er slut, ikke er prioriteret.

 
Kan man se på et hus, hvis det er booket, hvor mange point det kræver for at overtage? Dette gælder i den periode, hvor det er muligt at lave en pre-booking. 

En booking kræver samme antal point, uanset om det er booket eller ej. Man vil kunne se, om man har flere point end den, der allerede har booket, og derfor har fortrinsret.


Er det først-til-mølle efter pre-booking perioden, når man efterfølgende vil booke et ledigt hus? Jeg går ud fra at man her ikke ser på, hvor mange point en medejer har.

Ja, tanken er, at pointsystemet træder helt ud af kraft unden for bookingperioden.


Hvor lang tid forinden sin booking, kan man afbestille? 

Det er ikke designet endnu, men lad os lave en arbejdsgruppe for sætte nogle gode simple regler

Telte

Er det okay at slå telte op? Fx også i begyndelsen hvor alle huse ikke er opsat?  

Det er en god ide – evt omkring fælleshuset i starten. Der er en stor del af grunden (venstre side), som ikke bliver bygget på, der kunne det være fint at gøre - eller sammen med det hus man har bygget. Lad os vende det når vi laver husorden. Og så skal vi lige sikre, at vi har lov til det.


Andet

Kan man købe til medstifter-pris senere?

Nej det kan man ikke.

Følg med (DER SKAL SELF VÆRE GS INDLÆG HER)

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse