1. DOKUMENTER2. GUIDE3. UNDERSKRIV4. q&A

Bliv medejer af
Gammalstorp

Herunder finder du de endelige salgsdokumenter, du skal bruge for at sætte dig i, og blive medejer af Gammalstorp – klar til underskrift.

almenr.dk/gammalstorp for mere information om landsbyen.
Kom med ↓

Overblik

Hoveddokument

'Hoveddokument' indeholder:
1 · Om organiseringen af Gammalstorp: Beskrivelse af økonomi og formalia                
2 · Byggeøkonomi: Budget for byggeriet
3 · Hvad skal jeg konkret gøre nu? Guide til processen med at købe en andel
4 · Tidsplan: Sammen bygger vi en landsby
5 · Om holdet bag og Almenrs partnere

Arkitektur

Arkitekturens grundprincipper

Masterplan

Facader og grundplan

Uddybet masterplan

Ekstra detaljeret masterplan

Simpel luksus 2 personer

Luksus 2 personer

Huse med eget toilet

Huse med delt toilet

Grupper af 6+

4 under samme tag

4+ simpel luksus


Bilag

Koordinering / booking

Udviklingsaftalen mellem Gammalstorp P/S og Almenr

Gammalstorp 1 og 2

Vores grund og grundejerforening

Hvad er et partnerselskab

Vedtægter - Gammalstorp Komplementar ApS

Vedtægter - Gammalstorp PS

Mulighed for lån til andel i Merkur

Driftsbudget

Lokalplan

Samejekontrakt

Data


Til underskrift

Aftale om deltagelse i Gammalstorp

Dogmer

Dokumenter

Her finder du beskrivelser af projektet, ejendommen, arkitekturen, processen og fællesskabet.
Det er bl.a. vigtigt at du læser vedtægterne. Bemærk at der er to sæt: for Gammalstorp P/S og Gammalstorp Komplementar ApS, for som du kan læse om partnerselskabet, så tegner du, når du køber en andel i Gammalstorp, en kapitalandel i to selskaber: Gammalstorp P/S og det tilhørende Gammalstorp Komplementar ApS (som er komplementaren der sørger for at du ikke hæfter personligt hvis noget skulle ske). Derfor er der også to sæt vedtægter.

Har du spørgsmål? Send dem til jonas@almenr.dk

Guide: Hvad skal du konkret gøre?

Her tager vi dig gennem hele processen i enkle trin. Skulle du have nogle spørgsmål undervejs, er du altid velkommen til at kontakte os.

Husk: Almenr er byggefællesskabets professionelle ramme, og du skal aldrig tøve med at bruge vores fagfolk til at få klarhed over de ting, du er i tvivl om.
De fleste familier i Gammalstorp har været medstiftere i en længere periode og kender projektet godt.

Hvis du er ny, så tag fat i Jonas, så du kan få en grundig indføring (tlf: +45 22 81 12 56, jonas@almenr.dk).

Har du spørgsmål? Send dem til jonas@almenr.dk

 • Læs projektbeskrivelsen og de formelle dokumenter

  TIRSDAG D. 12 oktober kl. 16.00
  Åbningsceremoni 🥳 og materialet gives til medstiftere og gøres tilgængeligt her på siden.

 • Afklar evt spørgsmål med Almenr

  INDEN Fredag, 15. oktober
  Du skal, hvis du har spørgsmål, sende dem til jonas@almenr.dk. Vi sender efter mødet (se næste punkt) alle svar tilbage og opdaterer dokumenterne på hjemmesiden hvis nødvendigt.

  Fredag, 15. oktober kl. 11.00 - 12.00
  Vi holder en kort seance på Zoom, hvor vi kan vende evt. uklarheder og efterfølgende få rettet dokumenter til.
  Tilmeld dig her

  Onsdag d, 20 oktober
  Får du det endelige materiale, hvor du kan skrive under og sikre dig en andel.

 • Skriv under og overfør depositum

  Senest Mandag d. 1.11
  Når du er klar og senest mandag d. 1.11., skriver du under på:
  1. Andelsreservationen
  2. Dogmer

  SENEST D. 8.11.21
  Depositum på 50.000 kr, skal være Almenr i hænde senest 7 dage efter underskrivelsen af Andelsreservationen (og dermed allersenest den 8.11.21) hos Almenr i Merkur Bank med følgende kontooplysninger:

  Reg. nr. [8401]
  Kontonr.: [5440815]
  Reference: Gammalstorp – ”Medejernavn”

 • Overfør restbeløbet, når tegning er endelig

  Når vi når 120 andelshavere, og vi har fået godkendt vores byggetilladelse, skal du betale de resterende 345.000 + 1.000 kr. (for at tegne selskabet), og vi sætter vi byggeriet i gang. Det tager ca. 8 måneder at bygge.

  Den underskrevne tegnings-blanket og restbeløbet (i alt 345.000 kr + 1.000 kr.) skal være Gammalstorp P/S i hænde senest 10 dage efter, at tegningen er meldt endelig.

  Restbeløbet skal indbetales til Gammalstorp P/S’ bankkonto i Merkur Bank. Sammen med linket til tegningsblanketten får du kontooplysninger.

  Du er nu formelt fuldgyldig medejer af Gammalstorp P/S og selskabets ejendom og projekt og har medejer-brugsrettigheder til hele den kommende landsby og fællesskabet.

Dokumenter

Introduktion

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Juridingelser.pdf

Arkitektur

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betin.pdf

Juringelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Bilag

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Juridiske betingelser.pdf

Step 1

1. Download dokumentet

Download tegningsdokument

Her skal der stå noget dejligt om noget dejligt

Hvad skal vi skrive for noget dejligt noget? 

Om Almenr

Almenr har sat sig for at innovere landsbyen og skaber fællesskaber omkring boligen og nytænker måden, vi skaber boligfællesskaber på. Vi kalder det Landsby 2.0 og vores motto er ”Mere. Sammen”. Vores vision er at skabe et menneskeligt samfund i landsbyskala med langt flere boligfællesskaber i alle former – et mere mangfoldigt, bæredygtigt og socialt ejendomsmarked på beboernes betingelser.

Det Almenr via en kooperativ platform, der med moderne værktøjer hjælper med at skabe fællesskaber og et alternativ til traditionel developer-finansiering af boliger. Det gør vi med crowd-finansiering og transparente processer og økonomi.  

Missionen er at gøre det let at realisere et bofællesskab (og nu også fritidslandsbyer), og har derfor udviklet værktøjer og finansieringsformer til at fjerne de store barrierer, mange bofællesskabsprojekter løber ind i.

I hjertet af Almenrs processer står arbejdet med at skabe et stærkt og levedygtigt fællesskab

Almenr giver muligheder og sikkerhed
Det tager et typisk selvgroet fællesskab 5-10 år at realisere (med dyre lærepenge). Et Almenr projekt tager 1-3 år.

Fordi vi er mange der går sammen, har vi flere muligheder. Sådan fungerer Almenr også. Som en del af Almenr giver det dig adgang til en vidensbase og et netværk af samarbejdspartnere, som tæller banker, kommuner, arktiekter, jurister og byggefolk der i samspil med os gør det let og effektivt at gå fra drøm til virkelighed.

Upload underskrevne dokumenter

Start med at underskrive 'Aftale om deltagelse i Gammalstorp' og 'Dogmer', klik herefter på knappen herunder, hvor du uploader. Herefter skal du overføre depositum aller senest d. 8.11.21 hvis du vil købe en medstifter-andel til 395.000 kr. - ellers koster det 450.000 kr.

Upload underskrevne dokumenter
OPDATERET 20.10.21

Svar til gode spørgsmål


+

Se præsentationen om Gammalstorp her

Gå til Facebook-gruppen her

Hvor stor er grunden?

Den samlede grund, som vi deler med naboerne, er ca. 450.000 m2. Heraf er ca 85.000 m2 udlagt til sommerhuse, hvilket betyder, at der er ca. 365.000 m2 fællearealer. Vores egen grund er i alt 56.000 m2.

 

I skriver at I venter på byggetilladelse?

Vi har modtaget en foreløbig godkendelse til masterplanen og er i øjeblikket i gang med at bestille den enkelte ’nybyggnadskarta’ for hver grund. Vi skal indsende en ansøgning om hver grund, og det vil tage op til 10 uger. Da området er et sommerhusområde, anser vi det ikke for sandsynligt, at vi får problemer med ansøgningerne. Vi er i konstant dialog med Hörby Kommune, og de er tilhængere af projektet.

Det tager 8 måneder at bygge - så kan man vist ikke bruge husene til sommerferie 2022 endnu?

Vi afventer svar fra Gimme Shelter om, hvorvidt de vil levere og installere huse, efterhånden som de bliver produceret, eller om de gør det samlet. Hvis de leverer løbende, kan der godt være et antal huse til sommerferien.

Er der en holdning til internetforbindelse i landsbyen? Måske kunne nogle godt tænke sig at forlænge opholdet ved at arbejde derfra som mange i dag gør fra deres sommerhuse.

Ja. Vi arbejder på at få det bedst mulige til husene og fælleshusene, så man kan arbejde og streame derfra.  

Almenr’s rolle

Salg af andel i Aftale omkring… pkt. 3.4 om overdragelse hvor der står at det skal være med Almenrs skriftlige godkendelse. Hvad er årsagen til, at Almenr skal godkende det når projektet er overdraget til foreningen?

Almenr har ingen intention om at blive hængende unødvendigt, men derimod støtte gruppen i at blive selvkørende. Vi vil gerne tilgodese evt medstiftere der ikke går videre (jeg kender fx til ca. 5 hvor deres livsforhold har ændret sig, og derfor ikke kan være med lige nu).  

Men punktet er ikke nødvendigt for at opnå det - det er nu fjernet.

*Opdateret i det endelige materiale

Kan du give eksempler på hvilke beslutninger det kunne være, at Almenr med en b-aktie/b-kapitalandel, ville være nødt til at træffe? 

B-aktien er lavet for at sikre, at Almenr kan tage beslutning om integration af Gammalstorp 2 med Gammalstorp 1.  

Kunne det være beslutninger der kunne gøre det dyrere end planlagt for andelshaverne?

Nej.  

Finansieringsomkostninger på 1 mio kr. Hvad går de til?

Finansieringsomkostningerne går til renter og gebyrer på banklån og garantier.  

Har der været overvejelser om konsekvenser, hvis kursen på den svenske krone stiger?

Det er Almenr der har en evt. Kursrisiko, så ændringer i kursen vil ikke påvirke aktionærerne

Driftsselskabet - jeg går ud fra at det er medejere der skal stille op for at blive valgt.

Ja, det er medejerne selv der skal køre Gammalstorp videre. Til at starte med er Almenr med i bestyrelsen, men det er blot ind til fællesskabet har godt fat om det hele. Driftsselskabet kan dog vælge at hyre folk udefra.

Hvad hjælper Almenr med? ‍‍1. Gennem fysiske workshops og en række onlinedialoger udfolder vi vores fælles værdigrundlag og alt det, vi vil dele sammen. Vi kalder det: “Det fælles Tredie”.

2. Du kan, alt efter dine interesser, være medlem af en eller flere arbejdsgrupper, der designer f.eks. nyttehaver, eller fælles værksteder. Det er her, vi definerer hvilke fællesfaciliteter og aktiviteter, vi skal designe ind i projektet. 3. Og så er der det store arbejde med at skabe selve byggeprojektet: Det handler om entreprenørkontrakter, byggestyring og finansiering. Det sørger Almenr for.Designfællesskabet handler frem for alt om FÆLLESSKAB. Mens Almenr ordner alt det svære og kedelige!

Selskabstruktur

Kan det gøres klart at en potentiel anden selskabsstruktur stadig ikke vil betyde at man hæfter ud over personligt indskud? Jeg forstår at formuleringen er der for at sikre den smarteste måde for medejerene, men juridisk binder du dig til noget du ikke kender 100% - og hæftelsen er nok det vigtigste for de fleste.

Vi garanterer, at vi ikke laver om til en ejerstruktur, hvor medejerne hæfter for mere end deres indskud.

Som kommanditist hæfter jeg begrænset for virksomhedens forpligtelser. Men som komplementar hæfter jeg ubegrænset. VIl det sige, at jeg i sidste ende hæfter personligt for uforudseete hændelser i kraft af medejer-status (komplementar)?

Nej – hele ideen med komplementaren er, at den sikrer begrænset hæftelse for aktionærerne.  

På ret-raad.dk står der:  

Komplementaren kan være et aktie- eller anpartsselskab, der ejes af kommanditisterne. I denne situation er hæftelsen for partnerselskabets forpligtelser fuldstændigt begrænset; kommanditisterne hæfter kun med deres indskud og ejerne af komplementaren hæfter kun med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet.

Skattemæssig transparens når flere (fx to venner) køber en andel sammen: Vil skatteforhold kun fremgå på skattebillet for den der står som medejer? Når man fx i DK køber en ejendom sammen med andre, kan ejerforholdet være 50/50 og skatteudgifter og fradrag deles 50/50. Men det er vel ikke muligt ved at dele skatteforhold mellem fx os to veninder, hvis vi deles om en andel?

Skatteforhold vil kun fremgå på skattebilletten hos den person som er registreret på aktien. Skatteudgifter hhv. fradrag må derfor efterfølgende udlignes privat via den samejeoverenskomst I laver.

Hvordan kan man sælge sin andel igen?

Som udgangspunkt kan man sælge sin andel når som helst, til hvem som helst og til den pris, man kan få.  

Der vil blive opbygget en venteliste, så fællesskabet skal tage stilling til, om denne skal have fortrinsret til andele.

Det har aldrig været Almenrs intention, at Gammalstorp skal blive til et investeringsobjekt, og vi ser gerne, at fællesskabet beslutter at sætte en maksgrænse på aktieprisen.

Sikkerhed

Hvordan er vi sikret under byggeriet? Vil man få sin andel (395.000) tilbage hvis byggeriet bliver afbrudt eller sæt på pause? Er det en god ide at selv tegne en forsikring? 

Indbetalingen på de 395.000 kr. vil kun blive anvendt i takt med at byggeriet opføres. De resterende beløb vil stå på en spærret konto. Byggeriet igangsættes kun, hvis der er sikkerhed for, at det kan fuldføres, men skulle det ske, at vi ikke kan færdiggøre byggeriet, vil det ubrugte beløb blive tilbagebetalt til medejerne.

Vi skal indbetale samtlige 400.000 kr. fra start. Hvordan er vi sikret, hvis projektet ikke bliver til noget, eller hvis rådgiver/entreprenør eksempelvis går konkurs?

Hæftes der solidarisk - eller sagt på anden måde: Risikerer man pludselige ekstraudgifter ifm byggeriet eller senere på driften?

Man hæfter ikke solidarisk for ekstraudgifter fim. byggeriet. Almenr påtager sig risikoen og har afsat midler i budgettet til uforudsete udgifter.

Hvordan ser aftalen ud med entreprenører og hvordan sikres mod prisstigninger?

Vores entrepriseaftaler bygger på bl.a ABT18 og svensk AB06. Endvidere indgår vi fastprisaftaler, hvilket er muligt med det byggesystem vi arbejder med sammen med Gimme Shelter, Og aftalen indeholder også en såkaldt stadevurdering, der sikrer os at vi kun betaler for det der faktisk leveres på grunden.  

Prisstigningerne det sidste i år på materialer har udfordret os løbende, men de byggebudgetter vi nu er landet på holder til en stor uvished.

Forbrug  

Hvad forventes overnatningsprisen at være?

Overnatningsprisen afhænger af serviceniveauet. Hvis vi eksempelvis undgår linned (eller laver separat betaling) og halverer rengøringsomkostningerne, falder prisen til 40 kr pr nat pr. seng.

Vi er åbne for andre modeller, men de skal tage udgangspunkt i driftsbudgettet.

Bemærk, at budgettet er helt åbent og åbent for ændringer. I byggeperioden vil vi sammen med medejerne definere nærmere muligheder for serviceniveau, fleksibilitet og dermed også prisen. Vi anser det nuværende driftsbudget som et maksimum, der sikrer os mod ubehagelige overraskelser.

Gælder overnatningsprisen for forbrug m.m. også for børn?

Ja, for de børn der er store nok til at skulle bruge en af sengepladserne

*Opdateret i det endelige materiale

Der er nævnt månedlige udgifter for 500kr til vedligehold og 306kr til skat, og så bliver der nævnt et fradrag på 1200 om året. (ca 100 kr om måneden) Jeg forstår ikke i teksten om det er et fradrag, som gør skatten billigere, eller det er noget ekstra der skal betales? betyder det, at det bliver lige over 900kr om måneden i stedet for de 800kr, som har stået på hjemmesiden, eller er det er fradrag, som kan trækkes fra de 306kr? 

Der skal betales skat i Danmark og/eller Sverige. Hvis der skal betales begge steder, trækkes den svenske skat fra den danske, således at man ikke dobbeltbeskattes.

Betaling af aktie

Vi havde forstået at betaling skete i tre rater. Har det ændret sig?

Pengene skab betales ved igangsættelse, men de frigøres i rater til brug i byggeriet, således at vi sikrer, at budgetterne overholdes, og at pengene bruges på den rigtige måde. Alle ikke frigjorte penge vil stå på en spærret konto, hvorfra de kun kan frigøres af banken i overensstemmelse med en aftale, der sikrer medejerne mest muligt. Vi beklager, at vi tidligere har kommunikeret dette uklart.

Kan du stille sikkerhed gennem din bank, kan vi muligvis gøre en undtagelse. Ellers så overvej at tage en snak med Merkur. De bakker op om projektet og kan muligvis hjælpe.  

*Opdateret i det endelige materiale

Deling af rettigheder

Hvem andelshaveren kan dele sine rettigheder med, har været et af de store emner. Det har før været for komplekst, og efter mødet i fredags (15.10.21) med en stor del af medstifterne, kom det frem at det er mere fair og simplere at sige:  

En andelshaver kan give brugsrettigheder til tre andre, navngivne personer, der booker på lige vilkår med andelshaveren.  

*Opdateret i det endelige materiale  

Jeg ønsker at dele min andel med 2 navngivne venner, gælder også deres og mine børn ik? Vil du bekræfte dette?

Alle rettighedshavere kan tage familie eller venner med, men der skal altid være en rettighedshaver til stede.


Er det okay at en anden end den person som har købt medstifterpladsen, køber andelen, på vegne af medstifteren?

Ja – når du uploader de underskrevne dokumenter, så skriv det som en kommentar, så gør vi den endelige ejer til medstifter også.  

Grundejerforeningen

Hvor meget vægter Landsbyen i Grundejerforeningen i forhold til de eksisterende beboere?

Det er uvist, hvorvidt vi kan opnå flertal i Grundejerforeningen. Flere grunde giver flere stemmer, men hver aktør kan ved generalforsamling kun stemme med 1/5 af de fremmødte stemmer. Vi har i alt 38 grunde, men vi tæller muligvis kun som en eller to aktører.

Har vi både repræsentanter i Fællesskabet i Landsbyen og i Grundejerforeningen?

Det skal vi have!

Masterplan

Kan du beskrive masterplanudviklingen fra de tidlige skitser til det, der nu præsenteres. Er der fx kommet nye uforudsete udgifter i budgettet?

De tidligere tegninger og beskrivelser af klynger og huse var baseret på en vision. Her udviklede vi nogle centrale principper og tanker om, hvordan landsbyen kunne udvikle sig. Vi gik derefter ud for at finde en partner, der har en designet og udviklet løsning, der kunne opfylde nogle af disse ønsker til arkitekturen og masterplanen.

Den nuværende masterplan er en måde for os at designe en fleksibel måde for fællesskabet at være i landsbyen, og en der passer til mange forskellige folks behov. Ideen om klynger eksisterer stadig, men med et meget mere fleksibelt bookingsystem for at undgå at senge står tomme og giver flere mennesker mulighed for at dele landsbyen på samme tid. Den nuværende plan er optimeret til at give plads til mere natur til at trives mellem husene og hjælper os med at bevare den vilde skovfølelse, der er så speciel for Gammalstorp.

Der har også været en stigning i priserne på grund af stor efterspørgsel i byggeindustrien. Dette har betydet, at husene er dyrere end tidligere forudsagt, men for at bevare prisen på 395.000 Dkk har vi arbejdet med kapacitet og alternative løsninger som skovhytter.

Hvorfor har I valgt Gimme Shelter?

Vi valgte at arbejde med Gimme Shelter, fordi de tilbyder fuldstændigt nøglefærdige løsninger. Dette giver os mulighed for at opnå huse af høj kvalitet, som kan indrettes på mere fleksible måder. Husene er den perfekte blanding mellem japansk design og skandinavisk æstetik. Husene er dyrere, end hvis vi hyrede tømrere til at bygge på stedet, men giver mange fordele, såsom en mindre risikabel og kvalitetskontrolleret byggeproces samt forudsigelige omkostninger, så vi kan holde til vores budgetter med sikkerhed.

Hvis jeg vil have et traditionelt sommerhus, med alt under samme tag, kan jeg så kun få 4 uger om året?

Vi skal huske, at forskellige mennesker har forskellige behov, og nogle ønsker at blive i en mere enkel sammensætning fra tid til anden. I de scenarier vi har kørt igennem, der er baseret på input fra næsten alle medstiftere, vil dette fungere.  

Beregningen af uger er en indikation af, hvordan point kan bruges, og i virkeligheden vil det være forskelligt fra person til person og tilgængeligheden på tidspunktet for reservationen.  

Pointsystemet er en mere præcis måde at forstå, hvordan landsbyen kan bruges.

I den situation, hvor kun huse er reserveret med deres egne faciliteter, er det i sammenhæng, at ugen med tilgængelighed ændrer sig.

Kan vi tilføje muldtoiletter og udendørskøkkener?

Vi undersøger, hvad vi kan tilføje i det nuværende budget og vil tilstræbe at tilføje et par muldtoiletter, og måske kan vi co-skabe nogle enkle udendørs køkkener sammen med fællesskabet. Når G1 er i gang, kan vi også se på, hvilke behov der er, og inkludere disse som en del af G2 -udviklingen.

Har I undersøgt hvilke gruppestørrelser, medstifterne forventer at anvende landsbyen med?

Ja! Se Gammalstorp Data i oversigten af bilag . Det er baseret på, hvad folk har svaret.

Vi har designet landsbyen til at opfylde kapacitet i sommermånederne, hvor de fleste ønsker at være der. I 'off' -sæsonen burde det ikke være et problem. Huse kan bookes separat og sammen for at sikre, at senge ikke forbliver ubrugte, hvis andre har brug for det.  

*Se bilag ‘Gammalstorp Data’

Kommer (nogle af) husene til at være koblet sammen i faste klynger, der bookes sammen eller er det 100% fleksibelt?

Vi forestiller os, at bookingsystemet giver folk mulighed for at booke huse sammen med andre eller hver for sig. Fleksibilitet er vigtig, og derfor vil vi sikre, at mennesker har forskellige muligheder afhængigt af deres behov. Vi vil undersøge, hvordan nøglesystemet vil fungere inden for de kommende måneder og vil holde fællesskabet opdateret. Ideen er, at du i nogle situationer kan dele faciliteter og toiletter, og i andre du har dit eget, dette vil afhænge af, hvad du booker, og hvad andre har reserveret. Lad os i gruppen co-designe nærmere når vi når ind i byggefasen.  

 

Hvad med toilet- og badeforhold til de små hytter? Er der fælles toiletter/bad nogen steder?

Alle har adgang til Fælleshuset, der vil have 3-4 toiletter og brusere. Vi ser på at tilføje noget muldtoiletter spredt rundt ved hytter. Vi ser også på, at hytte-nøglerne også kan låse badeværelser op i den nærmeste H40 facilitets hus (med direkte adgang udefra) eller H30 med toilet afhængigt af scenariet.

Kunne i sætte piktogrammer på masterplanen så vi nemt kan gennemskue hvor der er køk, wc og antal sovepladser.

Ja.  

*Se nyt bilag 'Detaljeret masterplan'  

Er der afsat plads til parkering?

Du kan se parkering tæt på ’hovedvejen’ ind til vores veje, man kan derudover parkere langs vejen. Men et ønske mange har udtrykt er, at selve landsbyen holde bilfri.

Hvis der kun er et enkelt fælleskøkken, kan det måske blive et problem på tidspunkter, hvor der er mange i landsbyen? Eller er det måske tanken at man laver mad udendørs på gasblus? (Eller bål? Men det orker man nok ikke hver dag) 

Vi forestiller os, at der er et par måder at lave mad på, hvis du bor i et hus uden køkken. Vi kan starte med pejse med madlavningsudstyr til den sande udendørs oplevelse. Måske kan vi investere i nogle grillkøkkener, der skal placeres rundt omkring, så folk kan grille i nærheden af deres hus eller i et fællesskabsrum. Der vil også være udendørs køkkener for at lette forberedelserne. Til ovnkogte måltider har du enten adgang til det nærmeste facilitetshus -hus (H40) eller de store fælleshus, som har et veludstyret køkken.

Hvad skal vi booke udover H70 - som vi skal konkurrere om med alle de andre børnefamilier?

Se de ekstra bilag ved arkitektur med flere scenarier, så det er nemmere at regne ud.

De er så meget Gammalstorp, Skovhytterne! Kan vi lave nogle for familier også?

Det er en god ide. Vi kan helt sikkert se på at ændre nogle af de 2 personers skovhytter til en dobbeltseng og en køjeseng, når vi designer dem mere detaljeret i den næste fase.

Er tegningen en vision, eller et konkret forslag til placering af bygningerne?

Det er konkret.  

*Se det opdaterede bilag: Detaileret Masterplan

Hvad vil det koste foreningen at bygge flere huse?

Prisen på ekstra huse vil afhænge af størrelsen på huset, indretningen, placeringen på grunden og om der skal opføres ét eller flere huse.

Husene    

Kan vi få Hems-løsningen ført igennem over alle toiletter i husene?

Kan vi Forlænge husene med 90cm så man kan lave en køjesengs-alkove for enden fx bagved toiletterne?

Husene er præfabrikerede til specifikke tegninger designet af Gimme Shelter. Ændring af denne proces på dette tidspunkt har for stor indflydelse på økonomien. Men vi mener, at den måde (evt med få justeringer) som vi har sammensat landsbyen vil fungere - ellers må vi fikse det i Gammalstorp 2 : )  

Det vil give mange sovepladser med minimal økonomi og pladsbehov.

Evt erstatte nogle af skovhytterne istedet for bedre økonomi.

Vi kan se på at fjerne nogle af skovhytterne og tilføje et helårshus, men så falder antallet af ledige senge og kapaciteten meget. Det er en balance mellem kapacitet og økonomi. Skovhytterne er brugbare det meste af året og koster en femtedel.

Kan de semi-isolerede hytter kun bruges om sommeren?

Den halvisolerede hytter bliver bygget til en god standard og med 10 cm isolering. Vi installerer strøm, så der er mulighed for en el-radiator. Vi bliver nødt til at teste komfortniveauerne i forskellige sæsoner næste år, når de er bygget. Du kan forvente, at de er nyttige det meste af året. PS. Vi har testet en lign hytte uden isolering og radiator, og den var brugbar indtil start november.

På et foto, side 5 i Arkitekturens Grundprincipper i Gammalstorp, ser det ud som om der er panoramavindue på toilettet, er det korrekt?

Billedet af badeværelset er en visualisering, og det primære formål er at vise væg og gulvoverflade og møbler. Der er en dør med et vindue på badeværelset, men ikke et panoramavindue.

Hvad vil der være af indretning?

Husene er som beskrevet i ‘Arkitekturens grundprincipper’. Når husene er bygget, kan vi lave en designgruppe, der kan diskutere, hvorledes vi kan arbejde med individuel identitet og indretning af de enkelte huse.  

Vi har tildelt 2,4m Dkk til indretning.

Vi har endnu ikke defineret specifikke møbler eller mærker og håber at finde en god partner at samarbejde med. Vi i Almenr er designnørder, og går op i at det er funktionelt og holdbart.

Vi vil arbejde for at sikre, at møbler er af en god kvalitet, som tåler slid og kræver lidt eller ingen vedligeholdelse, let rengøres osv.

Udendørs møbler tilføjes, hvis budgettet tillader det.

Opvarmning  

Hvordan opvarmes husene, er der tænkt klimavenligt her?

Vi er i gang med at drøfte disse detaljer med entreprenøren. Husene er i øjeblikket udstyret med elektriske radiatorer og gulvvarme, som kan styres via en app. Vores partner IMEK har stor erfaring med at levere energieffektive løsninger til bygninger. De er en førende rådgiver og bygningskonstruktør, der arbejder på løsninger til bæredygtigt byggeri og forbedret indendørs komfort. Sammen vurderer vi, hvordan vi kan gøre husene energipositive og undersøger løsninger som sol og geotermi.

Husdyr

Kan I garantere, at det bliver tilladt at medbringe hund, i hvert fald i nogle af hytterne?

Ja, men hvis der er allergikere i landsbyen, bliver der huse hvor der absolut ikke må være hunde/husdyr.  

Fællesfacilititer

Det ville være godt med nogle mere detaljerede beskrivelser af faciliteter i fælleshusene. 

Fælleshuset bliver designet i næste fase, når vi er blevet 120 medejere. Fra tidligere workshops med fællesskabet ved vi, at Fælleshuset skal have 3-4 toiletter og brusere, et veludstyret køkken og plads til spisning og aktiviteter – indenfor og omkring. Der er i øjeblikket tildelt 2.260.000 Dkk.

* Se bilag 'Detaljeret masterplan'

 

Hvilke slags toiletter er der i landsbyen? Er der kloakering?

Vi har beregnet med standard skylletoiletter forbundet til vores eget centrale system med en septiktank. Vi leder dog efter mere bæredygtige og miljøvenlige muligheder såsom et insinerator -toilet. Vi ser også på at tilføje muldtoiletter tæt på de mere enkle stuehuse.

Er der privat opbevaring?

Dette er ikke designet endnu, men vil blive taget i det dedikerede 2.260m DKk til fællesfaciliteter. Vi forestiller os et skabssystem med 120 individuelle skabe.

Ophavsret til tegning og øvrigt materiale på bygningerne, hvem ejer det? 

Gimme Shelter ejer rettighederne til tegningerne af deres egne huse. Det er dem, der har designet dem. De andre huse, skovhytter og fælleshuse har vi rettighederne til.  

 

Hvad er demografien i gruppen?

*Se det nye billag: Gammalstorp Data

Vi er 2 voksne med 2 små børn som er for små til Hems. Vi vil gerne sove i nærheden af hinanden, dér hvor der også er WC, Køkken og stue - og ikke i separate huse.

Se de nye bilag for oversigt over mulighederne.

Vil der være en tid for check-in og -ud?

Det giver mening ift. rengøring og andre brugere.

Hvornår tager man kontakt til det tomme, nybyggede hus midt på vores grund ?

Det er på todo’en.

Har man stadig ret til en overnatning for medstifterbeviset, når Landsbyen er færdig, selv om man vælger at vente med at købe en andel?

Ja, når vi er klar med det (tidligst 2023) giver vi besked.  

Hvis man som medstifter ikke køber en andel nu, er man så forrest i køen når G2 bliver udbudt til salg?

Ja men ikke til samme pris – materialer stiger fx i pris (i år steg træ med 30%)

Er de 5.000 inkluderet eller ekskluderet?

Andelen koster 400.000 kr. De første 5000 er betalt som medstiftergebyr.

Booking  

Bookingsystemet er lavet for at sikre størst mulig retfærdighed. Efterspørgslen efter de forskellige huse, placeringer, årstider osv kan være svært at kende på forhånd, men vi har gjort vores bedste for at gætte så professionelt som muligt. Vi har endnu ikke lavet det endelige system, men vi er opmærksom på jeres kommentarer og vil forsøge at tage højde for dem. Vi kan ikke garantere, at der ikke bliver brug for menneskelig indblanding for at sikrefærrest mulige konflikter.

På baggrund af de kommentarer og spørgsmål, vi har fået frem til nu, vil der nok blive tale om en kombination af pointbetaling efter hustype og antal personer. Det kan dog hurtigt blive kompliceret, og vi tilstræber enkelthed.

 

Hvordan er man ellers sikret adgang til køkken, bad og toilet, hvis man kun kommer en eller to personer?

*Se bilag: Detaljeret masterplan

3) Det er meget sent først at kunne planlægge sommerferie i april - er der mulighed for at ændre på tidsspændet til fx et halvt år?

Det kan ændres, lad os tage det op med den endelige gruppe

1. Pointsystem - "Dog har man mulighed for at booke en optaget bolig, hvis man har flere point end den tidligere bestiller" - betyder det at man kan blive smidt ud af sin reservation – kan man risikere, at få at vide dagen før man skulle afsted, at der er en anden der har flere point, som ønsker samme hus, og man derfor må aflyse turen?

Vi bliver nødt til at sikre os mod den situation. Vi forestiller os, at der bliver mulighed for at gå i dialog med hinanden for at finde en løsning, og at der eventuelt vil være en person, der har ansvar for at løse booking-konflikter.

Og koster Skovhytter også point?  

Ja

Er estimeringen på at alle medstiftere kan booke 8 uger om året ikke meget urealistisk for ikke at sige direkte misvisende, når man ser på sammensætningen?

Estimeringen er, at man vil kunne bruge stedet otte uger om året. Ikke alle disse vil være booket. Men derudover mener vi ikke, det er urealistisk. Vi regner med tre personer i gennemsnit, hvilket giver en belastning på ca 78%.

Hvad er konsekvensen, hvis man aflyser sin booking? Får man point tilbage? Eller er de bare tabt, så man lige så godt kan lade være med at afbestille en evt. booking og bare lade huset stå tomt i perioden?

Man kan nok ikke få point tilbage, da man jo har brugt dem, da man bookede. Men vi kan overveje sagen.

Der står i materialet omkring booking, at hvis startperioden for booking af et kvartal  er ovre, booker man uden points. Hvad betyder det i praksis? Koster det så 0 points selvom man booker (og bruger) husene, hvis de bookes efter fristen for booking til den sæson er slut eller betyder det, at hvis man har opbrugt sine point, kan man booke i den efterfølgende tid alligevel? 

Det betyder, at man booker uden at bruge point. Pointene anvendes til prioritering – ikke til betaling, og tanken er, at hvad der er tilovers, når bookingperioden er slut, ikke er prioriteret.

 
Kan man se på et hus, hvis det er booket, hvor mange point det kræver for at overtage? Dette gælder i den periode, hvor det er muligt at lave en pre-booking. 

En booking kræver samme antal point, uanset om det er booket eller ej. Man vil kunne se, om man har flere point end den, der allerede har booket, og derfor har fortrinsret.


Er det først-til-mølle efter pre-booking perioden, når man efterfølgende vil booke et ledigt hus? Jeg går ud fra at man her ikke ser på, hvor mange point en medejer har.

Ja, tanken er, at pointsystemet træder helt ud af kraft unden for bookingperioden.


Hvor lang tid forinden sin booking, kan man afbestille? 

Det er ikke designet endnu, men lad os lave en arbejdsgruppe for sætte nogle gode simple regler

Telte

Er det okay at slå telte op? Fx også i begyndelsen hvor alle huse ikke er opsat?  

Det er en god ide – evt omkring fælleshuset i starten. Der er en stor del af grunden (venstre side), som ikke bliver bygget på, der kunne det være fint at gøre - eller sammen med det hus man har bygget. Lad os vende det når vi laver husorden. Og så skal vi lige sikre, at vi har lov til det.

Aftale om deltagelse i Gammalstorp  

1.3  i Det bør præciseres nærmere, hvad bilag 1 består af. Det er ikke nok, at der blot henvises til et bilag, og at der derved sker ansvarsfritagelse vedr. bilagets indhold. Det ved DLA Piper som koncipist udmærket.

Er ordnet

2.3 Datoen 01.04.2021 bør ændres, så den modsvarer de reelle forhold.

Er rettet

2.5  Det fremgår "Da der som nævnt i dokumenterne angående Projektet..." Dette bør præciseres. Det er for løst formuleret, og man aner ikke, hvilke dokumenter det reelt drejer sig om.


Derudover henvises til, at der kan ske eventuelle ændringer ’af den planlagte ”selskabsstruktur"’.

Det er min opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt præcist formuleret. En 'Medejer', som ret beset er forbruger kan ikke forventes at have indsigt i eller forståelse for, at modparten pludselig skifter selskabsform. 
Paragraf/afsnit 2.5 bør derfor præciseres nærmere eller måske helt udelades.

Det faktum, at "selskabsstruktur" er omgivet af anførselstegn, gør endvidere, at formodningen taler for, at selv PLA Piper anser klausulen for vag og at det netop er årsagen til anførselstegnene.

Paragraffen er simplificeret. Fungerer forhåbentlig bedre nu.

3.1  En aftale, hvor en forbruger deltager, kan ikke være uopsigelig. Sætningen "Aftalen er uopsigelig fra Medejers side" bør omformuleres eller udelades.

Det er ikke sikkert, at det er korrekt. Men vi har ændret til flg: Aftalen er uopsigelig fra Medejers side frem til og med den 1. april 2022 og derefter kan opsiges med f.eks. 14 dages varsel

Andet

Kan man købe til medstifter-pris senere?

Nej det kan man ikke.

Følg med (DER SKAL SELF VÆRE GS INDLÆG HER)

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse