Aktuelt

9/3/2021

Se optagelsen fra infomødet og svarende på alle de gode spørgsmål

Herunder er alle svarende på de gode spørgsmål der blive stillet i chatten til Gammalstorps første infomøde d. 4 marts 2021. Vi var over hundrede interesserede husstande, mange blev efterfølgende medstiftere, hvilket kun sætter skub i udviklingen. Nu er vi nok medstiftere, så vi kan afholde vores første workshops- du kan altid se hvad der sker på gammalstorp.dk

Se projektsiden for Gammalstorp her.

Du kan blive medstifter her.

Husk at der også er en FAQ på gammalstorp.dk

Skal man booke en klynge - kan man ikke bare booke et enkelt hus?

Jo man kan godt booke et enkelt hus.

Kommer der forskel på stor familie og singles i forhold til point bookingsystem?

Pointsystemet dækker brugen af boliger. Dvs. at man bruger færre point hvis man kun booker én bolig mens man bruger flere point hvis man booker en klynge af boliger.

Som single får man så adgang til 240 overnatninger om året, svarende til familier der reelt kan bruge de 4 senge i de 60 dage?

Alle andele giver adgang til samme antal garanterede overnatninger.

Hvis man må have venner og familie med, hvordan beregner man så hvor mange “point” man bruger per overnatning?

Point beregnes ift. hvor mange sovepladser man anvender.

Hvad hæfter vi for hvis det ikke lykkes eller vi går konkurs?

Betaling af andelen er sikret på en spærret konto og frigives kun i takt med at byggeriet opføres og færdiggøres. Man hæfter aldrig for beløb udover sin andel. Selve byggeriet er forsikret gennem bankgarantier.

Kan man risikere ikke at have mulighed for at være der om sommeren?

Man er sikret min. 2 uger i højsæsonen.

Hvor mange familier/investorer regner vi med pr hus, der bygges?

Der bliver i alt ca. 90 huse (30 klynger) i varierende størrelser fra 15 til 40 m2 - og maksimalt 180 andelshavere.

Hvordan sælger man sin andel igen, fastsættelse af pris?

Vi kommer til at følge principperne i fastsættelsen af prisen på en andelsbolig. Dvs. vi vil følge den såkaldte maksimalprisbestemmelse, som fastlægger værdien af anparten i foreningens formue tillagt værdiforøgelsen af den samlede fritidslandsby. Dette vil blive detaljeret beskrevet når de endelige juridiske dokumenter ligger klar og vi åbner for salg af anparter.

Hvad hvis man vil/bliver nødt til at forlade fællesskabet efter f.eks. 5 år. Mister man sine penge, er man afhængig af om andelen kan sælges eller hvad er proceduren?

Man kan sælge sin andel videre på samme måde som man kan sælge en andelsbolig videre. Dvs. at man er sikret andel i den eventuelle værdiforøgelse der er sket af fritidslandsbyen. Vi vil kunne være behjælpelig med salget gennem vores medlemsplatform.

Vælger man lån-muligheden er det så igennem en dansk eller svensk bank?

Det sker gennem Merkur Andelskasse.

Når lånet er udbetalt, skal man så fortsat betale 1450 per måned? Eller falder beløbet tilsvarende? Hvor mange år skal man betale?

Nej, så falder den månedlige husleje til ca. 470 kr. (nutidsværdi) som dækker de fælles driftsudgifter

Er projektet fuldt finansieret ved ejerandelene eller er der også lån i det?

Finansiering af projektet består af 200.000 kr.  kontantbetaling (= 5.000 kr medstifter + 195.000 kr. anpart) + 200.000 kr. bankfinansiering for hver anpart.

Er man garanteret en andel hvis man indbetaler de 5000 kr. og bliver medstifter?  Eller hvad sker der hvis interessen er så stor at alle andele bliver solgt?

Man sikres en forkøbsret til andele, når man er medstifter.

Koster selve opholdet noget ud over den månedlige udgift?

Den eneste udgift ud over den månedlige udgift er betaling for forbrug af el og vand for opholdet. Endvidere kan der tilvælges rengøring hvis man ikke selv ønsker at gøre dette.

Er det kun privatpersoner, der kan købe en andel eller vil en andelsboligforening også kunne købe en andel? Jeg bor i et kollektiv, der er organiseret som en andelsboligforening. Vil vi kunne købe en andel?

Nej. Der er i forvejen mange andelshavere, det ville svække fællesskabet, hvis alle kunne tage derop. Derfor er det vigtigt at vi holder os til at det kun er nærmeste familie, og dem de vil tage med.

Siger I også noget om lejemuligheder i stedet for eje

Der bliver kun mulighed for at være anpartshaver.

Hvis man betaler 5000 og projektet forliser af en eller anden grund - er ens penge så sikret? Eller værre endnu - man køber andel og der går noget galt. Hvilken sikkerhed har man ?

De 5.000 kr. er en medstifterbetaling, som ikke betales tilbage. Betaling af andelen er derimod sikret på en spærret konto og frigives kun i takt med at byggeriet opføres og færdiggøres således at der er sikkerhed i byggeriet. Man hæfter aldrig for beløb udover sin andel.

Er medstifterne sikret en plads til at købe en andel, når det bliver muligt?

Ja, som medstifter har du forkøbsret til andele.

Hvor mange andelshavere skal der minimum til for at projektet bliver til noget?

Vi igangsætter projektet ved 100 andele.

Blive de 5000 medregnet når man køber en andel ?

Ja.

Kræver bookninger i attraktive perioder flere points end i lave perioder?

Ja. Her kan du læse hvordan det er skruet sammen: 

Som andelshaver er man sikret minimum 60 døgn om året med et gennemsnit på 4 personer pr. døgn. Året deles op i 3 sæsonniveauer - lav (26 uger), mellem (13 uger) og høj (13 uger). Du er sikret minimum 14 døgn i højsæsonen og 14 døgn i mellemsæsonen.

Pointsystemet bruges kun til at fordele boligerne, når to eller flere ønsker den samme bolig i den sammeperiode.

Princippet er, at hver andelshaver får 168 point om året, som anvendes til at booke bolig. Jo større bolig jo flere point. Hvis to andelshaver ønsker den samme bolig i den samme periode, er det den, der har flest point, der tildeles boligen. Man kan spare point fra sæson til sæson, men opsparede point forældes efter tre år. For 168 point kan man overnatte 4 mennesker i 14 dage i højsæson, 14 dage i mellemsæson og så meget man lyster i lavsæson.

Vi vil løbende optimere og administrere systemet, så det sikrer, at så mange som mulig får deres ønsker opfyldt.

En vigtig ting at vide er, at når vi siger bolig/hus, så mener vi faktisk en gruppe/klynge af huse. Så et hus indeholder f.eks. to små sovehuse, et køkken/dagligstue hus, et badehus og ved nogle er der f.eks. en sauna, bibliotek, atelier eller lign. Så man booker faktisk en række huse ad gangen

Såfremt man ønsker at sælge sin andel, hvordan foregår det så? Såfremt der ikke er udsolgt vil Almenr’s andele blive solgt først? og hvis flere ønsker at sælge, hvordan er rækkefølgen så? :)

Som andelshaver er man selv ansvarlig for salget af sin andel. Der vil være flere kanaler hvorigennem dette kan ske. Vi forventer der kommer en venteliste af interesserede. Almenr tilbyder også at formidle salget til vores medlemmer gennem vores platform.

Hvis udlejning af de enkelte huse, kan man så risikere at booke et hus, og så kan lejen senere annulleres hvis en person ønsker at leje huset i samme periode?

Man skal ikke betale noget for at booke et hus. Man betaler kun for forbrug (el/vand). Huse fordeles to gange årligt på baggrund af andelshavernes ønsker. I mellem- og lavsæsonen hvor efterspørgslen er lavere, kan man frit booke ledige boliger fra dag-til-dag.

Hvad hvis man er medstifter men fortryder undervejs og ikke alligevel vil være andelshaver…taber man så sine 5000?

De 5.000 kr. er et medstifter indskud der ikke betales tilbage.

Som medstifter får du:

Forkøbsret til køb af andel

2 overnatninger når landsbyen står klar i 2022

Overnatning i den midlertidige tipi landsby sommer 2021

Mulighed for at deltage i lukkede talks, workhops og middage

Du bliver medstifter af landsbyen og får tilsendt en god lille pakke

Hvis du senere køber en andel, bliver beløbet fratrukket andelsprisen

Et års medlemskab på Almenr.

Indskuddet er steget fra 160.000 til 195.000, men restfinansieringen er fortsat 240.000 - hvordan hænger det sammen? Og har man fortsat mulighed for selv at finansiere de 240.000? Det var der nævnt noget om tidligere, men fremgår ikke længere af hjemmesiden

Indbetalingen er 195.000 kr + 5.000 kr som medstifter + restfinansiering på 200.000 kr = i alt 400.000 kr. Vi forventer også at kunne tilbyde en model hvor man kan betale alle 400.000 kr kontant - i så fald falder den månedlige husleje til ca. 470 kr. som dækker de fælles driftsudgifter.

Hej, hvad siger lokalsamfundet til ideen? er lidt bekymret for at de kan føle sig lidt "koloniseret".

Det er en stor del af vores arbejde. Fx bruger vi meget de lokale til at hjælpe os hvor det giver mening. Indtil videre er de glade - og det skal vi som fællesskab huske at det er vigtigt at det forbliver sådan.

Hyggeligt med fællesskab, men jeg har også ofte behov for retreat, stilhed og finde jordforbindelsen igen.

Ambitionen er, at Gammalstorp kan facilitere både tempo og fællesskab samt ro og fordybelse. Det er blandt andet et af de emner, som vores workshops med medstiftere og andelshavere kommer til at handle om.

Hvordan er mulighederne for at have sin hund med?

Tag din hund med :)

Bliver der lavet fælles tranport til midsommerfest?

Der bliver planlagt fælles transport frem og tilbage samme dag, og hvis man vil overnatte skal man selv arrangere tranport hjem dagen efter.

Vil det kun være i april man vil kunne overnatte i en Tipi, eller vil det være muligt gennem hele året indtil husene står?

April til september kan du booke en tipi.

Har aldrig modtaget velkomstpakke, hvor den slags oplysninger på skrift kunne være en oplagt del, at eje.

Medstifterpakken er under udvikling, og som medstifter vil I snart modtage en!

Hvor mange familier er der plads til i alt?

Der er 120 sovepladser fordelt på de mange bygninger. Så med et gennemsnit på 4 personer pr. andel er der plads til 30 familier samtidig.

Vil man arbejde med forskellige typer af huse med hver deres individuelle særpræg eller bliver det ens typehuse?

Pointsystemet dækker brugen af boliger. Dvs. at man bruger færre point hvis man kun booker én bolig mens man bruger flere point hvis man booker en klynge af boliger.

De japanske huse lyder som sommerhuse. Vil de være varme nok til at bruge i vinterhalvåret?

Ja, alle husene bliver isoleret som helårshuse. Der vil udover det også være nogle fælleshuse, der ikke vil være det. Fx shelters, pavilloner og lign.

Hvor mange er der plads til i de forskellige klynger? :)

Det er forskelligt fra klynge til klynge. De er planlagt til at variere fra 2 til 10 personer + ekstra opredninger. Som medstifter vil du få mulighed for at give input til den endelige fordeling.

Hvad menes der med 90 enheder?

Der menes 90 bygninger i forskellige størrelser på hhv. 15 m2 / 30 m2 / 40 m2.

Det ser dog ikke særligt børnefamilievenligt ud

Det er bestemt ambitionen at det er for børn i alle aldre!

Håber også der bliver en fredelig plads til gamle singler, som er til ro og natur?

Det gør der helt sikker. Der vil være bygninger som placeres mere afsides og med mere ro.

Bliver der nogle klynger egnet til "ældre" - jeg tænker på mange trapper, der kan være en barriere...

Det er jo den vilde natur, så det skal man være forberedt på. Der vil være nogle huse der er bedre egnet end andre ift. gangbesvær.

Meget spændende arkitektur og byggesystem, men jeg bliver også ærgerlig over at vi tager til Sverige for at bygge japansk. Hvor er det svenske udover materialer og håndværkere/entreprenører?

Vi kommer til at bygge i nordisk arkitektur og design. Men vi har ladet os inspirere af japansk arkitektur fx. hvordan husene er integreret i landskabet. Hvilket der i øvrigt også har været stor tradition for at danske arkitekter gør (eksempelvis Jørn Udzon, Bertel Udsen m.fl.)

Er det muligt at installere ladere til el-biler?

Ja, vi vil etablere ladestationer til el-biler.

Herunder er alle svarende på de gode spørgsmål der blive stillet i chatten til Gammalstorps første infomøde d. 4 marts 2021. Vi var over hundrede interesserede husstande, mange blev efterfølgende medstiftere, hvilket kun sætter skub i udviklingen. Nu er vi nok medstiftere, så vi kan afholde vores første workshops- du kan altid se hvad der sker på gammalstorp.dk

Se projektsiden for Gammalstorp her.

Du kan blive medstifter her.

Husk at der også er en FAQ på gammalstorp.dk

Skal man booke en klynge - kan man ikke bare booke et enkelt hus?

Jo man kan godt booke et enkelt hus.

Kommer der forskel på stor familie og singles i forhold til point bookingsystem?

Pointsystemet dækker brugen af boliger. Dvs. at man bruger færre point hvis man kun booker én bolig mens man bruger flere point hvis man booker en klynge af boliger.

Som single får man så adgang til 240 overnatninger om året, svarende til familier der reelt kan bruge de 4 senge i de 60 dage?

Alle andele giver adgang til samme antal garanterede overnatninger.

Hvis man må have venner og familie med, hvordan beregner man så hvor mange “point” man bruger per overnatning?

Point beregnes ift. hvor mange sovepladser man anvender.

Hvad hæfter vi for hvis det ikke lykkes eller vi går konkurs?

Betaling af andelen er sikret på en spærret konto og frigives kun i takt med at byggeriet opføres og færdiggøres. Man hæfter aldrig for beløb udover sin andel. Selve byggeriet er forsikret gennem bankgarantier.

Kan man risikere ikke at have mulighed for at være der om sommeren?

Man er sikret min. 2 uger i højsæsonen.

Hvor mange familier/investorer regner vi med pr hus, der bygges?

Der bliver i alt ca. 90 huse (30 klynger) i varierende størrelser fra 15 til 40 m2 - og maksimalt 180 andelshavere.

Hvordan sælger man sin andel igen, fastsættelse af pris?

Vi kommer til at følge principperne i fastsættelsen af prisen på en andelsbolig. Dvs. vi vil følge den såkaldte maksimalprisbestemmelse, som fastlægger værdien af anparten i foreningens formue tillagt værdiforøgelsen af den samlede fritidslandsby. Dette vil blive detaljeret beskrevet når de endelige juridiske dokumenter ligger klar og vi åbner for salg af anparter.

Hvad hvis man vil/bliver nødt til at forlade fællesskabet efter f.eks. 5 år. Mister man sine penge, er man afhængig af om andelen kan sælges eller hvad er proceduren?

Man kan sælge sin andel videre på samme måde som man kan sælge en andelsbolig videre. Dvs. at man er sikret andel i den eventuelle værdiforøgelse der er sket af fritidslandsbyen. Vi vil kunne være behjælpelig med salget gennem vores medlemsplatform.

Vælger man lån-muligheden er det så igennem en dansk eller svensk bank?

Det sker gennem Merkur Andelskasse.

Når lånet er udbetalt, skal man så fortsat betale 1450 per måned? Eller falder beløbet tilsvarende? Hvor mange år skal man betale?

Nej, så falder den månedlige husleje til ca. 470 kr. (nutidsværdi) som dækker de fælles driftsudgifter

Er projektet fuldt finansieret ved ejerandelene eller er der også lån i det?

Finansiering af projektet består af 200.000 kr.  kontantbetaling (= 5.000 kr medstifter + 195.000 kr. anpart) + 200.000 kr. bankfinansiering for hver anpart.

Er man garanteret en andel hvis man indbetaler de 5000 kr. og bliver medstifter?  Eller hvad sker der hvis interessen er så stor at alle andele bliver solgt?

Man sikres en forkøbsret til andele, når man er medstifter.

Koster selve opholdet noget ud over den månedlige udgift?

Den eneste udgift ud over den månedlige udgift er betaling for forbrug af el og vand for opholdet. Endvidere kan der tilvælges rengøring hvis man ikke selv ønsker at gøre dette.

Er det kun privatpersoner, der kan købe en andel eller vil en andelsboligforening også kunne købe en andel? Jeg bor i et kollektiv, der er organiseret som en andelsboligforening. Vil vi kunne købe en andel?

Nej. Der er i forvejen mange andelshavere, det ville svække fællesskabet, hvis alle kunne tage derop. Derfor er det vigtigt at vi holder os til at det kun er nærmeste familie, og dem de vil tage med.

Siger I også noget om lejemuligheder i stedet for eje

Der bliver kun mulighed for at være anpartshaver.

Hvis man betaler 5000 og projektet forliser af en eller anden grund - er ens penge så sikret? Eller værre endnu - man køber andel og der går noget galt. Hvilken sikkerhed har man ?

De 5.000 kr. er en medstifterbetaling, som ikke betales tilbage. Betaling af andelen er derimod sikret på en spærret konto og frigives kun i takt med at byggeriet opføres og færdiggøres således at der er sikkerhed i byggeriet. Man hæfter aldrig for beløb udover sin andel.

Er medstifterne sikret en plads til at købe en andel, når det bliver muligt?

Ja, som medstifter har du forkøbsret til andele.

Hvor mange andelshavere skal der minimum til for at projektet bliver til noget?

Vi igangsætter projektet ved 100 andele.

Blive de 5000 medregnet når man køber en andel ?

Ja.

Kræver bookninger i attraktive perioder flere points end i lave perioder?

Ja. Her kan du læse hvordan det er skruet sammen: 

Som andelshaver er man sikret minimum 60 døgn om året med et gennemsnit på 4 personer pr. døgn. Året deles op i 3 sæsonniveauer - lav (26 uger), mellem (13 uger) og høj (13 uger). Du er sikret minimum 14 døgn i højsæsonen og 14 døgn i mellemsæsonen.

Pointsystemet bruges kun til at fordele boligerne, når to eller flere ønsker den samme bolig i den sammeperiode.

Princippet er, at hver andelshaver får 168 point om året, som anvendes til at booke bolig. Jo større bolig jo flere point. Hvis to andelshaver ønsker den samme bolig i den samme periode, er det den, der har flest point, der tildeles boligen. Man kan spare point fra sæson til sæson, men opsparede point forældes efter tre år. For 168 point kan man overnatte 4 mennesker i 14 dage i højsæson, 14 dage i mellemsæson og så meget man lyster i lavsæson.

Vi vil løbende optimere og administrere systemet, så det sikrer, at så mange som mulig får deres ønsker opfyldt.

En vigtig ting at vide er, at når vi siger bolig/hus, så mener vi faktisk en gruppe/klynge af huse. Så et hus indeholder f.eks. to små sovehuse, et køkken/dagligstue hus, et badehus og ved nogle er der f.eks. en sauna, bibliotek, atelier eller lign. Så man booker faktisk en række huse ad gangen

Såfremt man ønsker at sælge sin andel, hvordan foregår det så? Såfremt der ikke er udsolgt vil Almenr’s andele blive solgt først? og hvis flere ønsker at sælge, hvordan er rækkefølgen så? :)

Som andelshaver er man selv ansvarlig for salget af sin andel. Der vil være flere kanaler hvorigennem dette kan ske. Vi forventer der kommer en venteliste af interesserede. Almenr tilbyder også at formidle salget til vores medlemmer gennem vores platform.

Hvis udlejning af de enkelte huse, kan man så risikere at booke et hus, og så kan lejen senere annulleres hvis en person ønsker at leje huset i samme periode?

Man skal ikke betale noget for at booke et hus. Man betaler kun for forbrug (el/vand). Huse fordeles to gange årligt på baggrund af andelshavernes ønsker. I mellem- og lavsæsonen hvor efterspørgslen er lavere, kan man frit booke ledige boliger fra dag-til-dag.

Hvad hvis man er medstifter men fortryder undervejs og ikke alligevel vil være andelshaver…taber man så sine 5000?

De 5.000 kr. er et medstifter indskud der ikke betales tilbage.

Som medstifter får du:

Forkøbsret til køb af andel

2 overnatninger når landsbyen står klar i 2022

Overnatning i den midlertidige tipi landsby sommer 2021

Mulighed for at deltage i lukkede talks, workhops og middage

Du bliver medstifter af landsbyen og får tilsendt en god lille pakke

Hvis du senere køber en andel, bliver beløbet fratrukket andelsprisen

Et års medlemskab på Almenr.

Indskuddet er steget fra 160.000 til 195.000, men restfinansieringen er fortsat 240.000 - hvordan hænger det sammen? Og har man fortsat mulighed for selv at finansiere de 240.000? Det var der nævnt noget om tidligere, men fremgår ikke længere af hjemmesiden

Indbetalingen er 195.000 kr + 5.000 kr som medstifter + restfinansiering på 200.000 kr = i alt 400.000 kr. Vi forventer også at kunne tilbyde en model hvor man kan betale alle 400.000 kr kontant - i så fald falder den månedlige husleje til ca. 470 kr. som dækker de fælles driftsudgifter.

Hej, hvad siger lokalsamfundet til ideen? er lidt bekymret for at de kan føle sig lidt "koloniseret".

Det er en stor del af vores arbejde. Fx bruger vi meget de lokale til at hjælpe os hvor det giver mening. Indtil videre er de glade - og det skal vi som fællesskab huske at det er vigtigt at det forbliver sådan.

Hyggeligt med fællesskab, men jeg har også ofte behov for retreat, stilhed og finde jordforbindelsen igen.

Ambitionen er, at Gammalstorp kan facilitere både tempo og fællesskab samt ro og fordybelse. Det er blandt andet et af de emner, som vores workshops med medstiftere og andelshavere kommer til at handle om.

Hvordan er mulighederne for at have sin hund med?

Tag din hund med :)

Bliver der lavet fælles tranport til midsommerfest?

Der bliver planlagt fælles transport frem og tilbage samme dag, og hvis man vil overnatte skal man selv arrangere tranport hjem dagen efter.

Vil det kun være i april man vil kunne overnatte i en Tipi, eller vil det være muligt gennem hele året indtil husene står?

April til september kan du booke en tipi.

Har aldrig modtaget velkomstpakke, hvor den slags oplysninger på skrift kunne være en oplagt del, at eje.

Medstifterpakken er under udvikling, og som medstifter vil I snart modtage en!

Hvor mange familier er der plads til i alt?

Der er 120 sovepladser fordelt på de mange bygninger. Så med et gennemsnit på 4 personer pr. andel er der plads til 30 familier samtidig.

Vil man arbejde med forskellige typer af huse med hver deres individuelle særpræg eller bliver det ens typehuse?

Pointsystemet dækker brugen af boliger. Dvs. at man bruger færre point hvis man kun booker én bolig mens man bruger flere point hvis man booker en klynge af boliger.

De japanske huse lyder som sommerhuse. Vil de være varme nok til at bruge i vinterhalvåret?

Ja, alle husene bliver isoleret som helårshuse. Der vil udover det også være nogle fælleshuse, der ikke vil være det. Fx shelters, pavilloner og lign.

Hvor mange er der plads til i de forskellige klynger? :)

Det er forskelligt fra klynge til klynge. De er planlagt til at variere fra 2 til 10 personer + ekstra opredninger. Som medstifter vil du få mulighed for at give input til den endelige fordeling.

Hvad menes der med 90 enheder?

Der menes 90 bygninger i forskellige størrelser på hhv. 15 m2 / 30 m2 / 40 m2.

Det ser dog ikke særligt børnefamilievenligt ud

Det er bestemt ambitionen at det er for børn i alle aldre!

Håber også der bliver en fredelig plads til gamle singler, som er til ro og natur?

Det gør der helt sikker. Der vil være bygninger som placeres mere afsides og med mere ro.

Bliver der nogle klynger egnet til "ældre" - jeg tænker på mange trapper, der kan være en barriere...

Det er jo den vilde natur, så det skal man være forberedt på. Der vil være nogle huse der er bedre egnet end andre ift. gangbesvær.

Meget spændende arkitektur og byggesystem, men jeg bliver også ærgerlig over at vi tager til Sverige for at bygge japansk. Hvor er det svenske udover materialer og håndværkere/entreprenører?

Vi kommer til at bygge i nordisk arkitektur og design. Men vi har ladet os inspirere af japansk arkitektur fx. hvordan husene er integreret i landskabet. Hvilket der i øvrigt også har været stor tradition for at danske arkitekter gør (eksempelvis Jørn Udzon, Bertel Udsen m.fl.)

Er det muligt at installere ladere til el-biler?

Ja, vi vil etablere ladestationer til el-biler.

No items found.
Gå til gammalstorp.dk

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Skrevet af

Jamiee Williams

jamiee@almenr.dk

Projektleder

Skrevet af

Jonas Halfter

Brand Director, Partner

jonas@almenr.dk

Gå til Ellville's forside eller processen, boliger og nyheder

Til Almenr bloggen ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme