Hvordan kan vi blive endnu stærkere som fællesskab?

Dette lille survey har til formål at indsamle vigtige emner for viden og kompetencer i fællesskabet – til hjælp for planlægning af workshops det næste år

Create profile, or log in

Hvilke emner mener du/I vil være vigtigst at få på plads i fællesskabet før indflytning?

Sign-in or create a free user to add your answer

Hvad er du mest nervøs mht forventningsafstemning?

Sign-in or create a free user to add your answer

Hvad vil du konkret gerne trænes I, som kan hjælpe fællesskabet?

Sign-in or create a free user to add your answer

Vil du gerne være tovholder på en eller flere workshops for interesserede?

Sign-in or create a free user to add your answer

Hvis ja til tovholder: Hvilke temaer?

Sign-in or create a free user to add your answer

Tak!

Emnerne bliver samlet op i næste nyhedsbrev og sendt til tovholderne.