Bofælleskabet som den nye fælled

Info

Bofælleskabet som den nye fælled

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Der er en global bevægelse i gang. De store megatrends, der driver os mod stadigt større og mere styrede organiseringer – urbanisering, centralisering, konsolidering, den globale kapital, bureaukratisering, monopolisering osv. – bliver i stigende grad udfordret af en længsel efter lokale fællesskaber (decentrale systemer, lokal magt, samfund, selvstændighed, osv). Centraliseringens negative virkninger på f.eks. landdistrikter og små samfund er meget reelle (affolkning, manglende arbejdspladser - og skatter, lukning af lokale tjenester (både offentlige og private)). Og på det personlige plan bliver ensomhed og følelsen af manglende forbindelse mere og mere udtrykt. Vi ser en opløsning af samfundsstrukturer, der skaber en ny bevægelse - et "oprør fra kanten". Bevægelsen taler om en genopdagelse af fællesskabet og det lokale.

De lokale civilsamfund kræver i stigende grad, at magt og ejerskab går tilbage til samfundene. Dette fører til en efterspørgsel efter metoder og tankegange - processer, der driver nye former for ejerskab og lokalt engagement, systemer til netværk på tværs af lokalsamfund.

Virksomheder og offentlige organisationer skal holdes ansvarlige for behov og muligheder i lokalsamfund. De vil blive mødt af øgede krav og behov for at omorientere sig i forhold til det lokale, til den lille skala. "Hvordan tjener du lokalsamfundet?" er ved at blive det nye varme politiske spørgsmål. 

Idealet om det lokale - den menneskelige skala - er på den ene side forankret i en grundlæggende menneskelig længsel efter forbindelse og autenticitet - og på den anden i den politiske kritik af industrisamfundets uønskede effekter - fra voksende ulighed over forurening, til opløsningen af lokalsamfund uden for bycentrene. I 70'erne voksede kritik med miljøbevægelsen og tænkere som Arne Næss og E. F. Schumacher og iværksættere som Anita Roddick og Ben & Jerry. I løbet af 90'erne og 00'erne voksede kritikken ind i politiske bevægelser som (i USA) Occupy-bevægelsen til venstre og Tea Party bevægelsen til højre, og sociale fænomener som Transition Towns og genopdagelsen af bofællesskaber. Og vi har oplevet en iværksættereksplosion af små nichefirmaer, sociale iværksættere, økolandsbyer mv.

I Almenr arbejder vi, inspireret af bl.a. Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi, med begrebet Fælledsskab (Fælled + Fællesskab = Fælledsskab) - en nytænkning af det fælles rum - fælleden - i nye moderne fællesskaber grupperet omkring fælles konkrete investeringer og drift af de mest grundlæggende elementer i små samfund: Boligen.

Vi bygger på den lange skandinaviske tradition for kooperativer og decentralisering og implementerer 150 års metodologi med ny teknologi.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Der er en global bevægelse i gang. De store megatrends, der driver os mod stadigt større og mere styrede organiseringer – urbanisering, centralisering, konsolidering, den globale kapital, bureaukratisering, monopolisering osv. – bliver i stigende grad udfordret af en længsel efter lokale fællesskaber (decentrale systemer, lokal magt, samfund, selvstændighed, osv). Centraliseringens negative virkninger på f.eks. landdistrikter og små samfund er meget reelle (affolkning, manglende arbejdspladser - og skatter, lukning af lokale tjenester (både offentlige og private)). Og på det personlige plan bliver ensomhed og følelsen af manglende forbindelse mere og mere udtrykt. Vi ser en opløsning af samfundsstrukturer, der skaber en ny bevægelse - et "oprør fra kanten". Bevægelsen taler om en genopdagelse af fællesskabet og det lokale.

De lokale civilsamfund kræver i stigende grad, at magt og ejerskab går tilbage til samfundene. Dette fører til en efterspørgsel efter metoder og tankegange - processer, der driver nye former for ejerskab og lokalt engagement, systemer til netværk på tværs af lokalsamfund.

Virksomheder og offentlige organisationer skal holdes ansvarlige for behov og muligheder i lokalsamfund. De vil blive mødt af øgede krav og behov for at omorientere sig i forhold til det lokale, til den lille skala. "Hvordan tjener du lokalsamfundet?" er ved at blive det nye varme politiske spørgsmål. 

Idealet om det lokale - den menneskelige skala - er på den ene side forankret i en grundlæggende menneskelig længsel efter forbindelse og autenticitet - og på den anden i den politiske kritik af industrisamfundets uønskede effekter - fra voksende ulighed over forurening, til opløsningen af lokalsamfund uden for bycentrene. I 70'erne voksede kritik med miljøbevægelsen og tænkere som Arne Næss og E. F. Schumacher og iværksættere som Anita Roddick og Ben & Jerry. I løbet af 90'erne og 00'erne voksede kritikken ind i politiske bevægelser som (i USA) Occupy-bevægelsen til venstre og Tea Party bevægelsen til højre, og sociale fænomener som Transition Towns og genopdagelsen af bofællesskaber. Og vi har oplevet en iværksættereksplosion af små nichefirmaer, sociale iværksættere, økolandsbyer mv.

I Almenr arbejder vi, inspireret af bl.a. Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi, med begrebet Fælledsskab (Fælled + Fællesskab = Fælledsskab) - en nytænkning af det fælles rum - fælleden - i nye moderne fællesskaber grupperet omkring fælles konkrete investeringer og drift af de mest grundlæggende elementer i små samfund: Boligen.

Vi bygger på den lange skandinaviske tradition for kooperativer og decentralisering og implementerer 150 års metodologi med ny teknologi.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme

Bofælleskabet som den nye fælled

Info

Tema

Fælles-
skaber

Bofælleskabet som den nye fælled

Bofælleskabet som den nye fælled

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Der er en global bevægelse i gang. De store megatrends, der driver os mod stadigt større og mere styrede organiseringer – urbanisering, centralisering, konsolidering, den globale kapital, bureaukratisering, monopolisering osv. – bliver i stigende grad udfordret af en længsel efter lokale fællesskaber (decentrale systemer, lokal magt, samfund, selvstændighed, osv). Centraliseringens negative virkninger på f.eks. landdistrikter og små samfund er meget reelle (affolkning, manglende arbejdspladser - og skatter, lukning af lokale tjenester (både offentlige og private)). Og på det personlige plan bliver ensomhed og følelsen af manglende forbindelse mere og mere udtrykt. Vi ser en opløsning af samfundsstrukturer, der skaber en ny bevægelse - et "oprør fra kanten". Bevægelsen taler om en genopdagelse af fællesskabet og det lokale.

De lokale civilsamfund kræver i stigende grad, at magt og ejerskab går tilbage til samfundene. Dette fører til en efterspørgsel efter metoder og tankegange - processer, der driver nye former for ejerskab og lokalt engagement, systemer til netværk på tværs af lokalsamfund.

Virksomheder og offentlige organisationer skal holdes ansvarlige for behov og muligheder i lokalsamfund. De vil blive mødt af øgede krav og behov for at omorientere sig i forhold til det lokale, til den lille skala. "Hvordan tjener du lokalsamfundet?" er ved at blive det nye varme politiske spørgsmål. 

Idealet om det lokale - den menneskelige skala - er på den ene side forankret i en grundlæggende menneskelig længsel efter forbindelse og autenticitet - og på den anden i den politiske kritik af industrisamfundets uønskede effekter - fra voksende ulighed over forurening, til opløsningen af lokalsamfund uden for bycentrene. I 70'erne voksede kritik med miljøbevægelsen og tænkere som Arne Næss og E. F. Schumacher og iværksættere som Anita Roddick og Ben & Jerry. I løbet af 90'erne og 00'erne voksede kritikken ind i politiske bevægelser som (i USA) Occupy-bevægelsen til venstre og Tea Party bevægelsen til højre, og sociale fænomener som Transition Towns og genopdagelsen af bofællesskaber. Og vi har oplevet en iværksættereksplosion af små nichefirmaer, sociale iværksættere, økolandsbyer mv.

I Almenr arbejder vi, inspireret af bl.a. Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi, med begrebet Fælledsskab (Fælled + Fællesskab = Fælledsskab) - en nytænkning af det fælles rum - fælleden - i nye moderne fællesskaber grupperet omkring fælles konkrete investeringer og drift af de mest grundlæggende elementer i små samfund: Boligen.

Vi bygger på den lange skandinaviske tradition for kooperativer og decentralisering og implementerer 150 års metodologi med ny teknologi.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Der er en global bevægelse i gang. De store megatrends, der driver os mod stadigt større og mere styrede organiseringer – urbanisering, centralisering, konsolidering, den globale kapital, bureaukratisering, monopolisering osv. – bliver i stigende grad udfordret af en længsel efter lokale fællesskaber (decentrale systemer, lokal magt, samfund, selvstændighed, osv). Centraliseringens negative virkninger på f.eks. landdistrikter og små samfund er meget reelle (affolkning, manglende arbejdspladser - og skatter, lukning af lokale tjenester (både offentlige og private)). Og på det personlige plan bliver ensomhed og følelsen af manglende forbindelse mere og mere udtrykt. Vi ser en opløsning af samfundsstrukturer, der skaber en ny bevægelse - et "oprør fra kanten". Bevægelsen taler om en genopdagelse af fællesskabet og det lokale.

De lokale civilsamfund kræver i stigende grad, at magt og ejerskab går tilbage til samfundene. Dette fører til en efterspørgsel efter metoder og tankegange - processer, der driver nye former for ejerskab og lokalt engagement, systemer til netværk på tværs af lokalsamfund.

Virksomheder og offentlige organisationer skal holdes ansvarlige for behov og muligheder i lokalsamfund. De vil blive mødt af øgede krav og behov for at omorientere sig i forhold til det lokale, til den lille skala. "Hvordan tjener du lokalsamfundet?" er ved at blive det nye varme politiske spørgsmål. 

Idealet om det lokale - den menneskelige skala - er på den ene side forankret i en grundlæggende menneskelig længsel efter forbindelse og autenticitet - og på den anden i den politiske kritik af industrisamfundets uønskede effekter - fra voksende ulighed over forurening, til opløsningen af lokalsamfund uden for bycentrene. I 70'erne voksede kritik med miljøbevægelsen og tænkere som Arne Næss og E. F. Schumacher og iværksættere som Anita Roddick og Ben & Jerry. I løbet af 90'erne og 00'erne voksede kritikken ind i politiske bevægelser som (i USA) Occupy-bevægelsen til venstre og Tea Party bevægelsen til højre, og sociale fænomener som Transition Towns og genopdagelsen af bofællesskaber. Og vi har oplevet en iværksættereksplosion af små nichefirmaer, sociale iværksættere, økolandsbyer mv.

I Almenr arbejder vi, inspireret af bl.a. Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi, med begrebet Fælledsskab (Fælled + Fællesskab = Fælledsskab) - en nytænkning af det fælles rum - fælleden - i nye moderne fællesskaber grupperet omkring fælles konkrete investeringer og drift af de mest grundlæggende elementer i små samfund: Boligen.

Vi bygger på den lange skandinaviske tradition for kooperativer og decentralisering og implementerer 150 års metodologi med ny teknologi.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme