Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse

Genveje til svar på gode spørgsmål

Oftest stillede
Om Almenr
Hvad er Almenr?
Almenr er din professionelle partner, når du gerne vil finde eller skabe et bofællesskab. Vi er en online og offline platform der gør det nemt at skabe unikke boligrammer sammen ved at gentænke, hvordan vi drømmer, designer, finansierer, bygger og bor i fællesskab. Vi tilbyder en service, der identificerer dine bofællesskabsdrømme, matcher dem med andres, finder potentielle byggegrunde eller bygninger, faciliterer en co-design-proces, opstiller finansieringsmodeller og skaffer medfinansiering og tilbyder bygherrerådgivning i byggeprocessen. Vi arbejder med de ledende arkitekter og entreprenører for at sikre den optimale kvalitet i design og byggeri.
Hvad er visionen med Almenr?
Vores mission er at gøre det nemt og overskueligt at bygge bofællesskaber. Vi mener, at sociale boligformer slet ikke tilgodeses på boligmarkedet – og det vil vi gøre noget ved.
I første omgang er vores vision at bidrage til at der opstår langt flere og langt mere mangfoldige boligfælleskaber, Vores langsigtede vision er at skabe fremtidens boligselskab – et kooperativt ejet og drevet boligselskab for en mangfoldig skare af bofællesskaber.

Visionen bygger på at genskabe de sunde kooperative principper fra andelsbevægelse og byggefælleskaber, hvor vi ved at slå os sammen og dele noget af risikoen kan undvære både developer og ejendomsmægler og på den måde bygge både bedre og billgere. Blot i en udgave anno det 21. århundrede med strøm til hvor vi udnytter nye teknologier til at gøre tingene effektivt og professionelt.
Hvorfor skal jeg benytte Almenr platformen?
Hvis du drømmer om at bo mere socialt og er træt af ejendomsmarkedets ensidige tilbud om enfamilieboliger, og måske også synes at det virker uoverskueligt at kaste sig ud i det store byg-selv-projekt, så er Almenr-platformen måske for dig. Almenr faciliterer en proces, der gør det let og hurtigt at finde gode bofæller, sikrer at alle kan og vil, at alle deler vision, og formaliserer alt det besværlige. 
Almenr tilbyder en anderledes tilgang til bygge- og boligsektoren, hvor beboerne står i centrum i stedet for developeren eller spekulanten. Med Almenr er det muligt selv at kontrollere boligfællesskabets endelige udformning og egenskaber for slet ikke at tale om, hvem du vil bo ved siden af. På den måde er det muligt at skabe anderledes boliger for mere sociale livsstile. Vi hjælper med finansieringsmodeller for at skabe en overskuelig og gennemsigtig finansieringsproces. Og så bypasser vi den komplekse værdikæde (og risiko) i byggeriet med en helt simpel og strømlinet byggeproces.
Hvordan fungerer Almenr-processen?
Som bruger oplever du dels en onlinedel, hvor du profileres og matches og kan hente inspiration om mere sociale boligformer. Dels deltager du i nogle offline workshops, hvor vi bruger design- og spilprocesser til at facilitere designet af det enkelte boligfællesskab. I maskinrummet hjælpes processen af en masse viden, data og værktøjer om gruppedannelser (hvor vi bruger vores erfaringer fra Workz, V!gør og Urbego), og til selve byggeriet/renovationen kan vi tilbyde, at det varetages af vores partnere som er solide og dygtige entreprenører. 

Grundlæggende går du igennem 7 trin: 1) Du skaber du en profil. 2) Du finder den eller de drømme, der er relevante for dig, 3) Du deltager i en matchmaking workshop, hvor vi matcher dig med andre og skaber den gruppe (designfælleskab), der sammen skal designe det fremtidige bofællesskab. 4) Du deltager sammen med dit designfælleskab i en eller flere designworkshops, hvor facilitatorer og arkitekter hjælper jer med at realisere jeres drømme. 5) Dit designfælleskab formaliseres til et juridisk byggefællesskab – og økonomi og jura kommer på plads. 6) I bygger. 7) I flytter ind.
Hvorfor hedder det Almenr?
Almenr er et gammelt, nordisk ord, der betyder “alle mennesker” eller “hele befolkningen”. Ordet møder du i dag fx i begrebet det almene og refererer til et område eller en ressource, som alle eller en specifik gruppe deler.
Hvordan tjener Almenr penge?
Onlineplatformen i Almenr finansieres af medlemsgebyrer, hvor mange betaler lidt til fællesskabet, af medlemsgebyret til Designfællesskabet, hvor en udvalgt gruppe som har fundet sammen er med til at betale for projektudvikling og endeligt af det honorar, hvert byggefælleskab betaler for fase 3.
Fællesskab
Hvorfor skal jeg bo i et bofællesskab?
Der er rigtig mange grunde til at bo sammen med andre mennesker. Det er ikke for alle, men fordelene er indlysende og vi er mange, der drømmer om et liv med mere nærvær og samvær.
– Det kan handle om at dele ressourcer - at få mere for færre penge.
– Der kan være tale om et interessefælleskab. Måske er I alle interesserede i heste, musik eller at dyrke pelargonier.
– Der kan være meget praktisk at kunne deles om arbejdet med at lave mad, passe børn, arrangere fester, ordne haven osv.
- Det kan handle om flere meningsfyldte relationer i din hverdag
– Og det kan være lidt af det hele – koblet med en lyst til at være sammen med andre mennesker.
Hvem bestemmer reglerne?
Det gør I selv i fællesskab. Vi hjælper jer igennem en proces, hvor I bestemmer, hvordan I ønsker at leve sammen. Og vi bidrager naturligvis med vores erfaringer om, hvad der plejer at fungere. Vi er meget datadrevne, så vi kan bidrage med en masse viden om gode or dårlige vaner og regler – og vil hjælpe jer med at finde det rigtige til jer. Sammen med Designfælleskabet laver vi noget vi kalder "Det fælles tredie", som er udgangspunkt for værdigrundlag, vedtægter, og bofælleskabets profil.
Bagsiden af et fællesskab er, at man lukker sig mod omverdenen – hvordan undgår man det?
Det er jo naturligvis i sidste ende op til jer selv. Vi har alle forskellige behov for privatliv og Almenr handler i høj grad om at gøre et mangfoldigt udbud af boligfælleskaber muligt. Som udgangspunkt anbefaler Almenr at designe boligfællesskaber, der er åbne og tager del i det omkringliggende samfund. Vores erfaringer og research viser, at dette er et vigtigt element i det succesfulde boligfællesskab.
Hvilken rolle spiller fælles identitet i fællesskaberne – fx sexualitet, religion, interesse?
Boligfælleskaber kan med succes baseres på en stærk fælles identitet. Men et levedygtigt fællesskab kræver en vis mangfoldighed – og Almenrs matchingproces går i høj grad på at sikre robusthed. .
Er et Almenr boligfællesskab noget for mig?
Et Almenr boligfællesskab kan være mange forskellige ting. Udgangspunktet er selvfølgeligt at du har en drøm om at få mere fællesskab ind i dit boligliv og en interesse i at dele en hverdag med dine naboer. En god måde at undersøge det på, er at tage på besøg i et af de mange eksisterende bofællesskaber – f.eks. et af dem du kan læse lidt om i bloggen.
Hvad er fordelene ved et Almenr bofællesskab – helt kort
Almenr gør en stor indsats for at matche de rigtige mennesker med hinanden og hjælpe dem med at få bygget deres boligdrøm. Helt basalt professionaliserer og effektiviserer Almenr en langt række processer (fra sociale over juridiske og økonomiske til design og køb) og gør Almenrs byggefællesskaber handlekraftige. Så med Almenr er der en langt større chance for at lykkes første gang.
Hvilket mix af husstande er typisk?
Det kommer helt and på de fremtidige beboeres ønsker og drømme. Nogle boligfællesskaber vil være for singler, nogle får par og nogle for børnefamilier. Og mange vil være en blanding af en bred vifte af samlivsformer.
Enlige forældre er ofte tiltrukket, idet de ønsker aflastning i dagligdagen. Hvordan undgår jeg at skulle opdrage andres børn?
Allerførst skal du selvfølgeligt overveje om du overhovedet vil bo sammen med børnefamilier eller søger en fællesskab med andre voksne. Hvis du gerne vil bo sammen med børn, så er det vigtigt at se at der findes mange forskellige indstillinger og holdninger. Emnet bliver behandlet både i drømmefasen og designfasen. Det vigtige er, at forventningerne bliver artikuleret allerede i drømmefasen, så du selv kan tage stilling til, om du vil gå videre eller skifte gruppe.
Hvor stor del af boligarealet går til fællesarealer?
Ca. 10-30% afhængigt af beliggenhed og ønsker til fællesfaciliteter.
Hvilke typer af fællesskaber er der mulighed for?
Alt fra kollektiver med fællesøkonomi til sommerhuse med time-share.
Hvor mange beboere vil der normalt være i et fællesskab?
Minimum er nok ca. seks husstande for at sikre en robusthed. Det typiske boligfællesskab består af ca 15-25 husstande og i flere projekter danner 2-3 bogrupper af ca 15 hustande en større landsby sammen.
Vi mener, at ca 150 mennesker er det maksimale for et godt fællesskab.
Hvilke ting deler man typisk i et bofællesskab?
Meget forskelligt, men vi oplever stor interesse i fælles køkken, værksted, køkkenhave, biler og cykler.
Generelt
Er byggeriet bæredygtigt?
Det er op til jer. Almenr stiller høje kvalitetskrav til byggeriet og håndværkerne, men graden af bæredygtighed udover lovkrav, er i høj grad fællesskabets beslutning. Vi har den grundlæggende holdning, at bæredygtighed er en selvfølgelighed, så det er mere et spørgsmål om hvor langt det konrete bofællesskab vil gå.
Er mine data sikkert opbevaret?
Naturligvis. Alment tager GDPR og datasikkerhed meget alvorligt!
Hvor stor en bolig skal jeg gå efter?
I et boligfællesskab har du typisk brug for mindre plads, end du er vant til. Jo mere vi deler, jo mindre behøver vi at have selv. Har jeres boligfællesskab f.eks. en stor indendørs legeplads og et kontorfælleskab, så kan børneværelset ligepludseligt nøjes med at rumme et par senge og hjemme-kontorpladsen undværes.
Stifter vi en andelsbolig eller ejerforening?
Det besluttes i forbindelse med en økonomisk gennemgang tidligt i projektet. Med de nye regler for andelsforeninger er det ikke den store økonomiske gevinst ved denne model, men der kan være andre omstændigheder. Også lejemodeller kan realiseres idét Almenr kan matche jeres fællesskab med investorer der gerne vil leje ud.
Proces

Hvornår kan vi flytte ind?

En typisk tidshorisont er halvandet til to år fra tilmelding til indflytning.

Kan vi selv levere nogle ting - f.eks. inventar eller hvidevarer?

Ja. Det bestemmer I selv.

Hvor meget vedr. min bolig kan jeg selv være med til at bestemme?

Vi arbejder på at lave så fleksible boliger som muligt. Og i mange tilfælde lader vi de fremtidige beboere vælge en lang række af de interne konstruktioner og materialer selv.

Hvordan er jeg sikker på, at ibrugtagningstilladelsen og udstykningen er godkendt og klar på overtagelsesdagen ?

Hele byggeprocessen styres af vores partnere, der har stor erfaring med lignende byggerier og garanterer leverance til tiden.

Hvordan foregår processen?

Den foregår typisk på forskellige måder: Nogle af vores medlemmer starter med at blive profileret, hvorefter vi bringer dem sammen med ligesindede og finder en egnet grund eller bebyggelse. Andre falder med det samme for et af vores eksisterende projekter og kommer ind via en ansøgning. Herefter kører processen sm du kan læse om på hjemmesiden under Proces.

Hvilke arkitekter bruger I?

Vi samarbejder med forskellige arkitektvirksomheder afhængigt af det udtryk og den funktionalitet, vi tilstræber. Almenr har et kæmpe netværk blandt de bedste tegnestuer i landet.

Hvem står for byggeriet?

Almenr er dedikeret til at hjælpe byggefællesskabet med at få de bedste og mest troværdige bygge-partnere og skabe størst mulig tryghed i byggeriet.
Vi har et fast samarbejde med nogle virkeligt gode byggefolk, som vi kan stå inde for, bl.a. Jakon og Enemærke & Pedersen. Så uanset hvilke byggere jeres byggefællesskab vælger, så sikrer vi, at I har grundlaget for at komme godt i havn med professionelle entreprisekontrakter og byggestyring.

Hvis vi ikke kan blive enige, hvad sker der så?

Enighed er ikke et mål i sig selv. I et boligfællesskab vil tingene løbende komme op til forhandling, så det vigtigste er, at I bliver i stand til at håndtere diskussioner om samlivet. Hvis I ikke kan opnå enighed i designfasen, vil vi træde til og sørge for, at processen kommer på rette spor igen.

Min situation har ændret sig, og jeg ønsker ikke længere at flytte ind – hvad gør jeg så?

Så længe du ikke har underskrevet en købsaftale, kan du altid træde ud. Du kan overgå til et andet projekt eller træde helt ud. Hvis du træder helt ud bliver abonnement og deltagergebyrer ikke tilbagebetalt. Hvis du har underskrevet en købsaftale, skal du selv afhænde boligen. I det tilfælde kan vi hjælpe med at finde interesserede købere
Økonomi
Hvordan håndteres forbrugsafregning?
Som I de fleste andre hjem vil der typisk være individuel afregning på den enkelte husstand. Hertil vil komme udgifter til fællesfaciliteter, der fordeles ud fra husstandenes størrelse.
Hvad koster det?
Det koster ikke noget at være tilmeldt vores nyhedsbrev. Det er gratis at være bruger af Almenr og sikrer dig invitationer til introworkshops.
Hvis du vil have adgang til projekter skal du bliver betalende medlem og på den vis bidrage til fællesskabet.
Medlemsskab i interessefællesskaber koster 588 kroner om året ved årlig betaling og 69 kroner pr måned ved månedlig. Et årligt medlemskab er billigere og kan opsiges per år ved udløb af perioden. Et månedligt medlemskab kan opsiges per den næste måned.
Deltagelse i et Designfælleskab, hvor du reserverer en konkret bolig i  et byggeprojekt, koster 40.000 kroner pr husstand for ejerboliger og 15.000 for lejeboliger. Hvis I undervejs skulle vælge alligevel ikke at gå videre med projektet, kan I sælge optionen på boligen igen via Almenr. Dog får I kun en del af beløbet tilbage.
Deltagelse i selve byggeprojektet, hvor du endeligt køber din bolig, kræver en bankgaranti på det samlede beløb og en forudbetaling på typisk 6-7% so indgår i byggefællesskabets økonomi.
Hvad sker der, såfremt byggeriet ikke bliver færdig til tiden?
Der bliver aftalt dagsbøder i købskontrakten. I det hele taget er gode enterprisekontrakter en vigtig del af Almenr-processen til at gøre jer til en professionel bygherre, hvis I selv vælger at tage den rolle på jer. I de projekter, hvor Almenr er bygherre på jeres vegne, indeholder købsaftalen helt traditionelle vilkår for forsinkelser.
Hvad gør jeg, hvis jeg skal have min nuværende bolig solgt, inden jeg går i gang med at bygge?
Det vil som regel være muligt at indgå en købsaftale, der er betinget af, at du får din nuværende bolig solgt.
Er der renter på min deponeringskonto?
Ja - eventuelle renter, der bliver tilskrevet deponeringskontoen til og med overtagelsesdagen, er dine, mens renter efter overtagelsesdagen tilfalder os
Er boligfællesskaber billigere end andre boformer?
Ja, det er de typisk når man kigger holistisk på det. For det første er I selv med til at medfinansiere (med mindre I vælger at vi skal have en investor til at mellemfinansiere), og for det andet og vigtigst kan I spare en del penge på fællesfaciliteter og 
–ressourcer.
Det skal samtidigt siges, at boliger i bofællesskaber ofte handles til større værdi end alm. parcelhuse i samme område, når de videresælges.
Jeg er blevet skilt, har fået nyt job eller lignende. Hvordan sælger jeg min bolig igen?
Vi hjælper meget gerne med at sælge din bolig. Alle vores medlemmer er i princippet på venteliste. Det kræver blot at du er medlem af Almenr.
Får jeg pengene tilbage, hvis jeg beslutter mig for ikke at gå videre i processen?
Nej – hver fase i processen har sin egen omkostning, og det er ikke muligt at returnere indbetalte gebyrer. En del af indbetalingen til byggefællesskabet er et depositum, som du vil kunne få tilbage.
Hvornår skal pengene falde?
Køber skal betale en udbetaling på 6-7% af købesummen samt stille bankgaranti på hele beløbet ved underskrivelse af købsaftale. Det resterende beløb betales ved overdragelse af boligen.
Er der mulighed for eksempelvis selvbyg og andre tiltag for at holde priserne nede?
Det kommer lidt an på projektets karakter. Men de fremtidige beboere vil som regel have rige muligheder for at påvirke valg af materialer osv og dermed påvirke prisen. Og i projekter hvor alle vil og kan bygge delvist selv er det muligt.

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme