Konfliktforståelse på programmet

Aktuelt

12/4/2021

Konfliktforståelse på programmet

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi er i fællesskab opsatte på at skabe et engageret og livligt demokrati på tværs af klyngerne hvor alle, store som små, har indflydelse på beslutninger, der er relevante for os hver især. Som Fridlev'ere deltager vi aktivt i vores beslutningsprocesser, og vi går til hinanden i god tro og tillid og med ønsket om at finde konsensus, så vidt det er muligt.”

Sådan lyder et lille uddrag fra Fridlevs Demokrati- og husorden-gruppe, som efter workshoppen i december har diskuteret videre om, hvordan Fridlev bedst muligt organiseres som et demokratisk fællesskab. Ovenstående er ét af de grundprincipper fællesskabet bl.a. har arbejdet med. Dertil kommer selvfølgelig diskussioner som, "...hvordan vi skaber de optimale rammer for at sikre, at alle bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi sikrer en udstrakt rummelighed over for de forskellige livssituationer, vi som beboere kan komme i. Hvordan vi gør fællesskabet til en hjælp, og ikke en belastning, i dagligdagen. Vi taler om inddragelse af børn, om en projektkasse der kan gøre det nemt at arbejde med sjove idéer, om mindretalsbeskyttelse, arbejdsweekender, og meget mere. Intet er helt på plads endnu, men det skrider fremad, og giver os gode forhåbninger om, at Fridlev bliver et fedt sted at leve!" (Lars-Emil, kontaktperson i arbejdsgruppen Demokrati- og husorden).

I går, søndag, havde fællesskabet endnu en gang husorden og vedtægter på programmet - denne gang i et online plenum-format. Her tog vi selvfølgelig udgangspunkt i arbejdsgruppens fine arbejde og fokuserede bl.a. på, hvordan betaling og beslutninger skal fordeles. Skal det fx være pr. individ, pr. bolig eller efter det traditionelle fordelingstal? Her kom der mange spændende perspektiver frem - mange var fortalere for, at det sker efter pr. voksenindivid. Noget både arbejdsgruppen og Almenr kigger nærmere på.

Derudover blev vi klogere på relevante emner til en kommende husorden, nemlig;

- Regler for husdyr

- Retningslinjer for brug af fællesarealerne og booking

- Støj

- Social omgangstone og -normer

- Regler for udsmykning af huse og afgrænsning/privatliv

- Fælles arbejdsdage/weekender

- Social tillidsperson / konflikthåndtering

Sidstnævnte var temaet for anden halvdel af workshoppen, hvor Almenr havde inviteret Ditlev Nissen fra "Levende Lokalsamfund" (https://levendelokalsamfund.dk/erfaring/ ) til at facilitere en del om netop konfliktforståelse.

Konflikter er noget der vil opstå i ethvert fællesskab, i processen frem mod indflytning og når man er flyttet ind. Formålet med at invitere Ditlev ind var at få en masse viden om emnet og gode outputs via gruppeøvelser blandt fællesskabet, som forhåbentlig kan danne ramme om nogle principper for konflikthåndtering i Fridlev.

Her kan man så spørge sig selv, hvorfor Almenr ikke faciliterede den del - det er der en god grund til. I Almenr er det nemlig vigtigt, at vi fastholder en høj grad af uvildighed ift. gruppens processer. Ved at få en ekstern med ind over undlader vi at være partiske, hvilket er vigtigt i en fællesskabsopbyggende proces.

Med stor succes tog Ditlev ordnet og satte gang i en masse spændende tanker og diskussioner blandt fællesskabet!

I grupper snakkede fællesskabet bl.a. om, hvad deres erfaringer er med konflikter, hvad de gør ved én selv, ved mennesker og ved fællesskaber. Fra fællesskabet lød bl.a. nogle pointer om, hvor vigtigt det er at kunne have en konflikt uden at være uvenner, at tage konflikter alvorligt og ikke "putte med det" og om vigtigheden i at kende hinanden godt, se positivt på tingene og have en positiv omgangstone. På den måde vil potentielle konfliktfyldte emner automatisk betyde mindre. Derudover blev der talt om forståelsen for, at der findes forskellige måder at håndtere konflikter på (dem der vender det ind og dem, der vender det ud) og om at minimere risikoen for kollektive fjendebilleder - tag i stedet konflikten direkte med hinanden og undgå gruppedannelser!

Ditlev kunne berettige om vigtigheden af at arbejde med både sag og relation og opbygge en kultur med en høj social kapital.

Alle gik fra workshoppen opstemte og i godt humør. Selvom emnet er sårbart, blev det alligevel tydeligt, hvor vigtigt det er at sætte på dagsordenen i et fællesskab og ikke mindst "lave regler i fredstid, så de er klar til krigstid", som Heidi - en kommende beboer - så fint udtrykte det:) Generelt var der stor opbakning til at formulere nogle fælles intentioner og principper vdr. konflikthåndtering i en kommende husorden og om at arbejde videre med mediatorer/sociale tillidspersoner i Fridlev.
Skrevet af

Loop Arkitekter

Mie Dyreberg Haldrup

Community Manager

mie@almenr.dk

Vi er i fællesskab opsatte på at skabe et engageret og livligt demokrati på tværs af klyngerne hvor alle, store som små, har indflydelse på beslutninger, der er relevante for os hver især. Som Fridlev'ere deltager vi aktivt i vores beslutningsprocesser, og vi går til hinanden i god tro og tillid og med ønsket om at finde konsensus, så vidt det er muligt.”

Sådan lyder et lille uddrag fra Fridlevs Demokrati- og husorden-gruppe, som efter workshoppen i december har diskuteret videre om, hvordan Fridlev bedst muligt organiseres som et demokratisk fællesskab. Ovenstående er ét af de grundprincipper fællesskabet bl.a. har arbejdet med. Dertil kommer selvfølgelig diskussioner som, "...hvordan vi skaber de optimale rammer for at sikre, at alle bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi sikrer en udstrakt rummelighed over for de forskellige livssituationer, vi som beboere kan komme i. Hvordan vi gør fællesskabet til en hjælp, og ikke en belastning, i dagligdagen. Vi taler om inddragelse af børn, om en projektkasse der kan gøre det nemt at arbejde med sjove idéer, om mindretalsbeskyttelse, arbejdsweekender, og meget mere. Intet er helt på plads endnu, men det skrider fremad, og giver os gode forhåbninger om, at Fridlev bliver et fedt sted at leve!" (Lars-Emil, kontaktperson i arbejdsgruppen Demokrati- og husorden).

I går, søndag, havde fællesskabet endnu en gang husorden og vedtægter på programmet - denne gang i et online plenum-format. Her tog vi selvfølgelig udgangspunkt i arbejdsgruppens fine arbejde og fokuserede bl.a. på, hvordan betaling og beslutninger skal fordeles. Skal det fx være pr. individ, pr. bolig eller efter det traditionelle fordelingstal? Her kom der mange spændende perspektiver frem - mange var fortalere for, at det sker efter pr. voksenindivid. Noget både arbejdsgruppen og Almenr kigger nærmere på.

Derudover blev vi klogere på relevante emner til en kommende husorden, nemlig;

- Regler for husdyr

- Retningslinjer for brug af fællesarealerne og booking

- Støj

- Social omgangstone og -normer

- Regler for udsmykning af huse og afgrænsning/privatliv

- Fælles arbejdsdage/weekender

- Social tillidsperson / konflikthåndtering

Sidstnævnte var temaet for anden halvdel af workshoppen, hvor Almenr havde inviteret Ditlev Nissen fra "Levende Lokalsamfund" (https://levendelokalsamfund.dk/erfaring/ ) til at facilitere en del om netop konfliktforståelse.

Konflikter er noget der vil opstå i ethvert fællesskab, i processen frem mod indflytning og når man er flyttet ind. Formålet med at invitere Ditlev ind var at få en masse viden om emnet og gode outputs via gruppeøvelser blandt fællesskabet, som forhåbentlig kan danne ramme om nogle principper for konflikthåndtering i Fridlev.

Her kan man så spørge sig selv, hvorfor Almenr ikke faciliterede den del - det er der en god grund til. I Almenr er det nemlig vigtigt, at vi fastholder en høj grad af uvildighed ift. gruppens processer. Ved at få en ekstern med ind over undlader vi at være partiske, hvilket er vigtigt i en fællesskabsopbyggende proces.

Med stor succes tog Ditlev ordnet og satte gang i en masse spændende tanker og diskussioner blandt fællesskabet!

I grupper snakkede fællesskabet bl.a. om, hvad deres erfaringer er med konflikter, hvad de gør ved én selv, ved mennesker og ved fællesskaber. Fra fællesskabet lød bl.a. nogle pointer om, hvor vigtigt det er at kunne have en konflikt uden at være uvenner, at tage konflikter alvorligt og ikke "putte med det" og om vigtigheden i at kende hinanden godt, se positivt på tingene og have en positiv omgangstone. På den måde vil potentielle konfliktfyldte emner automatisk betyde mindre. Derudover blev der talt om forståelsen for, at der findes forskellige måder at håndtere konflikter på (dem der vender det ind og dem, der vender det ud) og om at minimere risikoen for kollektive fjendebilleder - tag i stedet konflikten direkte med hinanden og undgå gruppedannelser!

Ditlev kunne berettige om vigtigheden af at arbejde med både sag og relation og opbygge en kultur med en høj social kapital.

Alle gik fra workshoppen opstemte og i godt humør. Selvom emnet er sårbart, blev det alligevel tydeligt, hvor vigtigt det er at sætte på dagsordenen i et fællesskab og ikke mindst "lave regler i fredstid, så de er klar til krigstid", som Heidi - en kommende beboer - så fint udtrykte det:) Generelt var der stor opbakning til at formulere nogle fælles intentioner og principper vdr. konflikthåndtering i en kommende husorden og om at arbejde videre med mediatorer/sociale tillidspersoner i Fridlev.
Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme

Konfliktforståelse på programmet

Aktuelt

12/4/2021

Tema

Fælles-
skaber

Konfliktforståelse på programmet

Konfliktforståelse på programmet

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi er i fællesskab opsatte på at skabe et engageret og livligt demokrati på tværs af klyngerne hvor alle, store som små, har indflydelse på beslutninger, der er relevante for os hver især. Som Fridlev'ere deltager vi aktivt i vores beslutningsprocesser, og vi går til hinanden i god tro og tillid og med ønsket om at finde konsensus, så vidt det er muligt.”

Sådan lyder et lille uddrag fra Fridlevs Demokrati- og husorden-gruppe, som efter workshoppen i december har diskuteret videre om, hvordan Fridlev bedst muligt organiseres som et demokratisk fællesskab. Ovenstående er ét af de grundprincipper fællesskabet bl.a. har arbejdet med. Dertil kommer selvfølgelig diskussioner som, "...hvordan vi skaber de optimale rammer for at sikre, at alle bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi sikrer en udstrakt rummelighed over for de forskellige livssituationer, vi som beboere kan komme i. Hvordan vi gør fællesskabet til en hjælp, og ikke en belastning, i dagligdagen. Vi taler om inddragelse af børn, om en projektkasse der kan gøre det nemt at arbejde med sjove idéer, om mindretalsbeskyttelse, arbejdsweekender, og meget mere. Intet er helt på plads endnu, men det skrider fremad, og giver os gode forhåbninger om, at Fridlev bliver et fedt sted at leve!" (Lars-Emil, kontaktperson i arbejdsgruppen Demokrati- og husorden).

I går, søndag, havde fællesskabet endnu en gang husorden og vedtægter på programmet - denne gang i et online plenum-format. Her tog vi selvfølgelig udgangspunkt i arbejdsgruppens fine arbejde og fokuserede bl.a. på, hvordan betaling og beslutninger skal fordeles. Skal det fx være pr. individ, pr. bolig eller efter det traditionelle fordelingstal? Her kom der mange spændende perspektiver frem - mange var fortalere for, at det sker efter pr. voksenindivid. Noget både arbejdsgruppen og Almenr kigger nærmere på.

Derudover blev vi klogere på relevante emner til en kommende husorden, nemlig;

- Regler for husdyr

- Retningslinjer for brug af fællesarealerne og booking

- Støj

- Social omgangstone og -normer

- Regler for udsmykning af huse og afgrænsning/privatliv

- Fælles arbejdsdage/weekender

- Social tillidsperson / konflikthåndtering

Sidstnævnte var temaet for anden halvdel af workshoppen, hvor Almenr havde inviteret Ditlev Nissen fra "Levende Lokalsamfund" (https://levendelokalsamfund.dk/erfaring/ ) til at facilitere en del om netop konfliktforståelse.

Konflikter er noget der vil opstå i ethvert fællesskab, i processen frem mod indflytning og når man er flyttet ind. Formålet med at invitere Ditlev ind var at få en masse viden om emnet og gode outputs via gruppeøvelser blandt fællesskabet, som forhåbentlig kan danne ramme om nogle principper for konflikthåndtering i Fridlev.

Her kan man så spørge sig selv, hvorfor Almenr ikke faciliterede den del - det er der en god grund til. I Almenr er det nemlig vigtigt, at vi fastholder en høj grad af uvildighed ift. gruppens processer. Ved at få en ekstern med ind over undlader vi at være partiske, hvilket er vigtigt i en fællesskabsopbyggende proces.

Med stor succes tog Ditlev ordnet og satte gang i en masse spændende tanker og diskussioner blandt fællesskabet!

I grupper snakkede fællesskabet bl.a. om, hvad deres erfaringer er med konflikter, hvad de gør ved én selv, ved mennesker og ved fællesskaber. Fra fællesskabet lød bl.a. nogle pointer om, hvor vigtigt det er at kunne have en konflikt uden at være uvenner, at tage konflikter alvorligt og ikke "putte med det" og om vigtigheden i at kende hinanden godt, se positivt på tingene og have en positiv omgangstone. På den måde vil potentielle konfliktfyldte emner automatisk betyde mindre. Derudover blev der talt om forståelsen for, at der findes forskellige måder at håndtere konflikter på (dem der vender det ind og dem, der vender det ud) og om at minimere risikoen for kollektive fjendebilleder - tag i stedet konflikten direkte med hinanden og undgå gruppedannelser!

Ditlev kunne berettige om vigtigheden af at arbejde med både sag og relation og opbygge en kultur med en høj social kapital.

Alle gik fra workshoppen opstemte og i godt humør. Selvom emnet er sårbart, blev det alligevel tydeligt, hvor vigtigt det er at sætte på dagsordenen i et fællesskab og ikke mindst "lave regler i fredstid, så de er klar til krigstid", som Heidi - en kommende beboer - så fint udtrykte det:) Generelt var der stor opbakning til at formulere nogle fælles intentioner og principper vdr. konflikthåndtering i en kommende husorden og om at arbejde videre med mediatorer/sociale tillidspersoner i Fridlev.
Skrevet af

Loop Arkitekter

Mie Dyreberg Haldrup

Community Manager

mie@almenr.dk

Vi er i fællesskab opsatte på at skabe et engageret og livligt demokrati på tværs af klyngerne hvor alle, store som små, har indflydelse på beslutninger, der er relevante for os hver især. Som Fridlev'ere deltager vi aktivt i vores beslutningsprocesser, og vi går til hinanden i god tro og tillid og med ønsket om at finde konsensus, så vidt det er muligt.”

Sådan lyder et lille uddrag fra Fridlevs Demokrati- og husorden-gruppe, som efter workshoppen i december har diskuteret videre om, hvordan Fridlev bedst muligt organiseres som et demokratisk fællesskab. Ovenstående er ét af de grundprincipper fællesskabet bl.a. har arbejdet med. Dertil kommer selvfølgelig diskussioner som, "...hvordan vi skaber de optimale rammer for at sikre, at alle bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi sikrer en udstrakt rummelighed over for de forskellige livssituationer, vi som beboere kan komme i. Hvordan vi gør fællesskabet til en hjælp, og ikke en belastning, i dagligdagen. Vi taler om inddragelse af børn, om en projektkasse der kan gøre det nemt at arbejde med sjove idéer, om mindretalsbeskyttelse, arbejdsweekender, og meget mere. Intet er helt på plads endnu, men det skrider fremad, og giver os gode forhåbninger om, at Fridlev bliver et fedt sted at leve!" (Lars-Emil, kontaktperson i arbejdsgruppen Demokrati- og husorden).

I går, søndag, havde fællesskabet endnu en gang husorden og vedtægter på programmet - denne gang i et online plenum-format. Her tog vi selvfølgelig udgangspunkt i arbejdsgruppens fine arbejde og fokuserede bl.a. på, hvordan betaling og beslutninger skal fordeles. Skal det fx være pr. individ, pr. bolig eller efter det traditionelle fordelingstal? Her kom der mange spændende perspektiver frem - mange var fortalere for, at det sker efter pr. voksenindivid. Noget både arbejdsgruppen og Almenr kigger nærmere på.

Derudover blev vi klogere på relevante emner til en kommende husorden, nemlig;

- Regler for husdyr

- Retningslinjer for brug af fællesarealerne og booking

- Støj

- Social omgangstone og -normer

- Regler for udsmykning af huse og afgrænsning/privatliv

- Fælles arbejdsdage/weekender

- Social tillidsperson / konflikthåndtering

Sidstnævnte var temaet for anden halvdel af workshoppen, hvor Almenr havde inviteret Ditlev Nissen fra "Levende Lokalsamfund" (https://levendelokalsamfund.dk/erfaring/ ) til at facilitere en del om netop konfliktforståelse.

Konflikter er noget der vil opstå i ethvert fællesskab, i processen frem mod indflytning og når man er flyttet ind. Formålet med at invitere Ditlev ind var at få en masse viden om emnet og gode outputs via gruppeøvelser blandt fællesskabet, som forhåbentlig kan danne ramme om nogle principper for konflikthåndtering i Fridlev.

Her kan man så spørge sig selv, hvorfor Almenr ikke faciliterede den del - det er der en god grund til. I Almenr er det nemlig vigtigt, at vi fastholder en høj grad af uvildighed ift. gruppens processer. Ved at få en ekstern med ind over undlader vi at være partiske, hvilket er vigtigt i en fællesskabsopbyggende proces.

Med stor succes tog Ditlev ordnet og satte gang i en masse spændende tanker og diskussioner blandt fællesskabet!

I grupper snakkede fællesskabet bl.a. om, hvad deres erfaringer er med konflikter, hvad de gør ved én selv, ved mennesker og ved fællesskaber. Fra fællesskabet lød bl.a. nogle pointer om, hvor vigtigt det er at kunne have en konflikt uden at være uvenner, at tage konflikter alvorligt og ikke "putte med det" og om vigtigheden i at kende hinanden godt, se positivt på tingene og have en positiv omgangstone. På den måde vil potentielle konfliktfyldte emner automatisk betyde mindre. Derudover blev der talt om forståelsen for, at der findes forskellige måder at håndtere konflikter på (dem der vender det ind og dem, der vender det ud) og om at minimere risikoen for kollektive fjendebilleder - tag i stedet konflikten direkte med hinanden og undgå gruppedannelser!

Ditlev kunne berettige om vigtigheden af at arbejde med både sag og relation og opbygge en kultur med en høj social kapital.

Alle gik fra workshoppen opstemte og i godt humør. Selvom emnet er sårbart, blev det alligevel tydeligt, hvor vigtigt det er at sætte på dagsordenen i et fællesskab og ikke mindst "lave regler i fredstid, så de er klar til krigstid", som Heidi - en kommende beboer - så fint udtrykte det:) Generelt var der stor opbakning til at formulere nogle fælles intentioner og principper vdr. konflikthåndtering i en kommende husorden og om at arbejde videre med mediatorer/sociale tillidspersoner i Fridlev.
Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme