Aktuelt

26/2/2020

Hvad påvirker husleje-niveauet og hvem bestemmer?

Der har igennem den senere tid været en del diskussion på Facebook og andre steder om beslutningerne, herunder især ændringerne af størrelse og husleje på husene i Elleville – og i den forbindelse har der været nogle spørgsmål om Almenrs rolle i dette.

Elleville-visionen blev skabt af Lars Lundbye fra Almenr og Morten Lund fra Poshtel baseret på en række af Almenrs medlemmers ønsker til at bo til leje i tiny-houses. Poshtel (via selskabet Elleville Vejby ApS) vil gerne være ejer og udlejer, og det er her projektet bliver anderledes end andre Almenr projekter.

Derfor synes vi lige, vi vil give jer en beskrivelse af Ellevilles udfordringer samt Almenrs rolle. 

Det er Poshtel, der står i spidsen for Elleville og er bygherre for projektet. Det er derfor også Poshtel, der sidder for bordenden og foretager de prioriteringer og beslutninger som de mener skal til for at få projektet til at lykkes og hænge sammen kommercielt. Det er Poshtel, der står for at skaffe finansiering og investorer til byggeriet, og det er dem der styrer arkitekt, laver aftaler med entreprenører, beslutter lejlighedsstørrelser, fastlægger huslejeniveau og serviceniveau, osv. osv.

I vores andre projekter står Almenr som bygherre og træffer alle disse beslutninger. Det betyder, at vi i alle andre projekter kan træffe beslutningerne i fællesskabet og dermed i tæt samarbejde med de kommende beboerne – uden hensyn til andre samarbejdspartneres prioriteringer.

I Elleville projektet har vi en anden rolle: Almenr er her nemlig rekrutteret af Poshtel (bygherren) til at finde og samle en gruppe af beboere, der deler den samme drøm om at bo i Elleville, sikre dem størst mulig indflydelse på det færdige byggeri og ikke mindst at skabe et stærkt fællesskab. Vi samler de kommende beboer og faciliterer en række aktiviteter, der skal afdække deres ønsker og behov til fællesskabet og sikre dem størst mulig indflydelse på byggeriet.

Lidt forenklet kan man sige, at i Elleville står Poshtel (via Elleville Vejby Aps) for at bygge boligerne og udleje dem, mens Almenr står for at bygge fællesskabet.

Visionen for Elleville er at skabe et unikt bofællesskab af leje-boliger med en række helt nye elementer, som ikke er set andre steder. Det kræver megen nytænkning og betyder også, at tingene ændrer sig efterhånden som projektet konkretiseres og skrider frem.

Dette stiller store krav til Poshtel som bygherre. De skal skaffe investorer, der tror på et nytænkende projekt og er villige til at investere i det. Sammen med arkitekterne skal Poshtel udvikle nogle nye boligtyper, som kan imødekomme beboernes ønsker. OG de skal samtidig finde en entreprenør, der er villig til at bygge boligerne til en pris, der sikrer et fornuftigt huslejeniveau.

Alt dette arbejder Poshtel som bygherre på højtryk på at få til at lykkes. Mens Poshtel arbejder på dette, gør vi alt, hvad vi kan for at etablere et velfungerende fællesskab sammen med de kommende beboere. Vi støtter Poshtel så meget vi kan og krydser fingre for, at det lykkes for dem at komme i mål med byggeriet.

Og husk: En vigtig pointe for dig er, at du som medlem af Almenr jo er medlem af alle vores udviklingsprojekter, ikke kun Elleville Vejby. Så ja, det er supervigtigt, at du er indforstået med den mindre grad af indflydelse, der naturligt er forbundet med, at det er Poshtel, der står for at rejse finansiering og bygge i Elleville Vejby. Og så er jo vigtigt at huske, at du med dit medlemskab har adgang til f.eks. Fridlev, Osby og Jægerspris-projektet, hvor Almenr og beboerne sidder for bordenden. Så hvis Elleville Vejby mod forventning ikke bliver, som du håber, så er der med dit Almenr-medlemskab mange andre skønne muligheder for fællesskab!

Der har igennem den senere tid været en del diskussion på Facebook og andre steder om beslutningerne, herunder især ændringerne af størrelse og husleje på husene i Elleville – og i den forbindelse har der været nogle spørgsmål om Almenrs rolle i dette.

Elleville-visionen blev skabt af Lars Lundbye fra Almenr og Morten Lund fra Poshtel baseret på en række af Almenrs medlemmers ønsker til at bo til leje i tiny-houses. Poshtel (via selskabet Elleville Vejby ApS) vil gerne være ejer og udlejer, og det er her projektet bliver anderledes end andre Almenr projekter.

Derfor synes vi lige, vi vil give jer en beskrivelse af Ellevilles udfordringer samt Almenrs rolle. 

Det er Poshtel, der står i spidsen for Elleville og er bygherre for projektet. Det er derfor også Poshtel, der sidder for bordenden og foretager de prioriteringer og beslutninger som de mener skal til for at få projektet til at lykkes og hænge sammen kommercielt. Det er Poshtel, der står for at skaffe finansiering og investorer til byggeriet, og det er dem der styrer arkitekt, laver aftaler med entreprenører, beslutter lejlighedsstørrelser, fastlægger huslejeniveau og serviceniveau, osv. osv.

I vores andre projekter står Almenr som bygherre og træffer alle disse beslutninger. Det betyder, at vi i alle andre projekter kan træffe beslutningerne i fællesskabet og dermed i tæt samarbejde med de kommende beboerne – uden hensyn til andre samarbejdspartneres prioriteringer.

I Elleville projektet har vi en anden rolle: Almenr er her nemlig rekrutteret af Poshtel (bygherren) til at finde og samle en gruppe af beboere, der deler den samme drøm om at bo i Elleville, sikre dem størst mulig indflydelse på det færdige byggeri og ikke mindst at skabe et stærkt fællesskab. Vi samler de kommende beboer og faciliterer en række aktiviteter, der skal afdække deres ønsker og behov til fællesskabet og sikre dem størst mulig indflydelse på byggeriet.

Lidt forenklet kan man sige, at i Elleville står Poshtel (via Elleville Vejby Aps) for at bygge boligerne og udleje dem, mens Almenr står for at bygge fællesskabet.

Visionen for Elleville er at skabe et unikt bofællesskab af leje-boliger med en række helt nye elementer, som ikke er set andre steder. Det kræver megen nytænkning og betyder også, at tingene ændrer sig efterhånden som projektet konkretiseres og skrider frem.

Dette stiller store krav til Poshtel som bygherre. De skal skaffe investorer, der tror på et nytænkende projekt og er villige til at investere i det. Sammen med arkitekterne skal Poshtel udvikle nogle nye boligtyper, som kan imødekomme beboernes ønsker. OG de skal samtidig finde en entreprenør, der er villig til at bygge boligerne til en pris, der sikrer et fornuftigt huslejeniveau.

Alt dette arbejder Poshtel som bygherre på højtryk på at få til at lykkes. Mens Poshtel arbejder på dette, gør vi alt, hvad vi kan for at etablere et velfungerende fællesskab sammen med de kommende beboere. Vi støtter Poshtel så meget vi kan og krydser fingre for, at det lykkes for dem at komme i mål med byggeriet.

Og husk: En vigtig pointe for dig er, at du som medlem af Almenr jo er medlem af alle vores udviklingsprojekter, ikke kun Elleville Vejby. Så ja, det er supervigtigt, at du er indforstået med den mindre grad af indflydelse, der naturligt er forbundet med, at det er Poshtel, der står for at rejse finansiering og bygge i Elleville Vejby. Og så er jo vigtigt at huske, at du med dit medlemskab har adgang til f.eks. Fridlev, Osby og Jægerspris-projektet, hvor Almenr og beboerne sidder for bordenden. Så hvis Elleville Vejby mod forventning ikke bliver, som du håber, så er der med dit Almenr-medlemskab mange andre skønne muligheder for fællesskab!

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Skrevet af

Torben Klitgaard

tkl@bloxhub.org

CEO, Bloxhub

Skrevet af

No items found.

Gå til Ellville's forside eller processen, boliger og nyheder

Til Almenr bloggen ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme