Sjællandsk Muld løfter barren for bofællesskaber

Aktuelt

Sjællandsk Muld løfter barren for bofællesskaber

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Der sker en masse i bofællesskabet Sjællandsk Muld akkurat nu! Dag for dag bliver de 35 arkitekttegnede huse opført, og det begynder mere og mere at ligne en lille landsby derude mellem de istidsbakkede jorde på det fantastiske naturområde udenfor Hvalsø.

Sjællandsk Muld er det første af i alt seks bofællesskaber.

Sjællandsk Muld er pionerer. De løfter barren. De er et af vores unikke bo- og byggefællesskaber. De er med til at vise vejen for, hvordan fremtidens byggeri og bofællesskaber kan forme sig. Omkring årskiftet 2024/2025 står husene i de tre klynger færdige, og familierne kan flytte ind.

De 35 familier har sammen med Almenr fra starten været dedikerede i forhold til bæredygtig levevis på alle planer. Fordi de ikke kun er et bofællesskab, men faktisk er gået sammen i et Almenr-byggefællesskab, har de selv kunnet tage beslutninger og gå længere, end de ville have kunnet, hvis de flyttede ind i et "almindeligt" bofællesskab eller bebyggelse.

Sjællandsk Muld er selvforsynende med varme og el, de har valgt genbrugsmaterialer i deres egen nye bolig, og så er Sjællandsk Muld det første bofællesskab i et kæmpe storbofællesskab med titlen Hyllegaard Høje, der er under opbygning i de kommende år. Det er alt dette, du kan læse om i denne blog.

Du lykkes, når du ikke er alene

Det, vi i Almenr kan se, er, at der virkelig sker noget, når dem, der skal bo og leve i husene, i høj grad er med og sætter et højt ambitionsniveau for både deres eget hus og hele bofællesskabet. Som vores adm. direktør og byggeansvarlige i Almenr, Per Feldthaus, der også er arkitekt, udtrykker det:

"Årsagen til, at vi er lykkedes med at skabe et højkvalitetsbyggeri, er, at der sker noget, når forskellige mennesker med forskellige interesser går sammen og løfter i fællesskab. I et traditionelt developerprojekt bliver du som beboer bare en køber, der måske kan stille spørgsmål til hvilken vaskemaskine og hvilke gulve, der kommer i din nye bolig, men så er den ikke længere. Du har ingen indflydelse.

Vores beboere er med i en lang fællesskabs- og samskabelsesproces, inden de flytter ind, og de har mulighed for at gå ind i byggeprojektet og komme med krav og ønsker. Og når du som beboer - ikke alene kan deltage i beslutningsprocesserne - men også deles om kvadratmeterne i et fællesskab, får du adgang til meget mere.

Du kan nøjes med færre private kvadratmeter, fordi du deles med andre om f.eks. gæsteværelser, hjemmekontorer, festsale og værksteder. Du får et ”ad on”. Du får ting, du aldrig ville lykkes med, hvis du var alene. Og du får en unik og individualiseret bolig, du også sjældent kan få adgang til indenfor den prisklasse. Og det er alle disse parametre, der gør, at barren virkelig kan blive løftet for, hvordan vi kan leve og indrette os."

Sjællandsk Muld er en del af et storbofællesskab

Sjællandsk Muld er også et helt særligt bofællesskab, fordi det bliver det første færdigbyggede bofællesskab i det visionære storbofællesskab, som hedder Hyllegaard Høje, og som indenfor de næste år kommer til at huse hele seks bofællesskaber – med omkring 200 mennesker på i alt 22 hektar jord.

Hyllegaard Høje, der ejes af virksomheden Hyllegaard Udvikling, har et meget højt ambitionsniveau i forhold til at flytte på en agenda for bæredygtig levevis – hele vejen rundt: I forhold til den måde, vi bygger på, producerer vores mad på, og forsyner vores landsby med energi på. Hyllegård Høje skal på sigt være selvforsynende på så mange områder som muligt - med egen energiforsyning, grøntsagsproduktion, frugtplantage, dyrehold og drivhuse.

Du kan læse mere om Hyllegaard Høje her:

Sjællandsk Muld bærer præg af høj arkitektonisk kvalitet.

Husene har høj arkitektonisk kvalitet

Sjællandsk muld topper, når det handler om husenes arkitektoniske kvalitet, som er lykkes og muliggjort i kraft af gode intentioner og ambitioner hele vejen rundt og i særdeleshed i kraft af vores gode arkitekter fra EFFEKT Architects.

Som Per Feldthaus siger: ”Nogle gange ser man nogle huse, hvor man kan spørge sig selv, "hvad er der egentlig fedt her." Men sådan er det ikke med Sjællandsk Muld. Her kan man sige, at djævlen ligger i detaljen – den måde alle huse er bearbejdede på og behandlede på helt ned i detaljen, gør dem ret unikke.”

Byggeriets proportioner, vinduesindfatninger, den ru og næsten stoflige facadebeklædning og husenes tagudhæng gør, at byggeriet fremstår karakterfuldt og smukt. Et arkitektonisk tema, som har været væk i lang tid i branchen, er tagudhæng. Disse udhæng har flere funktioner. Dels beskytter de mod regn, blæst og sol, og dels danner de en overdækning hen over hver enkelt boligs indgangsparti. Beboerne kan sidde under udhænget i deres egen halvprivate zone og samtidig følge med i livet i landsbyen.

Den individualiserede bolig

Beboerne fra klynge 1 blev i maj inviteret indenfor til at se deres kommende bolig. De næste klynger har visning omkring sommerferien.

Beboerne har haft mulighed for at påvirke deres egen boligs indretning og sætte deres individuelle præg på denne. De har f.eks. kunnet vælge, om de ville have hvide vægge eller vægge i en krydsfiner beklædning. Eller noget helt tredje. Det betyder, at selvom din bolig egentlig er den samme som din nabos, kan du indvendigt skabe dit eget meget karakterfulde udtryk.

En anden særlig kvalitet er, at Sjællandsk Muld ligger på et kuperet terræn, som gør, at der er terrænspring inde i selve boligen. Det giver en oplevelsesrig bolig, som har en rumlig variation, fordi f.eks. stuen er placeret en halv etage oppe, og man kan "kigge skråt” igennem boligen. Det er noget, man sjældent ser, da man i et klassisk byggeri ville have udjævnet grunden, fordi det er billigere at bygge på et ensartet og standardiseret planområde.

Genbrugsmaterialer i de nybyggede boliger

Som en del af det at kunne designe sin egen bolig, har hver familie haft mulighed for at tilvælge enkelte genbrugsmaterialer. Det er første gang i Danmark, at beboere i nybyggeri på deres "spiseseddel" kan tilvælge en "menu", som hedder "genbrug".

Fordi vi har samarbejdet med gode mennesker som genbrugsmarkedet Genbyg og entreprenøren Enemærke & Petersen A/S, som har sat genbrugsmaterialer i system, har det kunnet lade sig gøre, at beboerne f.eks. har kunnet tilvælge lækre Dinesen gulvplanker - som ellers er superdyre - fordi de blev udbudt som fraskårne planker i en 2. sorteringsvare. Beboerne i Sjællandsk Muld har også haft mulighed for at vælge genbrugte akkustikplader til lofterne. Og en rigtig stor del af beboerne har faktisk valgt disse forskellige, udbudte genbrugsmaterialer i deres nye huse.

Fælleshuset er gennemtænkt

Hvor vi i vores andet bofællesskab i Lejre kommune, Fridlev, har fire fælleshuse, bliver der i Sjællandsk Muld kun et stort fælleshus, som hovedsageligt skal bruges til fællesspisninger, fester og arrangementer. Årsagen er, at Sjællandsk Muld jo er del af storbofællesskabet Hyllegaard Høje, som i fremtiden vil huse mange fælles faciliteter som bl.a. et forsamlingshus, fælles kontorer og bevægelseshuset Siala, der åbner denne sommer.

Dette er eksempel på et af husene til Sjællandsk Muld's 35 familier. Fælleshuset bygges færdigt som et af de sidste.

En fælleshusgruppe i Sjællandsk Muld – der består af engagerede beboere, arkitekter, Almenr, Enemærke & Petersen A/S og genbrugsmarkedet Genbyg – har været igennem en længere proces og mange workshops for at finde ud af, hvordan fælleshuset skal indrettes, så det bedst muligt kan rumme fællesskabets 35 familiers behov og ønsker.

Spørgsmålene har været, hvordan vi bedst opbevarer service og mad, og hvordan ”leveringsvejen” fra hoveddøren og ind til køkkenet skal være for både de egenproducerede grøntsager og dagligdagsvarer fra f.eks. Nemlig.com. Hvor skal det hele placeres, så det fungerer for mange mennesker. Og hvis alle skal gå på strømpefødder inde i fælleshuset, hvordan skal engangspartiet så organiseres, så alle sko kan stå der. Og så videre.

”Det er vigtigt, når man kigger ind i praktik og funktionalitet, at man i et fælleshus sikrer, at det ikke får et præg af at være en kantine, men at fælleshuset derimod får en karakter af hjemlighed. Så hvilke møbler og inventar skal vi så have, så vi undgår et institutionspræg - det er netop det, som mange af vores samtaler handler om", forklarer Per Feldthaus.

Noget andet, der blandt andet også bliver arbejdet på, er et forslag om at have en meget stor reol fra gulv til loft og fra væg til væg, som bygges op af genbrugte fyldningsdøre. Det er en af de mange ideer, som netop i denne tid er i spil.

Fredag d. 17. maj 2024 blev der holdt rejsegilde. Michael Thomsen fra Almenr bød velkommen. Foto: Olka Maluk.
Vores entreprenør Enemærke & Petersen A/S holdt også tale ved rejsegildet for håndværkerne. Foto: Olka Maluk.

Vi fejrede håndværkerne fra Sjællandsk Muld. Foto: Olka Maluk.
Der skal pølser til, når der er rejsegilde :-) Fot0:

Energifællesskabet i Sjællandsk Muld

Klimakrisen kalder på nye - og nogle gange - gamle løsninger. Energifællesskaber er egentlig en gammel model (f.eks. var mange små danske og decentrale varmeforsyninger og vandværker bygget på den model, der bygger på andelstanken), men nu er den model tilsat digitale styringsværktøjer, der gør det lettere at dele energien, og som - forhåbentligt - giver en masse muligheder i fremtiden.

Sjællandsk Muld er en del af det store energifællesskab på Hyllegaard Høje, der på sigt skal forsyne over 200 hustande med varme fra et stort fælles jordvarmesystem, der nu er blevet gravet ned. En god del af den el, der bruges af jordvarmeanlægget, leveres fra Hyllegaards egne solcelleanlæg.

Lars Lundbye, vores stiftende partner i Almenr, siger:

"Selvom ideen er simpel, er det ikke en helt enkel juridisk konstruktion, og over de næste par år vil energifællesskabet udvikle sig - bl.a. efterhånden, som det bliver muligt at dele mere og bedre. Men energifællesskaber er indlysende en del af det energimix, der skal få os væk fra fossile brændstoffer og gøre os mere robuste generelt, så vi tror på, at lovgivningen vil bevæge sig den retning."

Grundlæggende er det sådan, at hver boligejer i Sjællandsk Muld også er anpartshaver i det AMBA (anpartsselskab), der kommer til at være den juridiske ramme om energifællesskabet.

Sjællandsk Muld er det første bofællesskab, der bliver færdigt i storbofællesskabet Hyllegaard Høje, der ligger i Lejre Kommune.

AMBAet ejer termonettet og de store vandvarmere, der er ved hver boligklynge. Derfra og ind i husene er det så boligejerne, der selv ejer. Som anpartshaver får man rettigheden til at købe (billig) varme - men også forpligtelsen til at drive energifællesskabet. Solcellerne på husenes tage er pt. ejet af boligejerne gennem grundejerforening, men i en fremtid, hvor fuld deling er mulig, vil det give mening at overføre disse til energifællesskabet. Indtil da vil det digitale målesystem give data, der kan bruges til at vise delingspotentialet.

Henover sommeren og efteråret bygges de tre boligklynger færdige. Omkring årsskiftet kan de 35 familier flytte ind. En lang rejse er tilvejebragt, og det næste nye kapitel åbner sig: Nu skal fællesskabet for alvor til at leve. Vi glæder os til at følge det hele.

Er du nysgerrig på at vide mere om Sjællandsk Muld, kan du læse her:

Du kan også læse om fælles-skaber Amanda Badu, der er beboer i Sjællandsk Muld.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Der sker en masse i bofællesskabet Sjællandsk Muld akkurat nu! Dag for dag bliver de 35 arkitekttegnede huse opført, og det begynder mere og mere at ligne en lille landsby derude mellem de istidsbakkede jorde på det fantastiske naturområde udenfor Hvalsø.

Sjællandsk Muld er det første af i alt seks bofællesskaber.

Sjællandsk Muld er pionerer. De løfter barren. De er et af vores unikke bo- og byggefællesskaber. De er med til at vise vejen for, hvordan fremtidens byggeri og bofællesskaber kan forme sig. Omkring årskiftet 2024/2025 står husene i de tre klynger færdige, og familierne kan flytte ind.

De 35 familier har sammen med Almenr fra starten været dedikerede i forhold til bæredygtig levevis på alle planer. Fordi de ikke kun er et bofællesskab, men faktisk er gået sammen i et Almenr-byggefællesskab, har de selv kunnet tage beslutninger og gå længere, end de ville have kunnet, hvis de flyttede ind i et "almindeligt" bofællesskab eller bebyggelse.

Sjællandsk Muld er selvforsynende med varme og el, de har valgt genbrugsmaterialer i deres egen nye bolig, og så er Sjællandsk Muld det første bofællesskab i et kæmpe storbofællesskab med titlen Hyllegaard Høje, der er under opbygning i de kommende år. Det er alt dette, du kan læse om i denne blog.

Du lykkes, når du ikke er alene

Det, vi i Almenr kan se, er, at der virkelig sker noget, når dem, der skal bo og leve i husene, i høj grad er med og sætter et højt ambitionsniveau for både deres eget hus og hele bofællesskabet. Som vores adm. direktør og byggeansvarlige i Almenr, Per Feldthaus, der også er arkitekt, udtrykker det:

"Årsagen til, at vi er lykkedes med at skabe et højkvalitetsbyggeri, er, at der sker noget, når forskellige mennesker med forskellige interesser går sammen og løfter i fællesskab. I et traditionelt developerprojekt bliver du som beboer bare en køber, der måske kan stille spørgsmål til hvilken vaskemaskine og hvilke gulve, der kommer i din nye bolig, men så er den ikke længere. Du har ingen indflydelse.

Vores beboere er med i en lang fællesskabs- og samskabelsesproces, inden de flytter ind, og de har mulighed for at gå ind i byggeprojektet og komme med krav og ønsker. Og når du som beboer - ikke alene kan deltage i beslutningsprocesserne - men også deles om kvadratmeterne i et fællesskab, får du adgang til meget mere.

Du kan nøjes med færre private kvadratmeter, fordi du deles med andre om f.eks. gæsteværelser, hjemmekontorer, festsale og værksteder. Du får et ”ad on”. Du får ting, du aldrig ville lykkes med, hvis du var alene. Og du får en unik og individualiseret bolig, du også sjældent kan få adgang til indenfor den prisklasse. Og det er alle disse parametre, der gør, at barren virkelig kan blive løftet for, hvordan vi kan leve og indrette os."

Sjællandsk Muld er en del af et storbofællesskab

Sjællandsk Muld er også et helt særligt bofællesskab, fordi det bliver det første færdigbyggede bofællesskab i det visionære storbofællesskab, som hedder Hyllegaard Høje, og som indenfor de næste år kommer til at huse hele seks bofællesskaber – med omkring 200 mennesker på i alt 22 hektar jord.

Hyllegaard Høje, der ejes af virksomheden Hyllegaard Udvikling, har et meget højt ambitionsniveau i forhold til at flytte på en agenda for bæredygtig levevis – hele vejen rundt: I forhold til den måde, vi bygger på, producerer vores mad på, og forsyner vores landsby med energi på. Hyllegård Høje skal på sigt være selvforsynende på så mange områder som muligt - med egen energiforsyning, grøntsagsproduktion, frugtplantage, dyrehold og drivhuse.

Du kan læse mere om Hyllegaard Høje her:

Sjællandsk Muld bærer præg af høj arkitektonisk kvalitet.

Husene har høj arkitektonisk kvalitet

Sjællandsk muld topper, når det handler om husenes arkitektoniske kvalitet, som er lykkes og muliggjort i kraft af gode intentioner og ambitioner hele vejen rundt og i særdeleshed i kraft af vores gode arkitekter fra EFFEKT Architects.

Som Per Feldthaus siger: ”Nogle gange ser man nogle huse, hvor man kan spørge sig selv, "hvad er der egentlig fedt her." Men sådan er det ikke med Sjællandsk Muld. Her kan man sige, at djævlen ligger i detaljen – den måde alle huse er bearbejdede på og behandlede på helt ned i detaljen, gør dem ret unikke.”

Byggeriets proportioner, vinduesindfatninger, den ru og næsten stoflige facadebeklædning og husenes tagudhæng gør, at byggeriet fremstår karakterfuldt og smukt. Et arkitektonisk tema, som har været væk i lang tid i branchen, er tagudhæng. Disse udhæng har flere funktioner. Dels beskytter de mod regn, blæst og sol, og dels danner de en overdækning hen over hver enkelt boligs indgangsparti. Beboerne kan sidde under udhænget i deres egen halvprivate zone og samtidig følge med i livet i landsbyen.

Den individualiserede bolig

Beboerne fra klynge 1 blev i maj inviteret indenfor til at se deres kommende bolig. De næste klynger har visning omkring sommerferien.

Beboerne har haft mulighed for at påvirke deres egen boligs indretning og sætte deres individuelle præg på denne. De har f.eks. kunnet vælge, om de ville have hvide vægge eller vægge i en krydsfiner beklædning. Eller noget helt tredje. Det betyder, at selvom din bolig egentlig er den samme som din nabos, kan du indvendigt skabe dit eget meget karakterfulde udtryk.

En anden særlig kvalitet er, at Sjællandsk Muld ligger på et kuperet terræn, som gør, at der er terrænspring inde i selve boligen. Det giver en oplevelsesrig bolig, som har en rumlig variation, fordi f.eks. stuen er placeret en halv etage oppe, og man kan "kigge skråt” igennem boligen. Det er noget, man sjældent ser, da man i et klassisk byggeri ville have udjævnet grunden, fordi det er billigere at bygge på et ensartet og standardiseret planområde.

Genbrugsmaterialer i de nybyggede boliger

Som en del af det at kunne designe sin egen bolig, har hver familie haft mulighed for at tilvælge enkelte genbrugsmaterialer. Det er første gang i Danmark, at beboere i nybyggeri på deres "spiseseddel" kan tilvælge en "menu", som hedder "genbrug".

Fordi vi har samarbejdet med gode mennesker som genbrugsmarkedet Genbyg og entreprenøren Enemærke & Petersen A/S, som har sat genbrugsmaterialer i system, har det kunnet lade sig gøre, at beboerne f.eks. har kunnet tilvælge lækre Dinesen gulvplanker - som ellers er superdyre - fordi de blev udbudt som fraskårne planker i en 2. sorteringsvare. Beboerne i Sjællandsk Muld har også haft mulighed for at vælge genbrugte akkustikplader til lofterne. Og en rigtig stor del af beboerne har faktisk valgt disse forskellige, udbudte genbrugsmaterialer i deres nye huse.

Fælleshuset er gennemtænkt

Hvor vi i vores andet bofællesskab i Lejre kommune, Fridlev, har fire fælleshuse, bliver der i Sjællandsk Muld kun et stort fælleshus, som hovedsageligt skal bruges til fællesspisninger, fester og arrangementer. Årsagen er, at Sjællandsk Muld jo er del af storbofællesskabet Hyllegaard Høje, som i fremtiden vil huse mange fælles faciliteter som bl.a. et forsamlingshus, fælles kontorer og bevægelseshuset Siala, der åbner denne sommer.

Dette er eksempel på et af husene til Sjællandsk Muld's 35 familier. Fælleshuset bygges færdigt som et af de sidste.

En fælleshusgruppe i Sjællandsk Muld – der består af engagerede beboere, arkitekter, Almenr, Enemærke & Petersen A/S og genbrugsmarkedet Genbyg – har været igennem en længere proces og mange workshops for at finde ud af, hvordan fælleshuset skal indrettes, så det bedst muligt kan rumme fællesskabets 35 familiers behov og ønsker.

Spørgsmålene har været, hvordan vi bedst opbevarer service og mad, og hvordan ”leveringsvejen” fra hoveddøren og ind til køkkenet skal være for både de egenproducerede grøntsager og dagligdagsvarer fra f.eks. Nemlig.com. Hvor skal det hele placeres, så det fungerer for mange mennesker. Og hvis alle skal gå på strømpefødder inde i fælleshuset, hvordan skal engangspartiet så organiseres, så alle sko kan stå der. Og så videre.

”Det er vigtigt, når man kigger ind i praktik og funktionalitet, at man i et fælleshus sikrer, at det ikke får et præg af at være en kantine, men at fælleshuset derimod får en karakter af hjemlighed. Så hvilke møbler og inventar skal vi så have, så vi undgår et institutionspræg - det er netop det, som mange af vores samtaler handler om", forklarer Per Feldthaus.

Noget andet, der blandt andet også bliver arbejdet på, er et forslag om at have en meget stor reol fra gulv til loft og fra væg til væg, som bygges op af genbrugte fyldningsdøre. Det er en af de mange ideer, som netop i denne tid er i spil.

Fredag d. 17. maj 2024 blev der holdt rejsegilde. Michael Thomsen fra Almenr bød velkommen. Foto: Olka Maluk.
Vores entreprenør Enemærke & Petersen A/S holdt også tale ved rejsegildet for håndværkerne. Foto: Olka Maluk.

Vi fejrede håndværkerne fra Sjællandsk Muld. Foto: Olka Maluk.
Der skal pølser til, når der er rejsegilde :-) Fot0:

Energifællesskabet i Sjællandsk Muld

Klimakrisen kalder på nye - og nogle gange - gamle løsninger. Energifællesskaber er egentlig en gammel model (f.eks. var mange små danske og decentrale varmeforsyninger og vandværker bygget på den model, der bygger på andelstanken), men nu er den model tilsat digitale styringsværktøjer, der gør det lettere at dele energien, og som - forhåbentligt - giver en masse muligheder i fremtiden.

Sjællandsk Muld er en del af det store energifællesskab på Hyllegaard Høje, der på sigt skal forsyne over 200 hustande med varme fra et stort fælles jordvarmesystem, der nu er blevet gravet ned. En god del af den el, der bruges af jordvarmeanlægget, leveres fra Hyllegaards egne solcelleanlæg.

Lars Lundbye, vores stiftende partner i Almenr, siger:

"Selvom ideen er simpel, er det ikke en helt enkel juridisk konstruktion, og over de næste par år vil energifællesskabet udvikle sig - bl.a. efterhånden, som det bliver muligt at dele mere og bedre. Men energifællesskaber er indlysende en del af det energimix, der skal få os væk fra fossile brændstoffer og gøre os mere robuste generelt, så vi tror på, at lovgivningen vil bevæge sig den retning."

Grundlæggende er det sådan, at hver boligejer i Sjællandsk Muld også er anpartshaver i det AMBA (anpartsselskab), der kommer til at være den juridiske ramme om energifællesskabet.

Sjællandsk Muld er det første bofællesskab, der bliver færdigt i storbofællesskabet Hyllegaard Høje, der ligger i Lejre Kommune.

AMBAet ejer termonettet og de store vandvarmere, der er ved hver boligklynge. Derfra og ind i husene er det så boligejerne, der selv ejer. Som anpartshaver får man rettigheden til at købe (billig) varme - men også forpligtelsen til at drive energifællesskabet. Solcellerne på husenes tage er pt. ejet af boligejerne gennem grundejerforening, men i en fremtid, hvor fuld deling er mulig, vil det give mening at overføre disse til energifællesskabet. Indtil da vil det digitale målesystem give data, der kan bruges til at vise delingspotentialet.

Henover sommeren og efteråret bygges de tre boligklynger færdige. Omkring årsskiftet kan de 35 familier flytte ind. En lang rejse er tilvejebragt, og det næste nye kapitel åbner sig: Nu skal fællesskabet for alvor til at leve. Vi glæder os til at følge det hele.

Er du nysgerrig på at vide mere om Sjællandsk Muld, kan du læse her:

Du kan også læse om fælles-skaber Amanda Badu, der er beboer i Sjællandsk Muld.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme

Sjællandsk Muld løfter barren for bofællesskaber

Aktuelt

Tema

Fælles-
skaber

Sjællandsk Muld løfter barren for bofællesskaber

Sjællandsk Muld løfter barren for bofællesskaber

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Der sker en masse i bofællesskabet Sjællandsk Muld akkurat nu! Dag for dag bliver de 35 arkitekttegnede huse opført, og det begynder mere og mere at ligne en lille landsby derude mellem de istidsbakkede jorde på det fantastiske naturområde udenfor Hvalsø.

Sjællandsk Muld er det første af i alt seks bofællesskaber.

Sjællandsk Muld er pionerer. De løfter barren. De er et af vores unikke bo- og byggefællesskaber. De er med til at vise vejen for, hvordan fremtidens byggeri og bofællesskaber kan forme sig. Omkring årskiftet 2024/2025 står husene i de tre klynger færdige, og familierne kan flytte ind.

De 35 familier har sammen med Almenr fra starten været dedikerede i forhold til bæredygtig levevis på alle planer. Fordi de ikke kun er et bofællesskab, men faktisk er gået sammen i et Almenr-byggefællesskab, har de selv kunnet tage beslutninger og gå længere, end de ville have kunnet, hvis de flyttede ind i et "almindeligt" bofællesskab eller bebyggelse.

Sjællandsk Muld er selvforsynende med varme og el, de har valgt genbrugsmaterialer i deres egen nye bolig, og så er Sjællandsk Muld det første bofællesskab i et kæmpe storbofællesskab med titlen Hyllegaard Høje, der er under opbygning i de kommende år. Det er alt dette, du kan læse om i denne blog.

Du lykkes, når du ikke er alene

Det, vi i Almenr kan se, er, at der virkelig sker noget, når dem, der skal bo og leve i husene, i høj grad er med og sætter et højt ambitionsniveau for både deres eget hus og hele bofællesskabet. Som vores adm. direktør og byggeansvarlige i Almenr, Per Feldthaus, der også er arkitekt, udtrykker det:

"Årsagen til, at vi er lykkedes med at skabe et højkvalitetsbyggeri, er, at der sker noget, når forskellige mennesker med forskellige interesser går sammen og løfter i fællesskab. I et traditionelt developerprojekt bliver du som beboer bare en køber, der måske kan stille spørgsmål til hvilken vaskemaskine og hvilke gulve, der kommer i din nye bolig, men så er den ikke længere. Du har ingen indflydelse.

Vores beboere er med i en lang fællesskabs- og samskabelsesproces, inden de flytter ind, og de har mulighed for at gå ind i byggeprojektet og komme med krav og ønsker. Og når du som beboer - ikke alene kan deltage i beslutningsprocesserne - men også deles om kvadratmeterne i et fællesskab, får du adgang til meget mere.

Du kan nøjes med færre private kvadratmeter, fordi du deles med andre om f.eks. gæsteværelser, hjemmekontorer, festsale og værksteder. Du får et ”ad on”. Du får ting, du aldrig ville lykkes med, hvis du var alene. Og du får en unik og individualiseret bolig, du også sjældent kan få adgang til indenfor den prisklasse. Og det er alle disse parametre, der gør, at barren virkelig kan blive løftet for, hvordan vi kan leve og indrette os."

Sjællandsk Muld er en del af et storbofællesskab

Sjællandsk Muld er også et helt særligt bofællesskab, fordi det bliver det første færdigbyggede bofællesskab i det visionære storbofællesskab, som hedder Hyllegaard Høje, og som indenfor de næste år kommer til at huse hele seks bofællesskaber – med omkring 200 mennesker på i alt 22 hektar jord.

Hyllegaard Høje, der ejes af virksomheden Hyllegaard Udvikling, har et meget højt ambitionsniveau i forhold til at flytte på en agenda for bæredygtig levevis – hele vejen rundt: I forhold til den måde, vi bygger på, producerer vores mad på, og forsyner vores landsby med energi på. Hyllegård Høje skal på sigt være selvforsynende på så mange områder som muligt - med egen energiforsyning, grøntsagsproduktion, frugtplantage, dyrehold og drivhuse.

Du kan læse mere om Hyllegaard Høje her:

Sjællandsk Muld bærer præg af høj arkitektonisk kvalitet.

Husene har høj arkitektonisk kvalitet

Sjællandsk muld topper, når det handler om husenes arkitektoniske kvalitet, som er lykkes og muliggjort i kraft af gode intentioner og ambitioner hele vejen rundt og i særdeleshed i kraft af vores gode arkitekter fra EFFEKT Architects.

Som Per Feldthaus siger: ”Nogle gange ser man nogle huse, hvor man kan spørge sig selv, "hvad er der egentlig fedt her." Men sådan er det ikke med Sjællandsk Muld. Her kan man sige, at djævlen ligger i detaljen – den måde alle huse er bearbejdede på og behandlede på helt ned i detaljen, gør dem ret unikke.”

Byggeriets proportioner, vinduesindfatninger, den ru og næsten stoflige facadebeklædning og husenes tagudhæng gør, at byggeriet fremstår karakterfuldt og smukt. Et arkitektonisk tema, som har været væk i lang tid i branchen, er tagudhæng. Disse udhæng har flere funktioner. Dels beskytter de mod regn, blæst og sol, og dels danner de en overdækning hen over hver enkelt boligs indgangsparti. Beboerne kan sidde under udhænget i deres egen halvprivate zone og samtidig følge med i livet i landsbyen.

Den individualiserede bolig

Beboerne fra klynge 1 blev i maj inviteret indenfor til at se deres kommende bolig. De næste klynger har visning omkring sommerferien.

Beboerne har haft mulighed for at påvirke deres egen boligs indretning og sætte deres individuelle præg på denne. De har f.eks. kunnet vælge, om de ville have hvide vægge eller vægge i en krydsfiner beklædning. Eller noget helt tredje. Det betyder, at selvom din bolig egentlig er den samme som din nabos, kan du indvendigt skabe dit eget meget karakterfulde udtryk.

En anden særlig kvalitet er, at Sjællandsk Muld ligger på et kuperet terræn, som gør, at der er terrænspring inde i selve boligen. Det giver en oplevelsesrig bolig, som har en rumlig variation, fordi f.eks. stuen er placeret en halv etage oppe, og man kan "kigge skråt” igennem boligen. Det er noget, man sjældent ser, da man i et klassisk byggeri ville have udjævnet grunden, fordi det er billigere at bygge på et ensartet og standardiseret planområde.

Genbrugsmaterialer i de nybyggede boliger

Som en del af det at kunne designe sin egen bolig, har hver familie haft mulighed for at tilvælge enkelte genbrugsmaterialer. Det er første gang i Danmark, at beboere i nybyggeri på deres "spiseseddel" kan tilvælge en "menu", som hedder "genbrug".

Fordi vi har samarbejdet med gode mennesker som genbrugsmarkedet Genbyg og entreprenøren Enemærke & Petersen A/S, som har sat genbrugsmaterialer i system, har det kunnet lade sig gøre, at beboerne f.eks. har kunnet tilvælge lækre Dinesen gulvplanker - som ellers er superdyre - fordi de blev udbudt som fraskårne planker i en 2. sorteringsvare. Beboerne i Sjællandsk Muld har også haft mulighed for at vælge genbrugte akkustikplader til lofterne. Og en rigtig stor del af beboerne har faktisk valgt disse forskellige, udbudte genbrugsmaterialer i deres nye huse.

Fælleshuset er gennemtænkt

Hvor vi i vores andet bofællesskab i Lejre kommune, Fridlev, har fire fælleshuse, bliver der i Sjællandsk Muld kun et stort fælleshus, som hovedsageligt skal bruges til fællesspisninger, fester og arrangementer. Årsagen er, at Sjællandsk Muld jo er del af storbofællesskabet Hyllegaard Høje, som i fremtiden vil huse mange fælles faciliteter som bl.a. et forsamlingshus, fælles kontorer og bevægelseshuset Siala, der åbner denne sommer.

Dette er eksempel på et af husene til Sjællandsk Muld's 35 familier. Fælleshuset bygges færdigt som et af de sidste.

En fælleshusgruppe i Sjællandsk Muld – der består af engagerede beboere, arkitekter, Almenr, Enemærke & Petersen A/S og genbrugsmarkedet Genbyg – har været igennem en længere proces og mange workshops for at finde ud af, hvordan fælleshuset skal indrettes, så det bedst muligt kan rumme fællesskabets 35 familiers behov og ønsker.

Spørgsmålene har været, hvordan vi bedst opbevarer service og mad, og hvordan ”leveringsvejen” fra hoveddøren og ind til køkkenet skal være for både de egenproducerede grøntsager og dagligdagsvarer fra f.eks. Nemlig.com. Hvor skal det hele placeres, så det fungerer for mange mennesker. Og hvis alle skal gå på strømpefødder inde i fælleshuset, hvordan skal engangspartiet så organiseres, så alle sko kan stå der. Og så videre.

”Det er vigtigt, når man kigger ind i praktik og funktionalitet, at man i et fælleshus sikrer, at det ikke får et præg af at være en kantine, men at fælleshuset derimod får en karakter af hjemlighed. Så hvilke møbler og inventar skal vi så have, så vi undgår et institutionspræg - det er netop det, som mange af vores samtaler handler om", forklarer Per Feldthaus.

Noget andet, der blandt andet også bliver arbejdet på, er et forslag om at have en meget stor reol fra gulv til loft og fra væg til væg, som bygges op af genbrugte fyldningsdøre. Det er en af de mange ideer, som netop i denne tid er i spil.

Fredag d. 17. maj 2024 blev der holdt rejsegilde. Michael Thomsen fra Almenr bød velkommen. Foto: Olka Maluk.
Vores entreprenør Enemærke & Petersen A/S holdt også tale ved rejsegildet for håndværkerne. Foto: Olka Maluk.

Vi fejrede håndværkerne fra Sjællandsk Muld. Foto: Olka Maluk.
Der skal pølser til, når der er rejsegilde :-) Fot0:

Energifællesskabet i Sjællandsk Muld

Klimakrisen kalder på nye - og nogle gange - gamle løsninger. Energifællesskaber er egentlig en gammel model (f.eks. var mange små danske og decentrale varmeforsyninger og vandværker bygget på den model, der bygger på andelstanken), men nu er den model tilsat digitale styringsværktøjer, der gør det lettere at dele energien, og som - forhåbentligt - giver en masse muligheder i fremtiden.

Sjællandsk Muld er en del af det store energifællesskab på Hyllegaard Høje, der på sigt skal forsyne over 200 hustande med varme fra et stort fælles jordvarmesystem, der nu er blevet gravet ned. En god del af den el, der bruges af jordvarmeanlægget, leveres fra Hyllegaards egne solcelleanlæg.

Lars Lundbye, vores stiftende partner i Almenr, siger:

"Selvom ideen er simpel, er det ikke en helt enkel juridisk konstruktion, og over de næste par år vil energifællesskabet udvikle sig - bl.a. efterhånden, som det bliver muligt at dele mere og bedre. Men energifællesskaber er indlysende en del af det energimix, der skal få os væk fra fossile brændstoffer og gøre os mere robuste generelt, så vi tror på, at lovgivningen vil bevæge sig den retning."

Grundlæggende er det sådan, at hver boligejer i Sjællandsk Muld også er anpartshaver i det AMBA (anpartsselskab), der kommer til at være den juridiske ramme om energifællesskabet.

Sjællandsk Muld er det første bofællesskab, der bliver færdigt i storbofællesskabet Hyllegaard Høje, der ligger i Lejre Kommune.

AMBAet ejer termonettet og de store vandvarmere, der er ved hver boligklynge. Derfra og ind i husene er det så boligejerne, der selv ejer. Som anpartshaver får man rettigheden til at købe (billig) varme - men også forpligtelsen til at drive energifællesskabet. Solcellerne på husenes tage er pt. ejet af boligejerne gennem grundejerforening, men i en fremtid, hvor fuld deling er mulig, vil det give mening at overføre disse til energifællesskabet. Indtil da vil det digitale målesystem give data, der kan bruges til at vise delingspotentialet.

Henover sommeren og efteråret bygges de tre boligklynger færdige. Omkring årsskiftet kan de 35 familier flytte ind. En lang rejse er tilvejebragt, og det næste nye kapitel åbner sig: Nu skal fællesskabet for alvor til at leve. Vi glæder os til at følge det hele.

Er du nysgerrig på at vide mere om Sjællandsk Muld, kan du læse her:

Du kan også læse om fælles-skaber Amanda Badu, der er beboer i Sjællandsk Muld.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme