SjM nyhedsbrev 14. juli 2023

Byggefællesskab

SjM nyhedsbrev 14. juli 2023

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kære alle

Sommersol, vandkampe og grillaftener ruller hen over os – jeg har selv taget mig den frihed at rykke i mit dele-sommerhus og arbejderderfra her den sidste uge (når jeg ikke piller tæger af knæhaserne) indenferien endeligt bandlyser min computer :) Så jeg vil benytte lejligheden til et sidste nyhedsbrev inden ferien...

Nyhedsbrevet her er en let eklektisk samling updates, da I jo løbende får info fra både byggegruppen, energigruppen, fælleshusgruppen og fra Michael vedr. tilvalgsprocessen. Så jeg vil prøve at undgå gentagelser, men blot tage nogle udvalgte emner med: Byggemodning er i fuld sving, hovedprojektet er færdigt og vi skal nu gennemføre bygherregranskning, fælleshuset går snart i projekterings-mode sm. med Genbyg, tinglysninger i store mængder er i gang og meget andet godt ;)

De bedste sommerhilsner

/Lars og hele holdet

Byggeprocessen

Modning af grunden

Som I, der kommer på grunden, har (be)mærket, kører byggemodningen på fuld damp. Martin Hansen (projektleder for jord-entreprenøren) og co graver og lægger rør.: De er halvvejs færdige med kloak – er startet udenfor matriklen og er nu i gang indenfor matriklen – forventer af være færdige 1. uge i august. Øvrige forsyningsarbejder igangsættes primo august

Vi har en mindre udfordring med det lille område ved p-pladsen(dér hvor bonden nok har ordnet traktorer i sin tid og vi har fundet lidt olie),som graves væk nu, og vi fik også sendt en OBS afsted mht at beskytte de eksisterende træer, da vi synes nogle byggematerialer var placeret for tæt på, og EogP har meddelt at materialerne er blevet flyttet og at planen er at rodzonen bliver indhegnet.

Alt i alt synes vi, det ser fornuftigt ud.

Hovedprojekt og bygherregranskning

Hovedprojekteringen er nu formelt færdig. ”Hovedprojekteringen”er den proces hvor EogP med EFFEKT og Viggo Madsen har detailprojekteret dethele og omsat skitserne til egentligt bygbart projektmateriale. Den næste vigtige milepæl er det, man kalder ”bygherregranskning” (som grundet sommerferien er planlagt til de to første uger i august). Her går vi (Almenr og SjM byggegruppe) hovedprojektet igennem og kommenterer de ting, vi evt. vil have rettet.

Vi ved allerede nu, at der er nogle emner, da vi tidligere har fanget dem og aftalt, at de kommenteres i granskningen, da holdet ikke kunne nåat lave dem om inden. Især placering af solceller, omfang og opbygning af støttemure (vi vil undgå beton så meget som muligt), LAR-renderne (bredde og udformning jvf planerne med Jannick), og vi regner også med at finde andre ting som så skal diskuteres/forhandles med EogP og rettes til.

Når det er sagt, så er det min (og alle andres) klare oplevelse, at vi i meget stor grad er lykkedes at komme i land med dé arkitektoniske visioner, bæredygtige mål og materiale-ønsker, som vi havde ved starten – hvilket bestemt ikke er normen i byggebranchen, hvor der typisk laves alt for mange kompromisser og nedskæringer i hovedprojektet! Stort bifald til Per, Thomas og holdet fra EogP, der virkeligt har lagt sig i selen for at løfte visionerne. Og stort bifald til jer selv, der jo allerede før vi trådte til, havde været igennem den lidt hårde proces, men at skære ind til benet :)

Justeret tidsplan kommer i august

Vi er ved at lande de komplikationer, som jeg før har skrevet om vedr. jura, energiprojektet mv., og det betyder bl.a. at Martin Kjær Ottesen (EogPs byggeleder for SjM) nu er i stand til at justere tidsplanen, sm jeg sendte ud i sidste nyhedsbrev. Den justerede plan forventer vi at få primo august når Martin er tilbage fra ferie – og der er pt ikke noget, der tyder på forsinkelser ifht. til det seneste nyhedsbrev.

Fælleshus

Vi har haft meget konstruktive design-workshops. Fælleshusgruppen er kommet med en række super inputs som næsten alle er blevet inkorporeret i designet. Og vi er også meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at få Genbyg på til fælleshuset. Vi har planlagt workshop med fælleshusgruppen hos Genbyg om eftermiddagen 2. eller 3. fredag i august. Vi sender besked ud, så snart Genbyg er tilbage fra ferie.  Det bliver superspændende at grave os ned i hvad det giver at muligheder for genbrug og upcycling– både for miljøet og for æstetikken.

Tinglysning og vedtægter

Hovedmatriklen er nu tinglyst og vi er tæt på en tinglysning af enkelmatriklerne. Før skøderne kan laves, skal der tinglyses en række servitutter og lign. – bl.a. SjM grundejerforeningens vedtægter, Hyllegårdensvedtægter, energifælleskabets vedtægter, og teknikskurene som skal tinglyses til energifællesskabet. De er næsten alle klare – dog er grundejerforeningens vedtægter i proces, så vi er sikre på, de kan blive godkendt hos det offentlige og i realkredit, hvorfor vi bruger det sæt vedtægter, vi i Almenr har udviklet i dialog med realkredit og fået godkendt i tinglysningen før (De kan så ændres om ønsket når foreningen er fuldtallig på en generalforsamling). Vedtægtsgruppen mødes primo august og kommenterer dette sæt og derefter kan tinglysningerne sættes i gang. Når vi fremskynder denne proces (der jo ellers var planlagt til foråret)skyldes det, at selvbyggerne gerne skal have deres skøder tidligere, så de kan bruge det til deres banker.

Pantebreve og vores snedige greb for at undgå dobbeltafgift

Vi tinglyser netop nu i Fridlev-projektet pantebrevsmodellen, som jeg tidligere har beskrevet, og hvis tinglysningen som forventet går glat igennem, gennemfører vi også den i SjM – og sparer en masse penge ;) Vi har haft Bettina Erringsø (SjM-foreningens advokat) med i loopet så modellen så er clearet dér.Jeg sender præcise retningslinjer ud i appendikset til købsaftalen (hvor vi samler de vigtigste ting sammen) lige efter sommerferien.

Tilvalgsproces

Michaels seneste tilvalgs-brev(e) fra juni dækker godt status på selve processen, så her vil jeg ikke tilføje noget.

Forklaring på priser på individuelle tilvalg

Til gengæld har jeg, sammen med Jesper Boilesen og Per Feldthausgået i dybden hos EogP for at forstå, hvorfor nogle at tilvalgspriserne virker høje,så jeg vil lige dele vores indsigter om dette….

Som jeg har fortalt om før, vidste vi selvfølgeligt godt, at vi – når vi i stedet for fælles valg (”kollektivt tilvalg”) hvor EogP kan forhandle storrabatter (en model vi med held bruger fx i Fridlev, men som jo ikkehar været mulige i SjM pga mandatet om at holde prisen) til individuelle tilvalg, hvor der kun i begrænset omfang gives rabat – vil være højere priser.Men vi har alligevel undret os over de ekstraudgifter, der synes lagt på, så dem har vi gravet i og opsummeret giver dialogen med EogP en rimeligt god forståelse for dels hvorfor priserne er svære at forstå, hvis man bare slår materialeprisen op på nettet, dels har det også givet os en accept at EogPs reelle omkostninger:

  • EogP’s beregning af”standardpriser” tager udgangspunkt i den rå materialeprise plus 27%. De 27% dækkerarbejdsløn til håndværkere inkl. sociale ydelser, udgifter til byggeplads, kvalitetssikring, risikodækning og E&P’s dækningsbidrag.
  • Denne standardpris tillægges ved tilvalg 20% til dækning af tilretning af projektmateriale af hhv. projekteringsleder og rådgivere, koordinering af tilvalget mellem byggeleder og projektudvikling, håndtering af ekstra materialer på byggepladsen af hhv. håndværkere og pladsmand, EogPs risikodækning og EogP’s dækningsbidrag.
  • Fra Almenrs side har vi valgt ikke at beregne ekstraudgifter foruden den faste aftalte bygherremargin på 10% til håndtering af hele tilvalgsprocessen ogrisiko- og ansvarsdækning.
  • (Og så skal man også være obs på at priserne er tillagt moms (25%))

Vi har også spottet nogle enkeltefejl som rettes.

Det betyder også, at det helt reelt i nogle tilfælde bedre kan betale sig – rent økonomisk – selv at lave noget efter indflytning. Det vil altid være billigere fx selv at installere en anden opvaskemaskine end at ændre standarden.

Min egen konklusion er dels at priserne, selvom nogle i første omgang virkede noget høje, er fair nok med EogPs ekstra-omkostninger taget i betragtning! Men også at tilgangen med individuelle tilvalg (som er den traditionelle projekt-købstilgang), i fremtiden bør minimeres til fordel for kollektive tilvalg, hvor de ppgraderede fællesvalg så vidt muligt bliver en nye ”standard”-løsninger og hvor man derfor kan spare stor del af ekstraarbejdet. Jeger helt med på de særlige vilkår, SjM har givet os omkring dels låst pris dels hurtig eksekvering, og indenfor de vilkår er det lykkedes rigtigt fint med at opnå et stort antal muligheder, som langt de fleste af jer har udnyttet til mere personlige valg, men i fremtiden bør vi helt klart fortsætte med kollektive tilvalg som første valg i så stort omfang som muligt og give køb på så stor individualisering.

Og til slut en lille bøn herfra: Jeg oplever, at tilvalgsprocessen ret paradoksalt har givet noget knas hos alle. Husk hele tiden, at vi er sammen om ambitionen om at skabe så gode muligheder som muligt for hver enkelt og for fællesskabet – det havde været 1000 gange lettere at køre standard på det hele, men vores fælles ønske har været at skabe frie valg. Det er ikke et masseprodukt som en bil med standard valgmuligheder, man køber her, men et helt unikt arkitekt-tegnet hus med masser af unikke materialer og byggetekniske løsninger– og med tilvalg så giver det masser af ekstra komplikationer. Jeg ved hvor meget der arbejdes hos alle for at det lykkes så derfor: Lad os sammen være taknemmelige for det store udfaldsrum og også acceptere, at det faktisk er komplekst!  ;)

 

Velkommen til Pauline, Pernille og Emil!

Nye skønne familier er blevet en del af vores fællesskab. Emil kender I jo, da han har været med længe, men Pauline og Pernille er helt nye, så her er lille intro i egne ord fra deres respektive ansøgninger: 

Pauline

Hvem er du/I?

Jeg er 63 år og bor for mig selv i et rækkehus med have og kat - haven er min store interesse. Køkkenhave, blomster, frugt og bær. Jeg arbejder som malerikonservator på Statens Museum for Kunst, hvor jeg også er arbejdsmiljørepræsentant. Jeg skal derfor afsted med offentlig transport til daglig i en årrække fremover.

Jeg holder af at lave mad med grøntsager fra haven og gode råvarer hver dag til mig selv, og sammen med andre ville være herligt. Er praktisk med hænderne, bakser med vedligehold, strikker, sylter og syr, og er meget glad for dyr. Jeg er et hjemmemenneske - det er nok mine gamle bondegener. Jeg er god til at pusle rundt selv inde og ude, og glad for at lave noget sammen med andre store som små. Jeg træner udendørs med en flok kvinder fra mit nabolaghele året i alt slags vejr. Jeg elsker at være ude i haven og kan altid finde på noget.

Jeg kan bidrage med at lave køkkenhave, madlavning, håndarbejde, pasning af dyr, være med til at skabe noget sammen med andre. Trorstadig jeg kan lære nye ting - det med fermentering vil jeg gerne finde ud af.Jeg kan være med til at lave en gravefri køkkenhave, plante bærbuske, frugttræer og vild med vilje steder.

Hvorfor vil du gerne bo i Sjællandsk Muld?

Jeg vil gerne flytte tæt på naturen.  Jeg har brug for mindre personlig plads at bo på indenfor, men kan dog ikke leve uden mulighed for at træde ud på terrassen i min egen lille have. Det at kunne få et fællesskab med andre mennesker i nærheden og alle de muligheder Sjællandsk Muld stiller i udsigt, vil give mig mod på at tage et stort skridt i livet og forlade min dejlige have. Jeg bor på26ende år i et rækkehuskvarter, og det at kende sine naboer, hjælpes ad, deleredskaber og alt muligt er allerede en del af min hverdag, og mere af det villevære dejligt.

 

Pernille

Hvem er du/I?

Jeg har lige opdaget Sjællandsk muld og er begejstret. Jeg arbejder som ernæringsspecialist hos FN organisationen IAEA i Wien. Deryder jeg teknisk bistand til udviklingslande indenfor ernæring, primært brugen af stabile isotoper til bestemmelse af ernæringsstatus. Ja, det er lidt nørdet.Men til sommer 2024 skal jeg tilbage til Danmark og leder efter at indgå i et givende fællesskab på landet og stadig tæt på byen. Jeg er 56 år og ser frem til at arbejde mindre end nu i mit næste kapitel, som kunne udspille sig iSjællandsk muld. Jeg har ingen børn, men har altid haft børne- og dyretække.Før min akademiske karriere, har jeg arbejdet i integreret institution, haft et skønt halvt år som landbrugsmedhjælper i Island, og arbejdet som forskningslaborant. Jeg har boet en del år i hhv Guinea-Bissau og Etiopien i forbindelse med mit tidligere arbejde på Kbh Universitet. Jeg er dedikeretcyklist, har haft kolonihave, og kunne godt tænke mig at fårene skulle vogtes af et par alpakaer. Jeg holder af det simple liv, lange gå- og cykelture, ogtager gerne fra i fællesskaber. Har boet i andelsbolig i Kbh, hvor jeg var i bestyrelsen, og har bidraget aktivt til Kbh Fødevarefællesskab. I Wien plukkerjeg vin som frivillig i weekender i efteråret. Jeg elsker at kitte og malevinduer og gør det ordentligt. Jeg tager også meget gerne fra i stalden medfodring og udmugning. Det er vigtigt for mig at forsøge at leve bæredygtigt ogtage ansvar for en bedre verden, men er ikke fundamentalist. 

Hvorfor vil du gerne bo i Sjællandsk Muld?

Fordi jeg gerne vil være en del af et selvforsynendefællesskab, dog som selvstændig enhed. Jeg bidrager gerne til meningsfyldte, produktive fællesskaber; er dog introvert af natur og fungerer godt i egetselskab, og har brug for at kunne trække mig tilbage for mig selv.

Nye familier på vej

Endvidere er det to købsaftaler i proces, med to forrygende familier, som jeg vender tilbage med så snart de er på plads.

Så nu har vi reelt faktisk kun bolig 11 (T4’eren på toppen af landsbyen) og bolig 3 (T1’er helt nordpå) ledig.

  

Slut her fra sommerlandet. Som altid: Skriv eller ring endeligt hvis der er noget. – men den lille disclaimer, at de næste par ferieuger vll svartiden være lang :)

 

Skrevet af

Loop Arkitekter

Lars Lundbye

Founding Partner

lars@almenr.dk

Kære alle

Sommersol, vandkampe og grillaftener ruller hen over os – jeg har selv taget mig den frihed at rykke i mit dele-sommerhus og arbejderderfra her den sidste uge (når jeg ikke piller tæger af knæhaserne) indenferien endeligt bandlyser min computer :) Så jeg vil benytte lejligheden til et sidste nyhedsbrev inden ferien...

Nyhedsbrevet her er en let eklektisk samling updates, da I jo løbende får info fra både byggegruppen, energigruppen, fælleshusgruppen og fra Michael vedr. tilvalgsprocessen. Så jeg vil prøve at undgå gentagelser, men blot tage nogle udvalgte emner med: Byggemodning er i fuld sving, hovedprojektet er færdigt og vi skal nu gennemføre bygherregranskning, fælleshuset går snart i projekterings-mode sm. med Genbyg, tinglysninger i store mængder er i gang og meget andet godt ;)

De bedste sommerhilsner

/Lars og hele holdet

Byggeprocessen

Modning af grunden

Som I, der kommer på grunden, har (be)mærket, kører byggemodningen på fuld damp. Martin Hansen (projektleder for jord-entreprenøren) og co graver og lægger rør.: De er halvvejs færdige med kloak – er startet udenfor matriklen og er nu i gang indenfor matriklen – forventer af være færdige 1. uge i august. Øvrige forsyningsarbejder igangsættes primo august

Vi har en mindre udfordring med det lille område ved p-pladsen(dér hvor bonden nok har ordnet traktorer i sin tid og vi har fundet lidt olie),som graves væk nu, og vi fik også sendt en OBS afsted mht at beskytte de eksisterende træer, da vi synes nogle byggematerialer var placeret for tæt på, og EogP har meddelt at materialerne er blevet flyttet og at planen er at rodzonen bliver indhegnet.

Alt i alt synes vi, det ser fornuftigt ud.

Hovedprojekt og bygherregranskning

Hovedprojekteringen er nu formelt færdig. ”Hovedprojekteringen”er den proces hvor EogP med EFFEKT og Viggo Madsen har detailprojekteret dethele og omsat skitserne til egentligt bygbart projektmateriale. Den næste vigtige milepæl er det, man kalder ”bygherregranskning” (som grundet sommerferien er planlagt til de to første uger i august). Her går vi (Almenr og SjM byggegruppe) hovedprojektet igennem og kommenterer de ting, vi evt. vil have rettet.

Vi ved allerede nu, at der er nogle emner, da vi tidligere har fanget dem og aftalt, at de kommenteres i granskningen, da holdet ikke kunne nåat lave dem om inden. Især placering af solceller, omfang og opbygning af støttemure (vi vil undgå beton så meget som muligt), LAR-renderne (bredde og udformning jvf planerne med Jannick), og vi regner også med at finde andre ting som så skal diskuteres/forhandles med EogP og rettes til.

Når det er sagt, så er det min (og alle andres) klare oplevelse, at vi i meget stor grad er lykkedes at komme i land med dé arkitektoniske visioner, bæredygtige mål og materiale-ønsker, som vi havde ved starten – hvilket bestemt ikke er normen i byggebranchen, hvor der typisk laves alt for mange kompromisser og nedskæringer i hovedprojektet! Stort bifald til Per, Thomas og holdet fra EogP, der virkeligt har lagt sig i selen for at løfte visionerne. Og stort bifald til jer selv, der jo allerede før vi trådte til, havde været igennem den lidt hårde proces, men at skære ind til benet :)

Justeret tidsplan kommer i august

Vi er ved at lande de komplikationer, som jeg før har skrevet om vedr. jura, energiprojektet mv., og det betyder bl.a. at Martin Kjær Ottesen (EogPs byggeleder for SjM) nu er i stand til at justere tidsplanen, sm jeg sendte ud i sidste nyhedsbrev. Den justerede plan forventer vi at få primo august når Martin er tilbage fra ferie – og der er pt ikke noget, der tyder på forsinkelser ifht. til det seneste nyhedsbrev.

Fælleshus

Vi har haft meget konstruktive design-workshops. Fælleshusgruppen er kommet med en række super inputs som næsten alle er blevet inkorporeret i designet. Og vi er også meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at få Genbyg på til fælleshuset. Vi har planlagt workshop med fælleshusgruppen hos Genbyg om eftermiddagen 2. eller 3. fredag i august. Vi sender besked ud, så snart Genbyg er tilbage fra ferie.  Det bliver superspændende at grave os ned i hvad det giver at muligheder for genbrug og upcycling– både for miljøet og for æstetikken.

Tinglysning og vedtægter

Hovedmatriklen er nu tinglyst og vi er tæt på en tinglysning af enkelmatriklerne. Før skøderne kan laves, skal der tinglyses en række servitutter og lign. – bl.a. SjM grundejerforeningens vedtægter, Hyllegårdensvedtægter, energifælleskabets vedtægter, og teknikskurene som skal tinglyses til energifællesskabet. De er næsten alle klare – dog er grundejerforeningens vedtægter i proces, så vi er sikre på, de kan blive godkendt hos det offentlige og i realkredit, hvorfor vi bruger det sæt vedtægter, vi i Almenr har udviklet i dialog med realkredit og fået godkendt i tinglysningen før (De kan så ændres om ønsket når foreningen er fuldtallig på en generalforsamling). Vedtægtsgruppen mødes primo august og kommenterer dette sæt og derefter kan tinglysningerne sættes i gang. Når vi fremskynder denne proces (der jo ellers var planlagt til foråret)skyldes det, at selvbyggerne gerne skal have deres skøder tidligere, så de kan bruge det til deres banker.

Pantebreve og vores snedige greb for at undgå dobbeltafgift

Vi tinglyser netop nu i Fridlev-projektet pantebrevsmodellen, som jeg tidligere har beskrevet, og hvis tinglysningen som forventet går glat igennem, gennemfører vi også den i SjM – og sparer en masse penge ;) Vi har haft Bettina Erringsø (SjM-foreningens advokat) med i loopet så modellen så er clearet dér.Jeg sender præcise retningslinjer ud i appendikset til købsaftalen (hvor vi samler de vigtigste ting sammen) lige efter sommerferien.

Tilvalgsproces

Michaels seneste tilvalgs-brev(e) fra juni dækker godt status på selve processen, så her vil jeg ikke tilføje noget.

Forklaring på priser på individuelle tilvalg

Til gengæld har jeg, sammen med Jesper Boilesen og Per Feldthausgået i dybden hos EogP for at forstå, hvorfor nogle at tilvalgspriserne virker høje,så jeg vil lige dele vores indsigter om dette….

Som jeg har fortalt om før, vidste vi selvfølgeligt godt, at vi – når vi i stedet for fælles valg (”kollektivt tilvalg”) hvor EogP kan forhandle storrabatter (en model vi med held bruger fx i Fridlev, men som jo ikkehar været mulige i SjM pga mandatet om at holde prisen) til individuelle tilvalg, hvor der kun i begrænset omfang gives rabat – vil være højere priser.Men vi har alligevel undret os over de ekstraudgifter, der synes lagt på, så dem har vi gravet i og opsummeret giver dialogen med EogP en rimeligt god forståelse for dels hvorfor priserne er svære at forstå, hvis man bare slår materialeprisen op på nettet, dels har det også givet os en accept at EogPs reelle omkostninger:

  • EogP’s beregning af”standardpriser” tager udgangspunkt i den rå materialeprise plus 27%. De 27% dækkerarbejdsløn til håndværkere inkl. sociale ydelser, udgifter til byggeplads, kvalitetssikring, risikodækning og E&P’s dækningsbidrag.
  • Denne standardpris tillægges ved tilvalg 20% til dækning af tilretning af projektmateriale af hhv. projekteringsleder og rådgivere, koordinering af tilvalget mellem byggeleder og projektudvikling, håndtering af ekstra materialer på byggepladsen af hhv. håndværkere og pladsmand, EogPs risikodækning og EogP’s dækningsbidrag.
  • Fra Almenrs side har vi valgt ikke at beregne ekstraudgifter foruden den faste aftalte bygherremargin på 10% til håndtering af hele tilvalgsprocessen ogrisiko- og ansvarsdækning.
  • (Og så skal man også være obs på at priserne er tillagt moms (25%))

Vi har også spottet nogle enkeltefejl som rettes.

Det betyder også, at det helt reelt i nogle tilfælde bedre kan betale sig – rent økonomisk – selv at lave noget efter indflytning. Det vil altid være billigere fx selv at installere en anden opvaskemaskine end at ændre standarden.

Min egen konklusion er dels at priserne, selvom nogle i første omgang virkede noget høje, er fair nok med EogPs ekstra-omkostninger taget i betragtning! Men også at tilgangen med individuelle tilvalg (som er den traditionelle projekt-købstilgang), i fremtiden bør minimeres til fordel for kollektive tilvalg, hvor de ppgraderede fællesvalg så vidt muligt bliver en nye ”standard”-løsninger og hvor man derfor kan spare stor del af ekstraarbejdet. Jeger helt med på de særlige vilkår, SjM har givet os omkring dels låst pris dels hurtig eksekvering, og indenfor de vilkår er det lykkedes rigtigt fint med at opnå et stort antal muligheder, som langt de fleste af jer har udnyttet til mere personlige valg, men i fremtiden bør vi helt klart fortsætte med kollektive tilvalg som første valg i så stort omfang som muligt og give køb på så stor individualisering.

Og til slut en lille bøn herfra: Jeg oplever, at tilvalgsprocessen ret paradoksalt har givet noget knas hos alle. Husk hele tiden, at vi er sammen om ambitionen om at skabe så gode muligheder som muligt for hver enkelt og for fællesskabet – det havde været 1000 gange lettere at køre standard på det hele, men vores fælles ønske har været at skabe frie valg. Det er ikke et masseprodukt som en bil med standard valgmuligheder, man køber her, men et helt unikt arkitekt-tegnet hus med masser af unikke materialer og byggetekniske løsninger– og med tilvalg så giver det masser af ekstra komplikationer. Jeg ved hvor meget der arbejdes hos alle for at det lykkes så derfor: Lad os sammen være taknemmelige for det store udfaldsrum og også acceptere, at det faktisk er komplekst!  ;)

 

Velkommen til Pauline, Pernille og Emil!

Nye skønne familier er blevet en del af vores fællesskab. Emil kender I jo, da han har været med længe, men Pauline og Pernille er helt nye, så her er lille intro i egne ord fra deres respektive ansøgninger: 

Pauline

Hvem er du/I?

Jeg er 63 år og bor for mig selv i et rækkehus med have og kat - haven er min store interesse. Køkkenhave, blomster, frugt og bær. Jeg arbejder som malerikonservator på Statens Museum for Kunst, hvor jeg også er arbejdsmiljørepræsentant. Jeg skal derfor afsted med offentlig transport til daglig i en årrække fremover.

Jeg holder af at lave mad med grøntsager fra haven og gode råvarer hver dag til mig selv, og sammen med andre ville være herligt. Er praktisk med hænderne, bakser med vedligehold, strikker, sylter og syr, og er meget glad for dyr. Jeg er et hjemmemenneske - det er nok mine gamle bondegener. Jeg er god til at pusle rundt selv inde og ude, og glad for at lave noget sammen med andre store som små. Jeg træner udendørs med en flok kvinder fra mit nabolaghele året i alt slags vejr. Jeg elsker at være ude i haven og kan altid finde på noget.

Jeg kan bidrage med at lave køkkenhave, madlavning, håndarbejde, pasning af dyr, være med til at skabe noget sammen med andre. Trorstadig jeg kan lære nye ting - det med fermentering vil jeg gerne finde ud af.Jeg kan være med til at lave en gravefri køkkenhave, plante bærbuske, frugttræer og vild med vilje steder.

Hvorfor vil du gerne bo i Sjællandsk Muld?

Jeg vil gerne flytte tæt på naturen.  Jeg har brug for mindre personlig plads at bo på indenfor, men kan dog ikke leve uden mulighed for at træde ud på terrassen i min egen lille have. Det at kunne få et fællesskab med andre mennesker i nærheden og alle de muligheder Sjællandsk Muld stiller i udsigt, vil give mig mod på at tage et stort skridt i livet og forlade min dejlige have. Jeg bor på26ende år i et rækkehuskvarter, og det at kende sine naboer, hjælpes ad, deleredskaber og alt muligt er allerede en del af min hverdag, og mere af det villevære dejligt.

 

Pernille

Hvem er du/I?

Jeg har lige opdaget Sjællandsk muld og er begejstret. Jeg arbejder som ernæringsspecialist hos FN organisationen IAEA i Wien. Deryder jeg teknisk bistand til udviklingslande indenfor ernæring, primært brugen af stabile isotoper til bestemmelse af ernæringsstatus. Ja, det er lidt nørdet.Men til sommer 2024 skal jeg tilbage til Danmark og leder efter at indgå i et givende fællesskab på landet og stadig tæt på byen. Jeg er 56 år og ser frem til at arbejde mindre end nu i mit næste kapitel, som kunne udspille sig iSjællandsk muld. Jeg har ingen børn, men har altid haft børne- og dyretække.Før min akademiske karriere, har jeg arbejdet i integreret institution, haft et skønt halvt år som landbrugsmedhjælper i Island, og arbejdet som forskningslaborant. Jeg har boet en del år i hhv Guinea-Bissau og Etiopien i forbindelse med mit tidligere arbejde på Kbh Universitet. Jeg er dedikeretcyklist, har haft kolonihave, og kunne godt tænke mig at fårene skulle vogtes af et par alpakaer. Jeg holder af det simple liv, lange gå- og cykelture, ogtager gerne fra i fællesskaber. Har boet i andelsbolig i Kbh, hvor jeg var i bestyrelsen, og har bidraget aktivt til Kbh Fødevarefællesskab. I Wien plukkerjeg vin som frivillig i weekender i efteråret. Jeg elsker at kitte og malevinduer og gør det ordentligt. Jeg tager også meget gerne fra i stalden medfodring og udmugning. Det er vigtigt for mig at forsøge at leve bæredygtigt ogtage ansvar for en bedre verden, men er ikke fundamentalist. 

Hvorfor vil du gerne bo i Sjællandsk Muld?

Fordi jeg gerne vil være en del af et selvforsynendefællesskab, dog som selvstændig enhed. Jeg bidrager gerne til meningsfyldte, produktive fællesskaber; er dog introvert af natur og fungerer godt i egetselskab, og har brug for at kunne trække mig tilbage for mig selv.

Nye familier på vej

Endvidere er det to købsaftaler i proces, med to forrygende familier, som jeg vender tilbage med så snart de er på plads.

Så nu har vi reelt faktisk kun bolig 11 (T4’eren på toppen af landsbyen) og bolig 3 (T1’er helt nordpå) ledig.

  

Slut her fra sommerlandet. Som altid: Skriv eller ring endeligt hvis der er noget. – men den lille disclaimer, at de næste par ferieuger vll svartiden være lang :)

 

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme