SjM nyhedsbrev 21. september 2023

Byggefællesskab

SjM nyhedsbrev 21. september 2023

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kære alle 

Så er der nyhedsbrev igen med en blandet bolsjebutik så I kan følge med i nogle af de mange processer, der kører.  

Du kan læse om:

·     Vi har fået en opdateret tidsplan med de vigtigste milepæle.

·     Skurvognsbyen er ved at blive sat op.

·     Forsyningen er (efter mange genvordigheder)gravet ned.

·     Granskningen af tegningerne til jeres egne boliger inkl. tilvalg nærmer sig.

·     Nyt om fælleshuset og vores ambition om at få genbrugsmaterialer så meget som muligt i spil.

·     Nyt om vedtægtsprocessen,  

·     … Og så er der ikke mindst en præsentation af desidste skønne medlemmer af fællesskabet, så SjM nu (næsten) erfuldtalligt.  

SjM nyhedsbrev 20. sept 2023

 

Opdateret tidsplan for byggeprocessen

Så har vi – endeligt! – fået en opdateret tidsplan fra entreprenøren. Jeg har mange gange underholdt med, at det ambitiøse energiprojekt mildest talt har givet os grå hår samt en forsinket tidsplan, da byggeriet har været afhængigt af at få forsyningen i jorden.

Som I har hørt løbende fra Tania, har Energifælleskabet haft udfordringer med rådgivere, entreprenører, lovgivning og meget andet. Det har betydet, at Enemærke& Petersen har været meget tøvende med at komme med tidsplanen. Men nu er det endeligt på plads!

Et af de greb, vi endte med at måtte lave, var at adskilleSjMs forsyningsenterprise fra den store HH-enterprise, så vi kunne få Enemærke & Petersen og Søren Christiansen (vores jordentreprenør) til at grave brinekredsen lokalt ned i SjM, hvorfra den så senere kan tilsluttes det storeanlæg. Det er nu næsten færdigt, hvorfor jord-enterprisen og modningen med resten for alvor er kommet videre.

Som I kan se af nedenstående, tror Enemærke & Petersenstadigt på en overdragelse i oktober ved at flytte rundt på og accelerere en række processer.

OBS: Jeg vil godt lige understrege, at vi (som man siger: brændt barn skyr ilden) er meget forsigtige med at lave den formelle varsling af indflytning endnu og venter –­ som også købsaftalens §4.2 beskriver – ­ med at melde formel indflytning, indtil vi er sikre på at hovedentreprisen er i gang. Vi håber på at kunne komme med den egentlige varsling senest om et par mdr. når vier sikre på at entreprisen kører for fuld damp. Men altså lige nu ser det fornuftigt ud og vi krydser fingre for at det holder.

 

Ny byggeleder: Niels Henrik Westergaard

Der er ny vigtig mand på teamet: Niels overtager byggeledelsen fra Martin, som jeg samtidigt skal hilse mange gange fra og sige tak for et godt samarbejde. Niels er projektchef i EogP og kommer med stor erfaring. Med Thomas Hansen som byggefællesskabets ”controller” og Niels som EogPsbyggeleder har vi en stærk ledelse på pladsen.

Niels Henrik Westergaard fra EogP

Samtidigt rykker en række af de skønne håndværkere løbende med fra Fridlev til SjM – hvorfra de både kan trække på erfaringer og læring og på de gode samarbejdsrelationer, der er opbygget. Fridleverne udtrykker generelt stor tilfredshed og oplever dygtige og venlige håndværkere ;).

Granskning af hver bolig ca medio okt

Vi regner med at få opdaterede hovedprojekt-tegninger i uge 42, hvorefter vi sender dem ud til jer alle til granskning. De bør indeholde alle jeres tilvalg. En lille detalje som vi nok skal gentage når får tegningerne: Husk at tegninger mv bruger jeres P-numre (projekteringsnumre) – jvf listen nedenfor over alle boliger :)

Tinglysningsafgiftsmodellen ser ud til at blive godkendt

Vores fælles model, hvor vi sparer dobbelt tinglysningsafgift ved at I hver især overtager en del-pantebrev fra byggeselskabet i stedet for at udstede et nyt, testes netop nu ved tinglysning på Fridlev og det ser ud til at gå glat igennem.Tak til DLA Piper der hjalp med formaliseringen. 

Fælleshus-workshop: Igen går SjM foran for større bæredygtighed!

Vi afholdte en workshop d. 25. august på genbrugsmarkedetG enbyg. Jesper, der er en af de to stiftere af Genbyg, viste rundt og fortalte om mulighederne. Fælleshusgruppen, Per Feldthaus og undertegnede fra Almenr, Gitte fra Effekt og Jakob og Niels fra EogP fik diskuteret og peget på en række konkrete ideer til genbrug, som nu skal designes ind.

Vi er jo allerede pionerer i SjM med vores integration af genbrug i tilvalgene, fx med Dinesen-gulvene, hvor afskårne Dinesen-planker, der ellers skulle kasseres, sættes sammen i et mønster af varierende længder og bredder, Junckers bøge-gulvene, hvor træpropper bliver sat ned i tidligere sømhuller igenbrugsplankerne, og de lydabsorberende og brandsikrende Troldtekt-genbrugsplader.

Og if ælleshuset går vi endnu videre: Selvfølgelig gulve og lofter af genbrugsmaterialer, men også f.eks. reoler baseret på gamle egeplanker elle rskillevægge designet af smukke gamle vinduespartier. Noget vil være ”løsøre”,vi skal tage stilling til. Noget vil kunne indbygges. På workshoppen gav vi hånd på at vi alle ønsker om at gå langt – og har nu givet Effekt mandat – med Per som sparring – til at komme med oplæg til fede løsninger til fælleshusgruppen.

Og igen vil jeg godt rose hele vejen rundt: Det kræver et stærkt samarbejde og en god portion vilje i hele værdikæden – fra bygherre til entreprenør og arkitekt og ikke mindst selve slutbrugeren – hvis man ønsker at gøre den grønne omstilling i byggebranchen til en realitet.

Det, at I som slutbrugerne i et byggefællesskab er med hele vejen i partnerskabet, gør det muligt sammen at beslutte miljøvenlige løsninger, der ellers har svære kår i byggebranchen. For det er stærkt nødvendigt med nytænkning og gode rollemodeller, når byggebranchen står for over en tredjedel af alt CO2 i Danmark, og den også er berygtet for at efterlade enorme mængder af affald. Ved at genbruge materialer reducerer vi efterspørgslen på jomfruelige ressourcer og den negative påvirkning på klodens økosystemer.

 

Genbrugsvinduer hos Genbyg

Åndbare huse

Apropos miljø og vores design af mere bæredygtige og sunde huse, så er en af de store”innovationer ” i SjM (og Fridlev), at vi er lykkedes med noget så ”gammeldags”som åndbare facader, hvor fugt transporteres ud og ind i organiske materialer i stedet for at blive stoppet af dampspærrer, rockwool og plastik.

Vi tror på, det giver et sundere og rarere indeklima – og grundlæggende er bedre og mere bæredygtig byggeskik. Men vi er også klare ovre, at vi igen her er pionerer og derfor vil vi sætte en række sensorer (hvor vi har indgået et samarbejde med Woodsense i vægge og lofter, så vi realtime over både byggeproces og over de første år kan måle fugtighed og vandring. IOT i praksis.Vi har også en ekstra runde ingeniøranalyser på sagen, som jeg kan fortælle om i næste nyhedsbrev.

Bofællesskabets vedtægter

Der er som I ved flere foreninger og dermed flere vedtægter i spil og der kører  en større proces mht tinglysning af både den store HH grundejerforenings vedtægter og AMBA energifælleskabets vedtægter.

Og vi har haft et løbende projekt som flere af jer er involveret i, med at få skabt et godt sæt vedtægter til selve SjM-foreningen. Den skitse, der lå i bilagsmappen dækkede jo den nu ikke længere gyldige situation, hvor foreningen selv skulle være bygherre. Derfor skal der et nyt sæt på plads, der passer til bofællesskabet. Som et udgangspunktat arbejde fra, har jeg givet vedtægtsgruppen det standardsæt vi i Almenr har udviklet,og som vi ved godkendes hos både kreditforeninger, kommuner og tinglysning. Og vedtægtsgruppen sidder nu i disse måneder og gennemarbejder disse. Målet er, atder er et sæt klart i december.

En af øvelserne for gruppen er at skabe vedtægter, der er juridisk præcise om fx beslutningsprocesser, men ikke lægger benspænd ud for godkendelse og tinglysning – og så parallelt med dette skabe en sæt ”bofællesskabets husregler”der ikke tinglyses, men er de faktiske leveregler for fællesskabet og kan være meget mere værdibårne.

Det fælles tredie

Og mens vi er ved det værdibårne: Mulderne er allerede langt i opbygning af den sociale kapital og det er nu, mens byggeriet godt i gang, perfekt timing til at formalisere den ”træning”, der skal gøre fællesskabet stærkt og kompetent før indflytning. Der er masser af kompetencer i SjM til og i Almenr vil vi gerne hjælpe med værktøjer og best practice efter behov.

Vi vil gerne samle jeres input til hvad I hver især føler der er behov for at arbejde med og har til det formål et lille spørgeskema som jeg håber I vil svare på, da det vil hjælpe jer og os med at planlægge workshops så relevante som muligt.

Konkrete forløb der har været talt om, er bl.a.:

-      SjMs ” fælles tredje” – alt det der er imellem os og samler os. Det handler om principper og leveregler, der foldes ud i manifest, årshjul og forventninger til aktiviteter – og også demokratiske gode vaner og spilleregler.

-      Samtaler og konfliktløsning: Fællesskaber kræver evnen til at indgå kompromisser og løse konflikter på en god måde. Værktøj som girafsprog, tilgange som sociokrati og et mindset der rummer forskellighed er  komponenter i den sociale kompetences værktøjskasse.

-      Beslutninger: Hvordan og i hvilke sammenhænge? Gode fællesskaber har typisk gode beslutningsprocedurer, der balancerer det agile/fleksible med det regulerede.

-      Økonomi: Hvordan værdisætter vi tid, penge og energi?

-      Miljø/økologi: Hvis vi lykkes med en god fælles fortælling og gode sociale kompetencer, så vil bedre og mere ansvarlig adfærd oftehelt automatisk opstå. Og samtidigt kan vi skærpe SjMs særlige ambitiøse profil, hvis vi forstår mulighederne (fx graden af selvforsyning, graden af deling, gradenaf monitorering)

Helt lavpraktisk skal der være tovholdere, der står for de enkelte workshops, der kan afvikles hen over det næste år. I Almenr kan vi hjælpe både med værktøjer og processer efter behov, så de af jer der har viden om emner eller lyst til at drive processen, er meget velkomne til at række ud.  For at gøre det konkret vil jeg indsamle emner og behov og beder jer kort at svare på disse 5 spørgsmål, hvorefter jeg sender det til de af jer, der melder jer som tovholdere.

SVAR PÅ SPØRGSMÅL VED AT KLIKKE HER 

Nu er fællesskabet (næsten) fuldtalligt!

Der har været mange gode familier forbi SjM og Almenr det sidste halve år og mange afjer har haft samtaler med interesserede. Af de mange, der har ansøgt, har vi ”nudget” nogle ud igen, da vi ikke vurderede de passede til SjM, og andre har ikke kunnet få deres bank med ombord.

Men stille og roligt har vi fundet familier, der både matcher SjMs værdier, visioner og fællesskab og kan købe. Det har været en sjov og lidt udfordrende proces, hvor vi hele tiden har skullet have is i maven med fast tro på, at vi nok skulle få solgt, så vi kunne tillade os at vælge de bedste – og det synes jeg er lykkedes godt.

Det gælder også bolig 16, 19 og 29, der jo har været til salg fra tidl medlemmer og hvor vi fandt skønne interesserede til sælgerne, så vi nu også formelt vinker farvel til Anders&Nathali, Max&Lisbeth og Tobias&Marie: Vi håber at se jer til fester i Sjællandsk Muld og held og lykke med alt.  

Så denne gang kan vi byde velkommen til fire nye familier i SjM (og fejre at vi nu er (næsten) fuldtallige!

Jonas og Benedicte i Mulden 24. Ja det siger jo noget om kvaliteten af SjM, at Almenrs helt egen Jonas vælger at blive beboer sammen med Benedicte ;)

”Jonas er 32 år, fra stenbroen og har boet tæt og langt fra ækvator. Nybegynder-vinterbader, surfer og håndværker. Er typen der kan li ’at skabe ting –digitalt og fysisk med andre. Jonas er i øvrigt partner og medstifter af Almenr. Bene er 29 år, opvokset på det vilde Vestegnen, og har boet på Nørrebro de sidste 10 år. Hun bringer go’ energi til alt hun laver - og ser specielt frem til at lære en masse fra fællesskabet i Mulden. Jonas og Bene er madglade, naturglade, fællesskabsglade og kan næsten ikke vente til gus, fester i laden, får og bulderbylivet.”

Sophie og Günther i Mulden 30. I citat fra ansøgningen:  

”Jeg, Sophie, er lektor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet, hvor jeg pt arbejderpå et projekt om mad og landbrug i dansk litteratur og hvordan vi kan ændrevores måde at leve på i en mere økologisk retning. Jeg har også en praktisk interesse i nye måder at dyrker jorden på. Desuden har jeg erfaring i at oprette bofællesskaber. Min kæreste, Günter Rose, er arkitekt og arbejder professionelt med Baugruppen, byggefællesskaber som SjM, i Tyskland. Vi har en særlig interesse i bofællesskaber, natur og bæredygtig levevis. Vi vil gerne bo på landet og elsker området omkring Hvalsø, det er bare et vidunderligt sted. Vi vil gerne arbejde sammen med andre – i første omgang vil vi bl.a gernebidrage til arbejdsgrupperne om Dyr, have og jorddyrkning og Teknik og husdesign”

 

Tone i Mulden49. I citat fra ansøgningen:  

”Jeg er en 58-årig kvinde, uddannet i design og har desuden en Master kommunikation. Jeg er selvstændig og arbejder hjemmefra på 12. År. Jeg har en søn på 22 år,som lever sit eget studieliv i byen. Jeg er engageret i samfund og kultur og er desuden et hobbymenneske - tegning, keramik, syning oa. Dyrker yoga dagligt og vandrer af og til. Jeg ønsker at være en del af et fællesskab og bidrage til det sociale liv omkring mig i hverdagen. Natur og bæredygtighed er noget, der optager mig og jeg overvejer derfor at tage springet og skifte Amager Fælled udmed den sjællandske muld.
Jeg vil gerne bidrage i arbejdsgrupper omkring Dyr, have og jorddyrkning, Teknik og husdesign, Fællesfaciliteter, Ritualer og begivenheder, Demokrati og husorden.

 

Søren og Estrid i Mulden 9. I citat fra ansøgningen:  

”Vi er garvede kollektivister, som lige nu bor i et dejligt stort familiekollektiv i Vanløse. Kollektivet hedder Rabarberpaladset og består af tre familier med snart syv børn tilsammen og en enkelt single. Søren er selvstændig filmproducent og journalist og Estrid er gymnasielærer. Vi kan lide friluftsliv, madlavning og mountainbike – ok, Estrid kører ikke så megetmountainbike for tiden, da hun skal føde vores første fælles barn om en lille måneds tid. Vi har Idunn, Sørens datter, halvdelen af tiden. Hun er 11 år og går i skole i Albertslund, som fra Hvalsø vil være inden for kørerækkevidde. Hun er en kreativ og udadvendt pige, som går til spejder hver tirsdag. Vi kan rigtig godt lide at have et fællesskab omkring os. Vi kan lide at være en del af noget større, at bygge ting og vedligeholde hjemmet sammen. Lige nu foregår det i et kollektiv, hvor alting er fælles. Det er dejligt med fællesmiddage næsten hver dag, arbejdsdage og samvær, men vi kunne godt tænke os at bo et sted, hvor vi har lidt mere privatliv og kan lave en kop kaffe uden at der nødvendigvis er andre i køkkenet.  Vi vil gerne være tættere på naturen ogvi vil gerne bo et sted med fællesskab. SjM lyder helt rigtigt :-)
Arbejdsgrupper:Teknik og husdesign, Fællesfaciliteter”

 

Så afventer vi kun  Mulden 6 – som har flere interesserede, men som vi holdertil en skøn familie, som vi tror meget på, men som lige skal have de allersidste ting på plads med banken. De har allerede været med til fællesmiddag, så I kender dem nok allerede, men jeg afslører, belært af tidl., først formelt hvem når det er helt på plads ;)  

Det var alt for nu (eller rettere: Jeg kunne fortsætte længe endnu, men det var det jeg havde valgt til denne gang ;)

De allerbedste hilsner

/Lars

I øvrigt er nyhedsbrevet meget eksotisk skrevet fra mit arbejdsbord på Sea Ranch i Californien, hvor jeg besøger forskellige ”intentional communities” som det hedder her – og kigger på arkitektur: Sea Ranch er faktisk en af mange arkitektoniske forbilleder for Almenr og også SjM ;) bl.a. med trækonstruktioner, ubehandlet træ, og brugen af dobbelthøjde, som det ses her th for mit arbejdsbord:

Skrevet af

Loop Arkitekter

Lars Lundbye

Founding Partner

lars@almenr.dk

Kære alle 

Så er der nyhedsbrev igen med en blandet bolsjebutik så I kan følge med i nogle af de mange processer, der kører.  

Du kan læse om:

·     Vi har fået en opdateret tidsplan med de vigtigste milepæle.

·     Skurvognsbyen er ved at blive sat op.

·     Forsyningen er (efter mange genvordigheder)gravet ned.

·     Granskningen af tegningerne til jeres egne boliger inkl. tilvalg nærmer sig.

·     Nyt om fælleshuset og vores ambition om at få genbrugsmaterialer så meget som muligt i spil.

·     Nyt om vedtægtsprocessen,  

·     … Og så er der ikke mindst en præsentation af desidste skønne medlemmer af fællesskabet, så SjM nu (næsten) erfuldtalligt.  

SjM nyhedsbrev 20. sept 2023

 

Opdateret tidsplan for byggeprocessen

Så har vi – endeligt! – fået en opdateret tidsplan fra entreprenøren. Jeg har mange gange underholdt med, at det ambitiøse energiprojekt mildest talt har givet os grå hår samt en forsinket tidsplan, da byggeriet har været afhængigt af at få forsyningen i jorden.

Som I har hørt løbende fra Tania, har Energifælleskabet haft udfordringer med rådgivere, entreprenører, lovgivning og meget andet. Det har betydet, at Enemærke& Petersen har været meget tøvende med at komme med tidsplanen. Men nu er det endeligt på plads!

Et af de greb, vi endte med at måtte lave, var at adskilleSjMs forsyningsenterprise fra den store HH-enterprise, så vi kunne få Enemærke & Petersen og Søren Christiansen (vores jordentreprenør) til at grave brinekredsen lokalt ned i SjM, hvorfra den så senere kan tilsluttes det storeanlæg. Det er nu næsten færdigt, hvorfor jord-enterprisen og modningen med resten for alvor er kommet videre.

Som I kan se af nedenstående, tror Enemærke & Petersenstadigt på en overdragelse i oktober ved at flytte rundt på og accelerere en række processer.

OBS: Jeg vil godt lige understrege, at vi (som man siger: brændt barn skyr ilden) er meget forsigtige med at lave den formelle varsling af indflytning endnu og venter –­ som også købsaftalens §4.2 beskriver – ­ med at melde formel indflytning, indtil vi er sikre på at hovedentreprisen er i gang. Vi håber på at kunne komme med den egentlige varsling senest om et par mdr. når vier sikre på at entreprisen kører for fuld damp. Men altså lige nu ser det fornuftigt ud og vi krydser fingre for at det holder.

 

Ny byggeleder: Niels Henrik Westergaard

Der er ny vigtig mand på teamet: Niels overtager byggeledelsen fra Martin, som jeg samtidigt skal hilse mange gange fra og sige tak for et godt samarbejde. Niels er projektchef i EogP og kommer med stor erfaring. Med Thomas Hansen som byggefællesskabets ”controller” og Niels som EogPsbyggeleder har vi en stærk ledelse på pladsen.

Niels Henrik Westergaard fra EogP

Samtidigt rykker en række af de skønne håndværkere løbende med fra Fridlev til SjM – hvorfra de både kan trække på erfaringer og læring og på de gode samarbejdsrelationer, der er opbygget. Fridleverne udtrykker generelt stor tilfredshed og oplever dygtige og venlige håndværkere ;).

Granskning af hver bolig ca medio okt

Vi regner med at få opdaterede hovedprojekt-tegninger i uge 42, hvorefter vi sender dem ud til jer alle til granskning. De bør indeholde alle jeres tilvalg. En lille detalje som vi nok skal gentage når får tegningerne: Husk at tegninger mv bruger jeres P-numre (projekteringsnumre) – jvf listen nedenfor over alle boliger :)

Tinglysningsafgiftsmodellen ser ud til at blive godkendt

Vores fælles model, hvor vi sparer dobbelt tinglysningsafgift ved at I hver især overtager en del-pantebrev fra byggeselskabet i stedet for at udstede et nyt, testes netop nu ved tinglysning på Fridlev og det ser ud til at gå glat igennem.Tak til DLA Piper der hjalp med formaliseringen. 

Fælleshus-workshop: Igen går SjM foran for større bæredygtighed!

Vi afholdte en workshop d. 25. august på genbrugsmarkedetG enbyg. Jesper, der er en af de to stiftere af Genbyg, viste rundt og fortalte om mulighederne. Fælleshusgruppen, Per Feldthaus og undertegnede fra Almenr, Gitte fra Effekt og Jakob og Niels fra EogP fik diskuteret og peget på en række konkrete ideer til genbrug, som nu skal designes ind.

Vi er jo allerede pionerer i SjM med vores integration af genbrug i tilvalgene, fx med Dinesen-gulvene, hvor afskårne Dinesen-planker, der ellers skulle kasseres, sættes sammen i et mønster af varierende længder og bredder, Junckers bøge-gulvene, hvor træpropper bliver sat ned i tidligere sømhuller igenbrugsplankerne, og de lydabsorberende og brandsikrende Troldtekt-genbrugsplader.

Og if ælleshuset går vi endnu videre: Selvfølgelig gulve og lofter af genbrugsmaterialer, men også f.eks. reoler baseret på gamle egeplanker elle rskillevægge designet af smukke gamle vinduespartier. Noget vil være ”løsøre”,vi skal tage stilling til. Noget vil kunne indbygges. På workshoppen gav vi hånd på at vi alle ønsker om at gå langt – og har nu givet Effekt mandat – med Per som sparring – til at komme med oplæg til fede løsninger til fælleshusgruppen.

Og igen vil jeg godt rose hele vejen rundt: Det kræver et stærkt samarbejde og en god portion vilje i hele værdikæden – fra bygherre til entreprenør og arkitekt og ikke mindst selve slutbrugeren – hvis man ønsker at gøre den grønne omstilling i byggebranchen til en realitet.

Det, at I som slutbrugerne i et byggefællesskab er med hele vejen i partnerskabet, gør det muligt sammen at beslutte miljøvenlige løsninger, der ellers har svære kår i byggebranchen. For det er stærkt nødvendigt med nytænkning og gode rollemodeller, når byggebranchen står for over en tredjedel af alt CO2 i Danmark, og den også er berygtet for at efterlade enorme mængder af affald. Ved at genbruge materialer reducerer vi efterspørgslen på jomfruelige ressourcer og den negative påvirkning på klodens økosystemer.

 

Genbrugsvinduer hos Genbyg

Åndbare huse

Apropos miljø og vores design af mere bæredygtige og sunde huse, så er en af de store”innovationer ” i SjM (og Fridlev), at vi er lykkedes med noget så ”gammeldags”som åndbare facader, hvor fugt transporteres ud og ind i organiske materialer i stedet for at blive stoppet af dampspærrer, rockwool og plastik.

Vi tror på, det giver et sundere og rarere indeklima – og grundlæggende er bedre og mere bæredygtig byggeskik. Men vi er også klare ovre, at vi igen her er pionerer og derfor vil vi sætte en række sensorer (hvor vi har indgået et samarbejde med Woodsense i vægge og lofter, så vi realtime over både byggeproces og over de første år kan måle fugtighed og vandring. IOT i praksis.Vi har også en ekstra runde ingeniøranalyser på sagen, som jeg kan fortælle om i næste nyhedsbrev.

Bofællesskabets vedtægter

Der er som I ved flere foreninger og dermed flere vedtægter i spil og der kører  en større proces mht tinglysning af både den store HH grundejerforenings vedtægter og AMBA energifælleskabets vedtægter.

Og vi har haft et løbende projekt som flere af jer er involveret i, med at få skabt et godt sæt vedtægter til selve SjM-foreningen. Den skitse, der lå i bilagsmappen dækkede jo den nu ikke længere gyldige situation, hvor foreningen selv skulle være bygherre. Derfor skal der et nyt sæt på plads, der passer til bofællesskabet. Som et udgangspunktat arbejde fra, har jeg givet vedtægtsgruppen det standardsæt vi i Almenr har udviklet,og som vi ved godkendes hos både kreditforeninger, kommuner og tinglysning. Og vedtægtsgruppen sidder nu i disse måneder og gennemarbejder disse. Målet er, atder er et sæt klart i december.

En af øvelserne for gruppen er at skabe vedtægter, der er juridisk præcise om fx beslutningsprocesser, men ikke lægger benspænd ud for godkendelse og tinglysning – og så parallelt med dette skabe en sæt ”bofællesskabets husregler”der ikke tinglyses, men er de faktiske leveregler for fællesskabet og kan være meget mere værdibårne.

Det fælles tredie

Og mens vi er ved det værdibårne: Mulderne er allerede langt i opbygning af den sociale kapital og det er nu, mens byggeriet godt i gang, perfekt timing til at formalisere den ”træning”, der skal gøre fællesskabet stærkt og kompetent før indflytning. Der er masser af kompetencer i SjM til og i Almenr vil vi gerne hjælpe med værktøjer og best practice efter behov.

Vi vil gerne samle jeres input til hvad I hver især føler der er behov for at arbejde med og har til det formål et lille spørgeskema som jeg håber I vil svare på, da det vil hjælpe jer og os med at planlægge workshops så relevante som muligt.

Konkrete forløb der har været talt om, er bl.a.:

-      SjMs ” fælles tredje” – alt det der er imellem os og samler os. Det handler om principper og leveregler, der foldes ud i manifest, årshjul og forventninger til aktiviteter – og også demokratiske gode vaner og spilleregler.

-      Samtaler og konfliktløsning: Fællesskaber kræver evnen til at indgå kompromisser og løse konflikter på en god måde. Værktøj som girafsprog, tilgange som sociokrati og et mindset der rummer forskellighed er  komponenter i den sociale kompetences værktøjskasse.

-      Beslutninger: Hvordan og i hvilke sammenhænge? Gode fællesskaber har typisk gode beslutningsprocedurer, der balancerer det agile/fleksible med det regulerede.

-      Økonomi: Hvordan værdisætter vi tid, penge og energi?

-      Miljø/økologi: Hvis vi lykkes med en god fælles fortælling og gode sociale kompetencer, så vil bedre og mere ansvarlig adfærd oftehelt automatisk opstå. Og samtidigt kan vi skærpe SjMs særlige ambitiøse profil, hvis vi forstår mulighederne (fx graden af selvforsyning, graden af deling, gradenaf monitorering)

Helt lavpraktisk skal der være tovholdere, der står for de enkelte workshops, der kan afvikles hen over det næste år. I Almenr kan vi hjælpe både med værktøjer og processer efter behov, så de af jer der har viden om emner eller lyst til at drive processen, er meget velkomne til at række ud.  For at gøre det konkret vil jeg indsamle emner og behov og beder jer kort at svare på disse 5 spørgsmål, hvorefter jeg sender det til de af jer, der melder jer som tovholdere.

SVAR PÅ SPØRGSMÅL VED AT KLIKKE HER 

Nu er fællesskabet (næsten) fuldtalligt!

Der har været mange gode familier forbi SjM og Almenr det sidste halve år og mange afjer har haft samtaler med interesserede. Af de mange, der har ansøgt, har vi ”nudget” nogle ud igen, da vi ikke vurderede de passede til SjM, og andre har ikke kunnet få deres bank med ombord.

Men stille og roligt har vi fundet familier, der både matcher SjMs værdier, visioner og fællesskab og kan købe. Det har været en sjov og lidt udfordrende proces, hvor vi hele tiden har skullet have is i maven med fast tro på, at vi nok skulle få solgt, så vi kunne tillade os at vælge de bedste – og det synes jeg er lykkedes godt.

Det gælder også bolig 16, 19 og 29, der jo har været til salg fra tidl medlemmer og hvor vi fandt skønne interesserede til sælgerne, så vi nu også formelt vinker farvel til Anders&Nathali, Max&Lisbeth og Tobias&Marie: Vi håber at se jer til fester i Sjællandsk Muld og held og lykke med alt.  

Så denne gang kan vi byde velkommen til fire nye familier i SjM (og fejre at vi nu er (næsten) fuldtallige!

Jonas og Benedicte i Mulden 24. Ja det siger jo noget om kvaliteten af SjM, at Almenrs helt egen Jonas vælger at blive beboer sammen med Benedicte ;)

”Jonas er 32 år, fra stenbroen og har boet tæt og langt fra ækvator. Nybegynder-vinterbader, surfer og håndværker. Er typen der kan li ’at skabe ting –digitalt og fysisk med andre. Jonas er i øvrigt partner og medstifter af Almenr. Bene er 29 år, opvokset på det vilde Vestegnen, og har boet på Nørrebro de sidste 10 år. Hun bringer go’ energi til alt hun laver - og ser specielt frem til at lære en masse fra fællesskabet i Mulden. Jonas og Bene er madglade, naturglade, fællesskabsglade og kan næsten ikke vente til gus, fester i laden, får og bulderbylivet.”

Sophie og Günther i Mulden 30. I citat fra ansøgningen:  

”Jeg, Sophie, er lektor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet, hvor jeg pt arbejderpå et projekt om mad og landbrug i dansk litteratur og hvordan vi kan ændrevores måde at leve på i en mere økologisk retning. Jeg har også en praktisk interesse i nye måder at dyrker jorden på. Desuden har jeg erfaring i at oprette bofællesskaber. Min kæreste, Günter Rose, er arkitekt og arbejder professionelt med Baugruppen, byggefællesskaber som SjM, i Tyskland. Vi har en særlig interesse i bofællesskaber, natur og bæredygtig levevis. Vi vil gerne bo på landet og elsker området omkring Hvalsø, det er bare et vidunderligt sted. Vi vil gerne arbejde sammen med andre – i første omgang vil vi bl.a gernebidrage til arbejdsgrupperne om Dyr, have og jorddyrkning og Teknik og husdesign”

 

Tone i Mulden49. I citat fra ansøgningen:  

”Jeg er en 58-årig kvinde, uddannet i design og har desuden en Master kommunikation. Jeg er selvstændig og arbejder hjemmefra på 12. År. Jeg har en søn på 22 år,som lever sit eget studieliv i byen. Jeg er engageret i samfund og kultur og er desuden et hobbymenneske - tegning, keramik, syning oa. Dyrker yoga dagligt og vandrer af og til. Jeg ønsker at være en del af et fællesskab og bidrage til det sociale liv omkring mig i hverdagen. Natur og bæredygtighed er noget, der optager mig og jeg overvejer derfor at tage springet og skifte Amager Fælled udmed den sjællandske muld.
Jeg vil gerne bidrage i arbejdsgrupper omkring Dyr, have og jorddyrkning, Teknik og husdesign, Fællesfaciliteter, Ritualer og begivenheder, Demokrati og husorden.

 

Søren og Estrid i Mulden 9. I citat fra ansøgningen:  

”Vi er garvede kollektivister, som lige nu bor i et dejligt stort familiekollektiv i Vanløse. Kollektivet hedder Rabarberpaladset og består af tre familier med snart syv børn tilsammen og en enkelt single. Søren er selvstændig filmproducent og journalist og Estrid er gymnasielærer. Vi kan lide friluftsliv, madlavning og mountainbike – ok, Estrid kører ikke så megetmountainbike for tiden, da hun skal føde vores første fælles barn om en lille måneds tid. Vi har Idunn, Sørens datter, halvdelen af tiden. Hun er 11 år og går i skole i Albertslund, som fra Hvalsø vil være inden for kørerækkevidde. Hun er en kreativ og udadvendt pige, som går til spejder hver tirsdag. Vi kan rigtig godt lide at have et fællesskab omkring os. Vi kan lide at være en del af noget større, at bygge ting og vedligeholde hjemmet sammen. Lige nu foregår det i et kollektiv, hvor alting er fælles. Det er dejligt med fællesmiddage næsten hver dag, arbejdsdage og samvær, men vi kunne godt tænke os at bo et sted, hvor vi har lidt mere privatliv og kan lave en kop kaffe uden at der nødvendigvis er andre i køkkenet.  Vi vil gerne være tættere på naturen ogvi vil gerne bo et sted med fællesskab. SjM lyder helt rigtigt :-)
Arbejdsgrupper:Teknik og husdesign, Fællesfaciliteter”

 

Så afventer vi kun  Mulden 6 – som har flere interesserede, men som vi holdertil en skøn familie, som vi tror meget på, men som lige skal have de allersidste ting på plads med banken. De har allerede været med til fællesmiddag, så I kender dem nok allerede, men jeg afslører, belært af tidl., først formelt hvem når det er helt på plads ;)  

Det var alt for nu (eller rettere: Jeg kunne fortsætte længe endnu, men det var det jeg havde valgt til denne gang ;)

De allerbedste hilsner

/Lars

I øvrigt er nyhedsbrevet meget eksotisk skrevet fra mit arbejdsbord på Sea Ranch i Californien, hvor jeg besøger forskellige ”intentional communities” som det hedder her – og kigger på arkitektur: Sea Ranch er faktisk en af mange arkitektoniske forbilleder for Almenr og også SjM ;) bl.a. med trækonstruktioner, ubehandlet træ, og brugen af dobbelthøjde, som det ses her th for mit arbejdsbord:

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme