Vi er i en global fællesskabs-revolution!

Aktuelt

Vi er i en global fællesskabs-revolution!

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Velkommen til 2024 og fællesskabernes år. I anledning af, at vi har en stor event i Vejle med titlen "Bliv fællesskaber 2024", har vi givet fem spørgsmål til Lars Lundbye, der er stiftende partner i Almenr, og Uffe Elbæk, der er tidligere kulturminister, leder af Alternativet og Kaospiloterne i Århus.

1. Hvor ser du, at vi er med fællesskaber – og bofællesskaber - i 2024?

Lars Lundbye: Vi er midt i en global fællesskabs-revolution! Små og store fællesskaber går op mod de store og livløse hovedkvarterer, globale virksomheder, autokratiske ledere og centralistiske myndigheder og skaber liv og sammenhængskraft mellem mennesker. Der er et smukt citat af antropologen Margaret Mead, som jeg kan skrive under på 100%: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.”

Faktisk er jeg overbevist om, at fællesskab er den eneste holdbare vej til en bæredygtig verden: Relationer, ansvar, empati, vidensdeling, ressourcedeling – det er helt fundamentale betingelser for at skabe liv - og forskningen er meget entydig: Relationer betyder alt for vores sundhed og levetid (forskning på feltet). Socialt ansvar og solidaritet er essentielle kvaliteter for at mønstre en adfærd, som tænker langsigtet og ikke ødelægger klima og miljø (mere her). Vidensdeling og mangfoldighed er også forudsætninger for at tænke kreativt og finde robuste løsninger.  

Nogle af vores mange egne rollemodeller: Energifællesskaber, som vi laver i Sjællandsk Muld, demokratiserer og decentraliserer energiforsyninger med lokalt ejerskab. Alle vores landsbyer trækker på de fantastiske metoder, som udvikles i borgerdrevne byer over hele verden, som Global Ecovillage Networks mere end 600 økolandsbyer, og de over 1000 fællesskaber  i Transition Towns, eller det danske Grønne Nabofællesskaber, der demonstrerer den vitale og transformerende kraft i små, borgerdrevne, konkrete fællesskaber, der handler!  

Uffe Elbæk: Jeg ser helt klart en stigende interesse i at indgå i sociale fællesskaber. Vel at mærke sagsdrevne, åbne fællesskaber og ikke politiske partier eller bureaukratiske foreninger. Interessen for de sidste går kun en vej: Nedad. Til gengæld er interessen for eksempelvis bofællesskaber i markant stigning. For mig står de nye bofællesskaber historisk på skuldrene af kollektivbevægelsen og økosamfundene fra 70erne og 80erne. Og for en gammel kollektivist som mig kan jeg jo kun være rigtig, rigtig glad for den udvikling.  

2. Hvad skal man lægge bag sig, hvis man gerne vil være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Ligesom der er masser af forskning, der påviser de principper, som fremmer fællesskab, er der også en masse ting, som modvirker det. I Almenr, hvor vi begår os i en ret brutal ejendomsindustri, er der bl.a. to negative kræfter, vi er meget opmærksomme på: 1) Drop profitoptimering: Mens der bestemt ikke er noget galt med, at folk tjener penge, så er profitoptimering på andres bekostning, gift for et fællesskab. Derfor har vi f.eks. i Almenr indført vigtige leveregler om transparens og faste marginer. 2) Pas på ego’et: Fællesskaber er ikke noget uden ildsjæle og konkrete individer, der handler. Men samtidigt er medindflydelse og medejerskab forudsætninger for levedygtige fællesskaber. Det giver nogle udfordringer for ens ego. I Almenr ved vi f.eks. vildt meget om, hvad der er hensigtsmæssige vedtægter eller hvilke byrum, der skaber gode mødesteder, og vi skal løbende huske på, at de bedste vedtægter eller det bedste byrum, ikke nødvendigvis er det, vi bestemmer (uanset intention), men det, som fællesskabet er engageret i.

Uffe Elbæk: Selvom det måske kan lyde lidt følsomt, vil jeg alligevel påstå, at det første, man skal lægge bag sig for at være en god fælles-skaber, er ens eget ego og personlige dramaer. Hvilket forøvrigt på ingen måde er let. For vi har alle personlige egoer, personlige ambitioner og dermed personlige dramaer, som vi tager med ind i de fællesskaber, vi indgår i. Derfor er den største udfordring for den enkelte fælles-skaber nok først og fremmest at “tænde” på fællesskabets ambitioner og behov, samtidig med at vedkommende får udlevet egne personlige drømme og ambitioner.

3. Hvad skal man forny sig selv og sit liv med for at være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Fællesskab er lokalt! Det er en af mine helt store konklusioner på et livs arbejde med fællesskab og samskabelse. Selvom vi ser masser af digitale og globale såkaldte ”communities”, er det min meget klare oplevelse, at robuste og ansvarlige fællesskaber kræver en lille skala og et stort nærvær. Derfor er det vigtigt at øve sig i at agere lokalt og konkret.  

Gør noget! Fællesskab er ikke abstrakt, men opstår, når nogen laver noget sammen! Strikker du, så lav en strikkeklub, lav mad med dine venner, byg et skur med naboerne, lav en bogklub og læs bøger sammen. En tid, hvor det er lettere end nogensinde at være sig selv og blive serviceret med alt fra Netflix og takeaway til hjemmearbejde, så kan det kræve en indsats, men det giver tifold igen.  

Uffe Elbæk: Jeg er overbevist om, at der er lige så mange svar på det spørgsmål, som der er medlemmer af det konkrete fællesskab. Men igen: Øv dig på at se på helheden og dets behov. Uden at du af den grund sælger ud af egne meninger og interesser. Opgaven er at finde den delikate og til tider paradoksale balance mellem fællesskabet solidariske behov og så det enkelte menneske ukrænkelig personlige frihed. At finde dette balancepunkt kræver ikke mindst tydelighed, gennemsigtighed og klare forventningsafstemninger mellem alle fællesskabets medlemmer. Hvilket er det samme som at sige, at man stiller op til en masse verbal bøvl og til tider også person-konflikter. Til gengæld får du en kollektiv mening i sit liv, du ikke kan få på anden måde.

4. Har du tre gode råd til at skabe handling og en venlig revolution i 2024?

Lars Lundbye: Lav en daglig venlig gestus: Der er masser af forskning, der beviser, at venlige handlinger overfor andre skaber relationel dybde, reducerer ensomhed, reducerer stress og fjerner konflikter. Min egen oplevelse er, at jo mere jeg efterlever det, jo færre konflikter har jeg f.eks. på arbejde. Hver gang du tager en større beslutning, så lad den blive farvet af det simple spørgsmål: "Vil den skabe flere og/eller dybere relationer?" Da jeg begyndte at spørge mig selv om det, opdagede jeg hvor mange beslutninger, der blev meningsløse, og omvendt, hvor meget mere givende dem, jeg så satte i værk, blev.

Flyt i bofællesskab: Det er måske den mest radikale og effektive vej til et bedre, længere, mere miljøvenligt og mere sundt liv. Uanset om du ser dig selv som et ret privat menneske eller meget socialt, så undersøg muligheden. Bofællesskaber kommer i mange farver og former, og moderne bofællesskaber er langt fra anekdoterne om omklamrende kollektiver. Det at have gode naborelationer er en at de simpleste veje til et lykkeligere liv!

Uffe Elbæk: Jeg har jo skrevet en hel bog om det emne, som udkom i september 2023. I bogen Tvivl, håb & handling tager jeg på en opdagelsesrejse efter håbet i mig selv, hos mine venner og i samfundet som sådan . Så læs endelig den bog for at få et mere nuanceret svar på det spørgsmål, som du her stiller mig. Men mit spontane men også principielle råd er at være nysgerrig efter og opsøgende på, hvor noget rigtig godt er i spil. Opsøg disse steder - om det er i Demokrati Garage i København, Andelsgårde rundt om i landet eller Sager der Samler i Aarhus. Tjek dem ud, om det er noget for dig. Personligt er jeg altid tiltrukket af livskraften. I alle dens former. Og den er jo her, der og alle steder. I naturen, i kunsten, i de sociale fællesskaber, i bofællesskabet, på arbejdspladsen og i vores kærlighedsrelationer. Så lad livskraften guide dig og hav modet til at blive en del af den.

5. Hvad gør du selv for at fælles-skabe i dit liv?

Lars Lundbye: Jeg har været så heldig, at mit professionelle liv næsten kun handler om det! Almenr har som mission at bygge stærke, smukke bofællesskaber sammen med vores medlemmer – og det er en mission, der i høj grad appellerer til mine egne drømme og længsler, og som jeg er supertaknemmelig over at være en del af.  

Relationer og fællesskaber fylder meget i min bevidsthed og liv. I mit privatliv har jeg i mange år holdt en langbordsmiddag hver den sidste torsdag i måneden – et åbent hus for mine venner, hvor 20-30 forskellige kommer til en skål pasta, nogle flasker vin og dybe, kærlige snakke. Jeg er med i et skønt og givende bofællesskab omkring en ødegård i Sverige – faktisk inspirationen til Almenrs innovative fritidslandsby Gammalstorp, hvor 120 familier deler en hel landsby i den svenske natur.

Jeg indgår også i nogle herlige fællesskaber omkring fysisk aktivitet: Vi er 30, der mødes hver torsdag morgen og danser dagen ind; min bokseklub er en skøn samling originaler, der giver den gas med boksehandsker og hård træning; og jeg har en fast mandegruppe, der mødes løbende til sparring og kærlig udfordring. Uanset hvor og hvilket fællesskab, så er den vigtigste læring, at fællesskab er, når nogen laver noget – sammen!

Uffe Elbæk: Jeg har hele mit liv skabt i fællesskaber. Om det var Frontløberne i 80erne, KaosPiloterne i 90erne og nullerne, Outgames i slut-nullerne eller Alternativet i 10erne. Min holdning er, at hvis du virkelig skal flytte vores samfund i en mere grøn, progressiv og fri retning, kræver det ambitiøse fællesskaber. Sådan var det for 100 år siden, og sådan er det stadig. Jeg ved, at fællesskabet - uagtet hvor besværligt det nogle gange er - er svaret på det tab af mening, som vi alle oplever fra tid til anden. Fællesskabet er den hemmelige kode til at forstå, hvorfor det var muligt at skabe velfærdssamfundet. Nu skal vi bare tage det til det næste niveau. Hvilket rigtig mange borgere i Danmark er klar på. Heldigvis.

"Bliv Fællesskaber 2024" - event i Vejle søndag d. 14. januar kl. 14.00 til 18.00. Workshop for dem, der har lyst til at være med til at skabe en ny landsby i Ny Rosborg ved Vejle og bagefter talk med Lars Lundbye og Uffe Elbæk - modereret af Simone Hedelund fra Almenr.

Læs mere om vores bofællesskaber og landsbyer.

Uffe Elbæks nye bog "Tvivl, håb & handling - opfordring til en venlig revolution", der udkom i september 2023.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Velkommen til 2024 og fællesskabernes år. I anledning af, at vi har en stor event i Vejle med titlen "Bliv fællesskaber 2024", har vi givet fem spørgsmål til Lars Lundbye, der er stiftende partner i Almenr, og Uffe Elbæk, der er tidligere kulturminister, leder af Alternativet og Kaospiloterne i Århus.

1. Hvor ser du, at vi er med fællesskaber – og bofællesskaber - i 2024?

Lars Lundbye: Vi er midt i en global fællesskabs-revolution! Små og store fællesskaber går op mod de store og livløse hovedkvarterer, globale virksomheder, autokratiske ledere og centralistiske myndigheder og skaber liv og sammenhængskraft mellem mennesker. Der er et smukt citat af antropologen Margaret Mead, som jeg kan skrive under på 100%: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.”

Faktisk er jeg overbevist om, at fællesskab er den eneste holdbare vej til en bæredygtig verden: Relationer, ansvar, empati, vidensdeling, ressourcedeling – det er helt fundamentale betingelser for at skabe liv - og forskningen er meget entydig: Relationer betyder alt for vores sundhed og levetid (forskning på feltet). Socialt ansvar og solidaritet er essentielle kvaliteter for at mønstre en adfærd, som tænker langsigtet og ikke ødelægger klima og miljø (mere her). Vidensdeling og mangfoldighed er også forudsætninger for at tænke kreativt og finde robuste løsninger.  

Nogle af vores mange egne rollemodeller: Energifællesskaber, som vi laver i Sjællandsk Muld, demokratiserer og decentraliserer energiforsyninger med lokalt ejerskab. Alle vores landsbyer trækker på de fantastiske metoder, som udvikles i borgerdrevne byer over hele verden, som Global Ecovillage Networks mere end 600 økolandsbyer, og de over 1000 fællesskaber  i Transition Towns, eller det danske Grønne Nabofællesskaber, der demonstrerer den vitale og transformerende kraft i små, borgerdrevne, konkrete fællesskaber, der handler!  

Uffe Elbæk: Jeg ser helt klart en stigende interesse i at indgå i sociale fællesskaber. Vel at mærke sagsdrevne, åbne fællesskaber og ikke politiske partier eller bureaukratiske foreninger. Interessen for de sidste går kun en vej: Nedad. Til gengæld er interessen for eksempelvis bofællesskaber i markant stigning. For mig står de nye bofællesskaber historisk på skuldrene af kollektivbevægelsen og økosamfundene fra 70erne og 80erne. Og for en gammel kollektivist som mig kan jeg jo kun være rigtig, rigtig glad for den udvikling.  

2. Hvad skal man lægge bag sig, hvis man gerne vil være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Ligesom der er masser af forskning, der påviser de principper, som fremmer fællesskab, er der også en masse ting, som modvirker det. I Almenr, hvor vi begår os i en ret brutal ejendomsindustri, er der bl.a. to negative kræfter, vi er meget opmærksomme på: 1) Drop profitoptimering: Mens der bestemt ikke er noget galt med, at folk tjener penge, så er profitoptimering på andres bekostning, gift for et fællesskab. Derfor har vi f.eks. i Almenr indført vigtige leveregler om transparens og faste marginer. 2) Pas på ego’et: Fællesskaber er ikke noget uden ildsjæle og konkrete individer, der handler. Men samtidigt er medindflydelse og medejerskab forudsætninger for levedygtige fællesskaber. Det giver nogle udfordringer for ens ego. I Almenr ved vi f.eks. vildt meget om, hvad der er hensigtsmæssige vedtægter eller hvilke byrum, der skaber gode mødesteder, og vi skal løbende huske på, at de bedste vedtægter eller det bedste byrum, ikke nødvendigvis er det, vi bestemmer (uanset intention), men det, som fællesskabet er engageret i.

Uffe Elbæk: Selvom det måske kan lyde lidt følsomt, vil jeg alligevel påstå, at det første, man skal lægge bag sig for at være en god fælles-skaber, er ens eget ego og personlige dramaer. Hvilket forøvrigt på ingen måde er let. For vi har alle personlige egoer, personlige ambitioner og dermed personlige dramaer, som vi tager med ind i de fællesskaber, vi indgår i. Derfor er den største udfordring for den enkelte fælles-skaber nok først og fremmest at “tænde” på fællesskabets ambitioner og behov, samtidig med at vedkommende får udlevet egne personlige drømme og ambitioner.

3. Hvad skal man forny sig selv og sit liv med for at være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Fællesskab er lokalt! Det er en af mine helt store konklusioner på et livs arbejde med fællesskab og samskabelse. Selvom vi ser masser af digitale og globale såkaldte ”communities”, er det min meget klare oplevelse, at robuste og ansvarlige fællesskaber kræver en lille skala og et stort nærvær. Derfor er det vigtigt at øve sig i at agere lokalt og konkret.  

Gør noget! Fællesskab er ikke abstrakt, men opstår, når nogen laver noget sammen! Strikker du, så lav en strikkeklub, lav mad med dine venner, byg et skur med naboerne, lav en bogklub og læs bøger sammen. En tid, hvor det er lettere end nogensinde at være sig selv og blive serviceret med alt fra Netflix og takeaway til hjemmearbejde, så kan det kræve en indsats, men det giver tifold igen.  

Uffe Elbæk: Jeg er overbevist om, at der er lige så mange svar på det spørgsmål, som der er medlemmer af det konkrete fællesskab. Men igen: Øv dig på at se på helheden og dets behov. Uden at du af den grund sælger ud af egne meninger og interesser. Opgaven er at finde den delikate og til tider paradoksale balance mellem fællesskabet solidariske behov og så det enkelte menneske ukrænkelig personlige frihed. At finde dette balancepunkt kræver ikke mindst tydelighed, gennemsigtighed og klare forventningsafstemninger mellem alle fællesskabets medlemmer. Hvilket er det samme som at sige, at man stiller op til en masse verbal bøvl og til tider også person-konflikter. Til gengæld får du en kollektiv mening i sit liv, du ikke kan få på anden måde.

4. Har du tre gode råd til at skabe handling og en venlig revolution i 2024?

Lars Lundbye: Lav en daglig venlig gestus: Der er masser af forskning, der beviser, at venlige handlinger overfor andre skaber relationel dybde, reducerer ensomhed, reducerer stress og fjerner konflikter. Min egen oplevelse er, at jo mere jeg efterlever det, jo færre konflikter har jeg f.eks. på arbejde. Hver gang du tager en større beslutning, så lad den blive farvet af det simple spørgsmål: "Vil den skabe flere og/eller dybere relationer?" Da jeg begyndte at spørge mig selv om det, opdagede jeg hvor mange beslutninger, der blev meningsløse, og omvendt, hvor meget mere givende dem, jeg så satte i værk, blev.

Flyt i bofællesskab: Det er måske den mest radikale og effektive vej til et bedre, længere, mere miljøvenligt og mere sundt liv. Uanset om du ser dig selv som et ret privat menneske eller meget socialt, så undersøg muligheden. Bofællesskaber kommer i mange farver og former, og moderne bofællesskaber er langt fra anekdoterne om omklamrende kollektiver. Det at have gode naborelationer er en at de simpleste veje til et lykkeligere liv!

Uffe Elbæk: Jeg har jo skrevet en hel bog om det emne, som udkom i september 2023. I bogen Tvivl, håb & handling tager jeg på en opdagelsesrejse efter håbet i mig selv, hos mine venner og i samfundet som sådan . Så læs endelig den bog for at få et mere nuanceret svar på det spørgsmål, som du her stiller mig. Men mit spontane men også principielle råd er at være nysgerrig efter og opsøgende på, hvor noget rigtig godt er i spil. Opsøg disse steder - om det er i Demokrati Garage i København, Andelsgårde rundt om i landet eller Sager der Samler i Aarhus. Tjek dem ud, om det er noget for dig. Personligt er jeg altid tiltrukket af livskraften. I alle dens former. Og den er jo her, der og alle steder. I naturen, i kunsten, i de sociale fællesskaber, i bofællesskabet, på arbejdspladsen og i vores kærlighedsrelationer. Så lad livskraften guide dig og hav modet til at blive en del af den.

5. Hvad gør du selv for at fælles-skabe i dit liv?

Lars Lundbye: Jeg har været så heldig, at mit professionelle liv næsten kun handler om det! Almenr har som mission at bygge stærke, smukke bofællesskaber sammen med vores medlemmer – og det er en mission, der i høj grad appellerer til mine egne drømme og længsler, og som jeg er supertaknemmelig over at være en del af.  

Relationer og fællesskaber fylder meget i min bevidsthed og liv. I mit privatliv har jeg i mange år holdt en langbordsmiddag hver den sidste torsdag i måneden – et åbent hus for mine venner, hvor 20-30 forskellige kommer til en skål pasta, nogle flasker vin og dybe, kærlige snakke. Jeg er med i et skønt og givende bofællesskab omkring en ødegård i Sverige – faktisk inspirationen til Almenrs innovative fritidslandsby Gammalstorp, hvor 120 familier deler en hel landsby i den svenske natur.

Jeg indgår også i nogle herlige fællesskaber omkring fysisk aktivitet: Vi er 30, der mødes hver torsdag morgen og danser dagen ind; min bokseklub er en skøn samling originaler, der giver den gas med boksehandsker og hård træning; og jeg har en fast mandegruppe, der mødes løbende til sparring og kærlig udfordring. Uanset hvor og hvilket fællesskab, så er den vigtigste læring, at fællesskab er, når nogen laver noget – sammen!

Uffe Elbæk: Jeg har hele mit liv skabt i fællesskaber. Om det var Frontløberne i 80erne, KaosPiloterne i 90erne og nullerne, Outgames i slut-nullerne eller Alternativet i 10erne. Min holdning er, at hvis du virkelig skal flytte vores samfund i en mere grøn, progressiv og fri retning, kræver det ambitiøse fællesskaber. Sådan var det for 100 år siden, og sådan er det stadig. Jeg ved, at fællesskabet - uagtet hvor besværligt det nogle gange er - er svaret på det tab af mening, som vi alle oplever fra tid til anden. Fællesskabet er den hemmelige kode til at forstå, hvorfor det var muligt at skabe velfærdssamfundet. Nu skal vi bare tage det til det næste niveau. Hvilket rigtig mange borgere i Danmark er klar på. Heldigvis.

"Bliv Fællesskaber 2024" - event i Vejle søndag d. 14. januar kl. 14.00 til 18.00. Workshop for dem, der har lyst til at være med til at skabe en ny landsby i Ny Rosborg ved Vejle og bagefter talk med Lars Lundbye og Uffe Elbæk - modereret af Simone Hedelund fra Almenr.

Læs mere om vores bofællesskaber og landsbyer.

Uffe Elbæks nye bog "Tvivl, håb & handling - opfordring til en venlig revolution", der udkom i september 2023.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se mere

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme

Vi er i en global fællesskabs-revolution!

Aktuelt

Tema

Fælles-
skaber

Vi er i en global fællesskabs-revolution!

Vi er i en global fællesskabs-revolution!

 del artikel

No items found.

De første tre grunde vil ligge på/tæt på Sjælland.
- Hvad lyder mest interresant for dig?

Tak! Vi sender snart noget til dig.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Velkommen til 2024 og fællesskabernes år. I anledning af, at vi har en stor event i Vejle med titlen "Bliv fællesskaber 2024", har vi givet fem spørgsmål til Lars Lundbye, der er stiftende partner i Almenr, og Uffe Elbæk, der er tidligere kulturminister, leder af Alternativet og Kaospiloterne i Århus.

1. Hvor ser du, at vi er med fællesskaber – og bofællesskaber - i 2024?

Lars Lundbye: Vi er midt i en global fællesskabs-revolution! Små og store fællesskaber går op mod de store og livløse hovedkvarterer, globale virksomheder, autokratiske ledere og centralistiske myndigheder og skaber liv og sammenhængskraft mellem mennesker. Der er et smukt citat af antropologen Margaret Mead, som jeg kan skrive under på 100%: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.”

Faktisk er jeg overbevist om, at fællesskab er den eneste holdbare vej til en bæredygtig verden: Relationer, ansvar, empati, vidensdeling, ressourcedeling – det er helt fundamentale betingelser for at skabe liv - og forskningen er meget entydig: Relationer betyder alt for vores sundhed og levetid (forskning på feltet). Socialt ansvar og solidaritet er essentielle kvaliteter for at mønstre en adfærd, som tænker langsigtet og ikke ødelægger klima og miljø (mere her). Vidensdeling og mangfoldighed er også forudsætninger for at tænke kreativt og finde robuste løsninger.  

Nogle af vores mange egne rollemodeller: Energifællesskaber, som vi laver i Sjællandsk Muld, demokratiserer og decentraliserer energiforsyninger med lokalt ejerskab. Alle vores landsbyer trækker på de fantastiske metoder, som udvikles i borgerdrevne byer over hele verden, som Global Ecovillage Networks mere end 600 økolandsbyer, og de over 1000 fællesskaber  i Transition Towns, eller det danske Grønne Nabofællesskaber, der demonstrerer den vitale og transformerende kraft i små, borgerdrevne, konkrete fællesskaber, der handler!  

Uffe Elbæk: Jeg ser helt klart en stigende interesse i at indgå i sociale fællesskaber. Vel at mærke sagsdrevne, åbne fællesskaber og ikke politiske partier eller bureaukratiske foreninger. Interessen for de sidste går kun en vej: Nedad. Til gengæld er interessen for eksempelvis bofællesskaber i markant stigning. For mig står de nye bofællesskaber historisk på skuldrene af kollektivbevægelsen og økosamfundene fra 70erne og 80erne. Og for en gammel kollektivist som mig kan jeg jo kun være rigtig, rigtig glad for den udvikling.  

2. Hvad skal man lægge bag sig, hvis man gerne vil være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Ligesom der er masser af forskning, der påviser de principper, som fremmer fællesskab, er der også en masse ting, som modvirker det. I Almenr, hvor vi begår os i en ret brutal ejendomsindustri, er der bl.a. to negative kræfter, vi er meget opmærksomme på: 1) Drop profitoptimering: Mens der bestemt ikke er noget galt med, at folk tjener penge, så er profitoptimering på andres bekostning, gift for et fællesskab. Derfor har vi f.eks. i Almenr indført vigtige leveregler om transparens og faste marginer. 2) Pas på ego’et: Fællesskaber er ikke noget uden ildsjæle og konkrete individer, der handler. Men samtidigt er medindflydelse og medejerskab forudsætninger for levedygtige fællesskaber. Det giver nogle udfordringer for ens ego. I Almenr ved vi f.eks. vildt meget om, hvad der er hensigtsmæssige vedtægter eller hvilke byrum, der skaber gode mødesteder, og vi skal løbende huske på, at de bedste vedtægter eller det bedste byrum, ikke nødvendigvis er det, vi bestemmer (uanset intention), men det, som fællesskabet er engageret i.

Uffe Elbæk: Selvom det måske kan lyde lidt følsomt, vil jeg alligevel påstå, at det første, man skal lægge bag sig for at være en god fælles-skaber, er ens eget ego og personlige dramaer. Hvilket forøvrigt på ingen måde er let. For vi har alle personlige egoer, personlige ambitioner og dermed personlige dramaer, som vi tager med ind i de fællesskaber, vi indgår i. Derfor er den største udfordring for den enkelte fælles-skaber nok først og fremmest at “tænde” på fællesskabets ambitioner og behov, samtidig med at vedkommende får udlevet egne personlige drømme og ambitioner.

3. Hvad skal man forny sig selv og sit liv med for at være en fælles-skaber?

Lars Lundbye: Fællesskab er lokalt! Det er en af mine helt store konklusioner på et livs arbejde med fællesskab og samskabelse. Selvom vi ser masser af digitale og globale såkaldte ”communities”, er det min meget klare oplevelse, at robuste og ansvarlige fællesskaber kræver en lille skala og et stort nærvær. Derfor er det vigtigt at øve sig i at agere lokalt og konkret.  

Gør noget! Fællesskab er ikke abstrakt, men opstår, når nogen laver noget sammen! Strikker du, så lav en strikkeklub, lav mad med dine venner, byg et skur med naboerne, lav en bogklub og læs bøger sammen. En tid, hvor det er lettere end nogensinde at være sig selv og blive serviceret med alt fra Netflix og takeaway til hjemmearbejde, så kan det kræve en indsats, men det giver tifold igen.  

Uffe Elbæk: Jeg er overbevist om, at der er lige så mange svar på det spørgsmål, som der er medlemmer af det konkrete fællesskab. Men igen: Øv dig på at se på helheden og dets behov. Uden at du af den grund sælger ud af egne meninger og interesser. Opgaven er at finde den delikate og til tider paradoksale balance mellem fællesskabet solidariske behov og så det enkelte menneske ukrænkelig personlige frihed. At finde dette balancepunkt kræver ikke mindst tydelighed, gennemsigtighed og klare forventningsafstemninger mellem alle fællesskabets medlemmer. Hvilket er det samme som at sige, at man stiller op til en masse verbal bøvl og til tider også person-konflikter. Til gengæld får du en kollektiv mening i sit liv, du ikke kan få på anden måde.

4. Har du tre gode råd til at skabe handling og en venlig revolution i 2024?

Lars Lundbye: Lav en daglig venlig gestus: Der er masser af forskning, der beviser, at venlige handlinger overfor andre skaber relationel dybde, reducerer ensomhed, reducerer stress og fjerner konflikter. Min egen oplevelse er, at jo mere jeg efterlever det, jo færre konflikter har jeg f.eks. på arbejde. Hver gang du tager en større beslutning, så lad den blive farvet af det simple spørgsmål: "Vil den skabe flere og/eller dybere relationer?" Da jeg begyndte at spørge mig selv om det, opdagede jeg hvor mange beslutninger, der blev meningsløse, og omvendt, hvor meget mere givende dem, jeg så satte i værk, blev.

Flyt i bofællesskab: Det er måske den mest radikale og effektive vej til et bedre, længere, mere miljøvenligt og mere sundt liv. Uanset om du ser dig selv som et ret privat menneske eller meget socialt, så undersøg muligheden. Bofællesskaber kommer i mange farver og former, og moderne bofællesskaber er langt fra anekdoterne om omklamrende kollektiver. Det at have gode naborelationer er en at de simpleste veje til et lykkeligere liv!

Uffe Elbæk: Jeg har jo skrevet en hel bog om det emne, som udkom i september 2023. I bogen Tvivl, håb & handling tager jeg på en opdagelsesrejse efter håbet i mig selv, hos mine venner og i samfundet som sådan . Så læs endelig den bog for at få et mere nuanceret svar på det spørgsmål, som du her stiller mig. Men mit spontane men også principielle råd er at være nysgerrig efter og opsøgende på, hvor noget rigtig godt er i spil. Opsøg disse steder - om det er i Demokrati Garage i København, Andelsgårde rundt om i landet eller Sager der Samler i Aarhus. Tjek dem ud, om det er noget for dig. Personligt er jeg altid tiltrukket af livskraften. I alle dens former. Og den er jo her, der og alle steder. I naturen, i kunsten, i de sociale fællesskaber, i bofællesskabet, på arbejdspladsen og i vores kærlighedsrelationer. Så lad livskraften guide dig og hav modet til at blive en del af den.

5. Hvad gør du selv for at fælles-skabe i dit liv?

Lars Lundbye: Jeg har været så heldig, at mit professionelle liv næsten kun handler om det! Almenr har som mission at bygge stærke, smukke bofællesskaber sammen med vores medlemmer – og det er en mission, der i høj grad appellerer til mine egne drømme og længsler, og som jeg er supertaknemmelig over at være en del af.  

Relationer og fællesskaber fylder meget i min bevidsthed og liv. I mit privatliv har jeg i mange år holdt en langbordsmiddag hver den sidste torsdag i måneden – et åbent hus for mine venner, hvor 20-30 forskellige kommer til en skål pasta, nogle flasker vin og dybe, kærlige snakke. Jeg er med i et skønt og givende bofællesskab omkring en ødegård i Sverige – faktisk inspirationen til Almenrs innovative fritidslandsby Gammalstorp, hvor 120 familier deler en hel landsby i den svenske natur.

Jeg indgår også i nogle herlige fællesskaber omkring fysisk aktivitet: Vi er 30, der mødes hver torsdag morgen og danser dagen ind; min bokseklub er en skøn samling originaler, der giver den gas med boksehandsker og hård træning; og jeg har en fast mandegruppe, der mødes løbende til sparring og kærlig udfordring. Uanset hvor og hvilket fællesskab, så er den vigtigste læring, at fællesskab er, når nogen laver noget – sammen!

Uffe Elbæk: Jeg har hele mit liv skabt i fællesskaber. Om det var Frontløberne i 80erne, KaosPiloterne i 90erne og nullerne, Outgames i slut-nullerne eller Alternativet i 10erne. Min holdning er, at hvis du virkelig skal flytte vores samfund i en mere grøn, progressiv og fri retning, kræver det ambitiøse fællesskaber. Sådan var det for 100 år siden, og sådan er det stadig. Jeg ved, at fællesskabet - uagtet hvor besværligt det nogle gange er - er svaret på det tab af mening, som vi alle oplever fra tid til anden. Fællesskabet er den hemmelige kode til at forstå, hvorfor det var muligt at skabe velfærdssamfundet. Nu skal vi bare tage det til det næste niveau. Hvilket rigtig mange borgere i Danmark er klar på. Heldigvis.

"Bliv Fællesskaber 2024" - event i Vejle søndag d. 14. januar kl. 14.00 til 18.00. Workshop for dem, der har lyst til at være med til at skabe en ny landsby i Ny Rosborg ved Vejle og bagefter talk med Lars Lundbye og Uffe Elbæk - modereret af Simone Hedelund fra Almenr.

Læs mere om vores bofællesskaber og landsbyer.

Uffe Elbæks nye bog "Tvivl, håb & handling - opfordring til en venlig revolution", der udkom i september 2023.

Skrevet af

Loop Arkitekter

No items found.

Vil du bo i et bofællesskab, nu eller en dag?

Skriv din email, og du vil få vores nyhedsbrev. Hvis du vil opbygge anciennitet til nuværende og fremtidige landsbyer, så husk at blive medlem her.

Vil du følge med i Almenr? 

Tak! Du er hermed meldt til og vil modtage vores generalle nyhedsbrev.
Oops! Noget gik galt.

 

Se alle ↩

Få besked

Vi lover at vi ikke fylder din inbox unødigt

Tak!
Er du boligsøgende?

Lav en profil så vi kan matche dig med konkrete bofælleskaber

Oops! Noget gik galt.
Skriv gerne en mail til hej@almenr.dk hvis denne besked bliver ved med at komme